Til forsiden

Atea Incident Response Team (IRT)

IRT består av høyt sertifiserte og erfarne sikkerhetskonsulenter med bred faglig kompetanse. Konsulentene er spesialisert på hendelseshåndtering ved uønskede hendelser i virksomheters IT-miljø og har dyp innsikt i gjeldende trusselbilde. 

Våre hendelseshåndterere har rykket ut på alt fra e-poster med ulike former for phishing-forsøk og passord som er på avveie, til større ting som digital utpressing der uvedkommende har vært på innsiden i dagevis eller ukesvis før angrepet iverksettes.

Tendenser viser til at angripere i større grad enn før tar seg inn i virksomhetens IT-systemer på kvelden eller natten, da det kanskje er mindre risiko for å bli oppdaget.  

Mistenker du at din virksomhet er utsatt for et dataangrep?

Vårt Incident Response Team inngår i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets godkjennelsesordning for hendelseshåndtering.

Om hendelsehåndtering

Godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Vårt Incident Response Team (IRT) inngår i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets godkjennelsesordning for hendelseshåndtering. Om godkjenningsordningen skriver NSM at «NSM har stilt strenge, men relevante krav til de som ønsker å søke på ordningen. Søkerne må ikke bare dokumentere at de rent teknisk sett kan håndtere en hendelse, men de må tilfredsstille definerte krav på ni ulike områder innen hendelseshåndtering. Dette omfatter områder som blant annet organisasjon, prosess, kompetanse, verktøy og rapportering».

Dette kan vil hjelpe deg med

Vi kan hjelpe deg med å lede håndteringen av hendelsen. Våre eksperter samler inn analyser og logg for å kunne fastslå konsekvens og omfang av hendelsen, begrense skade og gjenopprette til normal drift. Vi bistår også med å samle inn og håndtere bevis og avviksrapport til Datatilsynet. I etterkant vil vi foreslå tiltak for forbedring av sikkerhetsløsningene.

Responsavtale

Med en responsavtale på IRT får virksomheten en garantert avtalt responstid 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hele året, og riktig kompetanse på vakt. Hvert kvartal utfører vi en sårbarhetscan og kommer med forslag til aktivitere for eventuelle utbedringer i prioritert rekkefølge

Beredskapstrening

I tillegg til et godt sikkerhetssystem og god overvåking må virksomheten faktisk trene på beredskap. Det er viktig at man har lagt planer og vet hvem som har ansvar for hva. Ved å simulere et angrep og se hvordan dette kan løses i praksis, er det lettere å lage gode rutiner og beredskapsplaner som gjør at alle reagerer raskt når noe skjer.

Ved å booke en øvelse med Atea Incident Response Team bruker vi erfaringer fra virkelige hendelser til å sette opp et scenario som er tilpasset kundens hverdag, miljø, infrastruktur og virke. Øvelsen planlegges i tett samarbeid med kunden det er opp til kunden å avgjøre IRT sin rolle under øvelsen.

”NCSC anbefalte oss sterkt å ta kontakt med en godkjent leverandør for hendelseshåndtering. Vi kontaktet Atea IRT og det var antageligvis den beste avgjørelsen vi gjorde. De hjalp oss når vi trengte det som mest.”

— Anders Hovland Greve, Sør-Varanger Kommune.