Til forsiden

Vi tester din virksomhets sikkerhet

Et stadig økende trusselbilde gir store mengder sikkerhetsutfordringer. For å beskytte virksomheten trenger man å forstå en ondsinnet aktørs adferd.

En penetrasjonstest er ikke begrenset til IT systemer, men kan gjennomføres på alle områder hvor det utgjør en risiko om uautoriserte brukere får tilgang ved å avdekke sårbarheter/sikkerhetshull med fremgangsmåter og verktøy som blir brukt av aktører med ondsinnede intensjoner.

Penetrasjonstesting er en metodikk for sikkerhetstesting, og et godt preventivt virkemiddel for å identifisere og avdekke svakheter, sårbarheter og deteksjonsevne. Testen gir en dobbeltkontroll av sikkerhetsnivået i virksomheten og konkrete, anbefalte tiltak.

Penetrasjonstest

Vår kompetanse

Våre sikkerhetskonsulenter er høyt sertifisert innen faget og kan gjennomføre simulerte, manuelle og målrettede angrep for å teste virksomhetens sikkerhet. Vi bruker anerkjente rammeverk for gjennomføring av penetrasjonstester, som har som mål å øke sikkerhetsnivået til din virksomhet. Penetrasjonstesterne jobber i et virtuelt landsdekkende team og bistår virksomheter i både inn- og utland med å teste applikasjoner og systemer.

Vi jobber etter følgende metode: 

 • Innhenting av offentlig kjent informasjon. Passiv rekognosering
 • Innhenting av informasjon fra mål. Aktiv rekognosering
 • Testing, utnytting og verifisering av sårbarheter
 • Utnyttelse og videre rekognosering med oppnådd tilgang
 • Rapportering
Hvordan utføres en penetrasjonstest?

Penetrasjonstest utføres etter et av følgende scenarioer:

 • Whitebox: Penetrasjonstesteren har full innsikt i systemer med tilgang til kildekoder og dokumentasjon
 • Greybox: Penetrasjonstesteren har tilgang til noe informasjon eller brukertilgang, men ikke alt
 • Blackbox: Penetrasjonstesten blir utført som en blindtest: Penetrasjonstesteren vet ikke noe om selve målet før hen setter i gang med oppdraget.
Eksempler på hva som kan testes
 • Fysisk tilgang: Penetrasjonstesteren tester hva hen får tilgang til om hen møter opp på virksomhetens lokasjon.
 • Sosial manipulasjon: Gjennom sosial manipulasjon (også kalt social engineering) tester penetrasjonstesteren hvilken og hvor mye informasjon brukere gir fra seg, for eksempel ved bruk av phishing-eposter.
 • Angrep på IT-system fra innsiden: Penetrasjonstesteren har tilgang til innsiden av kundens nettverk, enten som insider eller som en som har oppnådd fysisk tilgang.
 • Angrep på IT-system fra utsiden: Alle virksomhetens tjenester som er tilgjengelig for publikum blir angrepet.

Om penetrasjonstest

Spør oss om penetrasjonstest

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.