Til forsiden

En pakketert sikkerhetstjeneste til SMB

Små og mellomstore bedrifter utsettes for langt flere dataangrep i dag enn for noen år siden. Konsekvensene av et dataangrep kan for mange være enorme og i verste fall føre til konkurs. Alle bedrifter i dag må ha en plan for tiltak omkring sin IT-sikkerhet. Atea har i samarbeid med Microsoft og Cisco utviklet Atea Sirius som er en skreddersydd IT-sikkerhetsløsning for små og mellomstore norske bedrifter. Tjenesten inneholder et fast sett med komponenter, som vil ivareta flere av de største sikkerhetsutfordringene. Vi sørger for at din virksomhet går en IT-sikker framtid i møte.

Om Sirius

Sikkerhet levert som en tjeneste

Det er lenge siden god sikkerhet var ensbetydende med antivirus og brannmur. Med et stadig mer komplekst trusselbilde, hvor sårbarheter ofte utnyttes, trengs en mer helhetlig tilnærming til sikkerhet. Med Sirius får du IT-sikkerhet levert som en tjeneste. Så kan du og din bedrift gjøre det dere kan best – vel vitende om at IT-sikkerheten er godt ivaretatt av noen andre.

Stort fagmiljø med erfarne spesialister

Vårt Incident Response Team (IRT) er daglig i kontakt med kunder som trenger bistand med sikkerhetshendelser. Noe av det vi ser mest av er dårlig vedlikeholdte systemer, halvferdige løsninger og manglende rutiner. Med Sirius får virksomheten en komplett sikkerhetsløsning som sikrer at de ansatte kan jobbe trygt på PC-ene sine – på kontoret, hjemmekontoret eller reise.

Vi passer på sikkerheten - så du slipper

Med Sirius vil vi overvåke sikkerheten 24/7-365 gjennom et såkalt SIEM-verktøy. Data fra brannmur og systemer samles og analyseres og verktøyet gir våre overvåkere beskjed ved sikkerhetshendelser. Alvorlige hendelser kan gå direkte til IRT slik at responstiden blir så lav som mulig. Oppdages angrepet tidlig og håndteres korrekt, minimerer du kostnadene ved et angrep.

Forutsigbare kostander

Sirius leveres som en tjeneste som faktureres per måned, avhengig av antall ansatte og antall lokasjoner i bedriften. På den måten får du markedsledende sikkerhet til en fast, lav pris – og med forutsigbare kostnader. Som Sirius-kunde har du alltid siste versjoner av alt, og tjenesten forbedres kontinuerlig etter hvert som trusselbildet endrer seg.

Atea Sirius forklart på 10 minutter

Jeg ønsker mer informasjon om Atea Sirius

Send inn skjemaet, så blir du kontaktet i løpet av én virkedag.

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.