Til forsiden

Hendelseshåndtering

Atea Incident Response Team (IRT)

Atea Incident Response Team består av høyt sertifiserte og erfarne sikkerhetskonsulenter med bred faglig kompetanse. Sikkerhetskonsulentene er spesialisert på hendelseshåndtering ved uønskede hendelser i virksomheters IT-miljø og har dyp innsikt i gjeldende trusselbilde. 

Våre hendelseshåndtererne har rykket ut på alt fra e-poster med ulike former for phishing-forsøk og passord som er på avveie, til større ting som digital utpressing der uvedkommende har vært på innsiden i dagevis eller ukesvis før angrepet iverksettes.

I 2021 rykket IRT ut på fem ganger så mange hendelser som i 2020 og tendenser viser til at angripere i større grad enn før tar seg inn i virksomhetens IT-systemer på kvelden eller natten, da det kanskje er mindre risiko for å bli oppdaget.  

Mistenker du at din virksomhet er utsatt for et dataangrep?

 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Atea Incident Response Team inngår i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets godkjennelsesordning for hendelseshåndtering.  

Om godkjenningsordningen skriver NSM at «NSM har stilt strenge, men relevante krav til de som ønsker å søke på ordningen. Søkerne må ikke bare dokumentere at de rent teknisk sett kan håndtere en hendelse, men de må tilfredsstille definerte krav på ni ulike områder innen hendelseshåndtering. Dette omfatter områder som blant annet organisasjon, prosess, kompetanse, verktøy og rapportering».

Er du utsatt for et angrep kan Atea IRT bidra med følgende:

Lede håndteringen av hendelsen 

Innsamling av analyse og logg 

Fastslå konsekvens og omfang av hendelsen 

Begrense skade og gjenopprette til normal drift 

Bistand med avviksrapport til Datatilsynet 

Samle inn og håndtere bevis 

Foreslå tiltak for forbedring av sikkerhetsløsning 

”I snitt tar det 22 dager å få systemene på lufta igjen etter et angrep, men hvis du har et bra sikkerhetssystem og god overvåking kan du være oppe igjen i løpet av en dag eller to.”

— Vegard Kjerstad, leder for Ateas Incident Response Team

Tren på beredskap

I tillegg til et godt sikkerhetssystem og god overvåking må virksomheten faktisk trene på beredskap. Det er viktig at man har lagt planer og vet hvem som har ansvar for hva. Ved å simulere et angrep og se hvordan dette kan løses i praksis, er det lettere å lage gode rutiner og beredskapsplaner som gjør at alle reagerer raskt når noe skjer.

Ved å booke en øvelse med Atea Incident Response Team bruker vi erfaringer fra virkelige hendelser til å sette opp et scenario som er tilpasset kundens hverdag, miljø, infrastruktur og virke. Øvelsen planlegges i tett samarbeid med kunden det er opp til kunden å avgjøre IRT sin rolle under øvelsen.

Responsavtale

Med en responsavtale på Atea IRT får virksomheten:  

  • Garantert avtalt responstid og riktig kompetanse på vakt 
  • Respons 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hele året 
  • Kvartalsvis sårbarhetsscan 
  • Analyse av rapport som presenteres i et møte på inntil to timer med sikkerhetskonsulent
  • Forslag til aktiviteter for eventuelle utbedringer i prioritert rekkefølge 

Spør oss om hendelseshåndtering

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.