Til forsiden

Sirius

Ta ansvar for sikkerheten i din bedrift

Små og mellomstore bedrifter utsettes for langt flere dataangrep i dag enn for noen år siden. Konsekvensene av et dataangrep kan for mange være enorme og i verste fall føre til konkurs. Alle bedrifter i dag må ha en plan for tiltak omkring sin IT-sikkerhet. Atea har i samarbeid med Microsoft og Cisco utviklet Atea Sirius som er en skreddersydd IT-sikkerhetsløsning for små og mellomstore norske bedrifter. Tjenesten inneholder et fast sett med komponenter, som vil ivareta flere av de største sikkerhetsutfordringene. Vi sørger for at din virksomhet går en IT-sikker framtid i møte.

Klikk her for å laste ned produktbrosjyren.

sikkerhetsoldat_sirkel.foto

Slik sikrer rederiet seg mot løsepengevirus

Rundt 80-90 prosent av all verdenshandel foregår via skipsfart. Skulle skipsfarten settes ut av spill vil det få enorme konsekvenser. For Sanco Shipping vil én dag med nedetid koste store summer. Rederiet valgte derfor å sette ut IT-sikkerheten til Atea.

 

Store sikkerhetsutfordringer for norske bedrifter

For små og mellomstore bedrifter kan IT-sikkerhetshendelser bety omdømmetap og i verste fall kroken på døra. Maxeta hadde behov for sitt eget nettverk, men ikke på bekostning av IT-sikkerheten.

 

Hvorfor Atea Sirius?

Sikkerhet levert som en tjeneste

Det er lenge siden god sikkerhet var ensbetydende med antivirus og brannmur. Med et stadig mer komplekst trusselbilde, hvor sårbarheter ofte utnyttes, trengs en mer helhetlig tilnærming til sikkerhet. Med Atea Sirius får du IT-sikkerhet levert som en tjeneste. Så kan du og din bedrift gjøre det dere kan best – vel vitende om at IT-sikkerheten er godt ivaretatt av noen andre.

Stort fagmijø med erfarne sikkerhetsspesialister

Vårt Incident Response Team (IRT) er daglig i kontakt med kunder som trenger bistand med sikkerhetshendelser. Noe av det vi ser mest av er dårlig vedlikeholdte systemer, halvferdige løsninger og manglende rutiner. Med Atea Sirius får virksomheten en komplett sikkerhetsløsning som sikrer at de ansatte kan jobbe trygt på PC-ene sine – på kontoret, hjemmekontoret eller reise.

Vi passer på sikkerheten – slik at du slipper

Med Atea Sirius vil vi overvåke sikkerheten 24/7-365 gjennom et såkalt SIEM-verktøy. Data fra brannmur og systemer samles og analyseres og verktøyet gir Ateas overvåkere beskjed ved sikkerhetshendelser. Alvorlige hendelser kan gå direkte til IRT slik at responstiden blir så lav som mulig. Oppdages angrepet tidlig og håndteres korrekt, minimerer du kostnadene ved et angrep.

Fast, lav pris – med forutsigbare kostnader

Atea Sirius leveres som en tjeneste som faktureres per måned, avhengig av antall ansatte og antall lokasjoner i bedriften. På den måten får du markedsledende sikkerhet til en fast, lav pris – og med forutsigbare kostnader. Som Atea Sirius-kunde har du alltid siste versjoner av alt, og tjenesten forbedres kontinuerlig etter hvert som trusselbildet endrer seg.

Atea Sirius forklart på 10 minutter

Atea Sirius inneholder

Brannmur

En brannmur blir implementert i virksomhetens nettverk, som er med på å sikre inngående og utgående trafikk over internett.

E-post sikkerhet

Mange angrep starter med en e-post. Vi sikrer e-posten og mottar varsler ved sikkerhetshendelser.

Cyber forsikring

Godkjent drift på Atea Sirius kvalifiserer til muligheten for å kjøpe en skreddersydd Cyber forsikring som forsikrer virksomheten mot kostnader knyttet til et cyber-angrep.

Endepunktssikkerhet

De ansattes PCer vil få en sikkerhetsløsning som er med på å trygge arbeidsflaten, også utenfor virksomhetens nettverk.

Deteksjon

SIEM-verktøyet samler hendelsesdata, varsler våre sikkerhetsovervåkere som verifiserer hendelsene og rapporterer videre til kunden.

Incident Response Team

Incident Response Team (IRT) er eksperter på kritisk hendelseshåndtering og godkjent gjennom NSM sin kvalitetsordning.

Pris

Tjenesten faktureres pr mnd. og prises på antall ansatte og lokasjoner. Tjenesten starter på kr. 7990 pr mnd. for inntil 20 ansatte.

 

Evoy bygger fremtidens elektriske båtmotorer – sikkerhet er avgjørende

I dagens trusselbilde er det avgjørende å ha kontroll på IT-sikkerheten. Florø-selskapet Evoy er et høyteknologisk selskap med en høyst oppegående utvikleravdeling, men for å sikre IT-systemene sine har de valgt å samarbeide med Atea. Evoy tar på alvor de store konsekvensene det vil få om IT-sikkerheten ikke er ivaretatt, og har dette som et prioriteringsområde.

 

Jeg ønsker mer informasjon om Atea Sirius

Send inn skjemaet, så blir du kontaktet i løpet av én virkedag.

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.