2019-11-05

Teknologi skal gjøre det enklere å være pasient 

Samtidig skal pasientene oppleve å få like trygg og god behandling. For å få dette til må vi jobbe på lag med både kommuner, helseforetak, ansatte og brukere, sier Cathrine Døhli. Hun er tidligere sykepleier og er nå kundeansvarlig på helseteamet i Atea.

Tine Venaas
Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar
Cathrine Døhli

Utdanning og yrkesbakgrunn: 

Jeg er utdannet sykepleier og har etterutdanning innen ledelse. Jeg har jobbet som sykepleier ved blant annet Rikshospitalet og ved akuttmottaket på AHUS og har også vært avdelingsleder ved institusjon i kommunehelsetjenesten. Det er ikke alltid at kundene og rådgivere snakker samme språk. Fagbakgrunnen gir meg en unik mulighet til å forstå kundene og deres behov. Jeg har også tidligere salgserfaring innenfor salg av medisinsk teknisk utstyr til offentlig og privat sektorDette er også nyttig erfaring å ha med seg i denne rollen! 

 
Beskriv jobben din:

Jeg er account manager, eller kundeansvarlig i Ateas helseteam. Min rolle består i å være kontaktpunktet ut mot helseforetakene, og være tett på både IKT og helsepersonell. Det viktigste er å være ute hos kundene for å vite hva som skjer og hva som kommer. Samtidig er anbud også en viktig del av jobben fordi jeg jobber innenfor offentlig sektor. Vi må forstå kundenes behov og ta det med «hjem» for å få hjelp til å løse noen av utfordringene ved hjelp av teknologi. I min jobb må jeg ha tett samarbeid med kollegaer, partnere og kunder, ha oversikt og samtidig få folk til å jobbe sammen. 

Fra mine egne dager i helsevesenet vet jeg at helsepersonell irriterer seg når de må bruke mye tid på teknologi som de ikke får til å fungere, nettopp fordi dette «spiser» av tiden deres til pasientene, selv om det opprinnelig kanskje skulle effektivisere. Det kan være fantastiske løsninger, men passer det ikke til brukeren, er det allikevel helt feil. Å bidra til at helsepersonell får hjelp til å lette noen arbeidsoppgaver ved hjelp av teknologi er spennende. Helsevesenet og brukere er også i endring. Vi lever lenger og pasienter har mer komplekse sykdomsbilder enn tidligere. For å håndtere morgendagens utfordringer må vi tenke nytt! 

Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben? 

Jeg startet i min stilling til Ateas årlige landstreff, i 2019. I min tidligere jobb var jeg med i en prosjektgruppe for implementering av velferdsteknologi  institusjon. Da samarbeidet vi som kunde med Atea og jeg syntes at Atea virket spennende. Jeg kom tilfeldig over en stillingsannonse på Finn.no, og ble nysgjerrig på stillingen. Jeg har alltid hatt interesse for teknologi og synes det er spennende å se hva teknologi kan bringe inn i helsevesenet. Jeg er veldig glad for å ha fått muligheten til å jobbe innenfor IT-bransjen, og samtidig kunne holde min røde tråd innenfor helsesektoren. Da får jeg arbeide innenfor kjent område samtidig som jeg virkelig får utfordret meg med ny læring innenfor en ekstremt spennende bransje. 

Denne jobben krever at man er en god relasjonsbygger, er fremoverlent og nysgjerrig, og har ståpå-vilje. Du må også kunne ha mange baller i luften samtidig. 

Det er utrolig mye bra kompetanse i Atea, og jeg møter svært mange imøtekommende og hjelpsomme kollegaer. 

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?  

Nå er jeg helt ny i bransjen, så for meg er dette en bratt læringskurve. Jeg har benyttet meg av Ateas nanolæring på Motimate, og hørt på podkaster. I tillegg stiller jeg spørsmål til kollegaer, blir kjent med våre teknologipartnere og produktene deres. Selvfølgelig finner jeg også informasjon på internett. Mitt beste råd er å være nysgjerrig. 

Som ny i Atea har det vært nyttig å få korte introduksjoner fra ulike fagområder, for å få et innblikk i kompleksiteten i Atea og bli kjent med Atea som organisasjon. 

Dersom du var fersk student i dag, hvilke fag/studier ville du valgt? 

Jeg ville nok fortsatt valgt en retning innenfor helse, men gjerne med påfyll av IT-relaterte fag. 

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer? 

Jeg tror det kommer til å være en enorm utvikling i tiden som kommer både innenfor kommunehelsetjenesten, sykehus og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Vi har et godt helsesystem i Norge og det gjøres mye bra, samtidig er helseforetakene litt treige med å ta i bruk ny teknologi og systemene er noe tungrodde. Det kan være dyrt å investere i ny teknologi og utfordrende å prioritere hva man skal benytte budsjettmidlene på. Eldrebølgen kommer, derfor må vi tenke nytt og annerledes. Arbeidet med at flere må bo lengre hjemme ved bruk av ulik teknologi og hjelpemidler er allerede i gang, men her er det fortsatt en lang vei å gå. 
 
Hjemmebehandling ved bruk av teknologi for å effektivisere pasientbehandling og unngå sykehusinnleggelser kommer vi til å se mer av. Her vil vi se gevinst både for pasienter, pårørende og helsevesenet. Det skal bli enklere å være pasient, og samtidig skal pasientene oppleve å få like trygg og god behandling, og oppfølging selv om man ikke alltid møter opp fysisk på legekontoret eller til polikliniske timer ved sykehuset.