Til hovedinnhald
Tilbake til IT sikkerhet

Sirius

IT-sikkerhetspakke for små og mellomstore bedrifter

Sirius er IT-sikkerhetspakken for små og mellomstore bedrifter. Tjenesten inneholder et fast sett med komponenter som vil ivareta flere av de største sikkerhetsutfordringene norske virksomheter står ovenfor. Vi sørger for at din virksomhet går en IT-sikker framtid i møte.

 

Sirius forklart på 10 minutter

Få whitepaper om Sirius på e-post

 

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Sikkerhetspakken inneholder

Brannmur

Sirius inneholder en brannmur med «Next Generation» funksjonalitet, som blir implementert i virksomhetens nettverk. Denne er med på å sikre inngående og utgående trafikk over internett.

 

Endepunktssikkerhet

De ansattes PCer vil få en sikkerhetsløsning som er med på å trygge arbeidsflaten, også utenfor bedriftens nettverk.

 

E-post sikkerhet

Tjenesten forutsetter at bedriften benytter Office365 og har lisensen ATP (Plan 1 eller Plan 2). Atea må også ha tilgang til «tenanten». Når dette er ivaretatt vil vi kunne mota varsler og alarmer på hendelser som berører mailklienten. Veldig mange angrep starter nettopp med en e-post.

 

Pris

Tjenesten faktureres pr mnd. og prises på antall ansatte og antall lokasjoner i bedriften. Tjenesten starter på kr. 7990 pr mnd. for inntil 20 ansatte.

Deteksjon

Sirius benytter et SIEM-verktøy for å samle hendelsesdata fra overnevnte punkter. Her korreleres informasjonen og gir våre sikkerhetsovervåkere beskjed når det fanges opp potensielt farlige situasjoner. Disse alarmene vil bli verifisert og klassifisert i henhold til alvorlighet, og rapportert til virksomheten i henhold til en avtalt standard. Dersom hendelsen er av høy alvorlighet kan avtalen settes opp til å involvere Atea IRT direkte for å effektivisere responstiden.

Manuell deteksjon er bemannet på hverdager fra 08:00 til 17:00 (GTM+1). Utenfor disse tidene vil alarmer av høy alvorlighet bli formidlet til kunden via e-post.

 

Incident Response Team

Incident Response Team (IRT) er eksperter på kritisk hendelseshåndtering og godkjent gjennom NSM sin kvalitetsordning for hendelseshåndtering. IRT beredskap er inkludert i avtalen. Det vil si at virksomheten kan aktivere IRT tjenesten 24/7-365. Kostnader pr time vil påløpe.

 

Cyber forsikring

Når virksomheten har godkjent drift på Sirius, kvalifiserer det til muligheten for å kjøpe en skreddersydd Cyber forsikring som forsikrer virksomheten mot kostnader knyttet til et cyber-angrep. Eventuelle kostnader tilknyttet hendelseshåndtering vil kunne bli dekket i denne avtalen.

Spør oss om Sirius

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Tilbake til IT sikkerhet
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer