2019-06-12

Fiberbredbånd: Sanntidskommunikasjon, robusthet og hastighet

Fortsatt velger mange å spare penger på gammeldagse kobbernettløsninger. Samtidig stiller nye digitaliseringsløsninger stadig høyere krav til båndbredde, skalerbarhet og hastighet. Feil nettsystem kan dermed risikere at effektiviseringsgevinsten går tapt.

Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar
Fibernettverk

I en tid hvor løsningen på alle utfordringer er digitalisering og teknisk innovasjon er det mye som skal huskes på når de store investeringene skal gjøres. Kobberlinjer kan være et noe rimeligere alternativ i dag, men de blir fort en hemsko for fremtidens løsninger, mener salgssjef i fiberleverandøren Altibox, Øyvind Lien og løsningsselger i Atea, Tony Robin Johansson.

 

Båndbredden er grunnmuren i digitalisering

God og stabil nettilgang tar vi for gitt. Alle vil digitalisere, samtidig er det kun omtrent 30 prosent av kundene som har tatt hensyn for en fiberbasert fremtid. Problemene oppstår først når nettilgangen er ustabil, sier Johansson.

 – I vår bransje ser vi at selv store kunder som gjør betydelige investeringer for fremtidens digitale løsninger «glemmer» eller nedprioriterer det aller viktigste – god nok nettilgang. Enten det er gode samhandlingsløsninger, skytjenester eller digitale skilter i butikken du ønsker: da kan du bare kansellere alle byggeplaner og starte på nytt. Roma var kanskje ikke bygget på en dag, men det ble ihvertfall ikke bygget uten at grunnmuren var på plass.

Johansson får støtte fra Lien:

– Kobbertrådene er for små og for trange for mange av fremtidens forretningsstrategier. Fiber er fremtidens teknologi, digitaliseringen begynner med bredbåndsløsningen. I løpet av 2022 skal alt kobbernettverket fases ut i hele Norge. Derfor velger mange aktører allerede nå å ikke bygge kobbernettverk, de fases ut og repareres i liten grad.

Salgssjef i fiberleverandøren Altibox, Øyvind Lien. Løsningsselger i Atea, Tony Robin Johansson

Foto: Salgssjef i fiberleverandøren Altibox og Øyvind Lien og løsningsselger i Atea,
Tony Robin Johansson

Nye arbeidsmåter

Lien oppsummerer fiberbredbånd med tre viktige ord: Sanntidskommunikasjon, robusthet og hastighet. For å nå virksomhetens digitaliseringsmål – som igjen betyr effektivisering, økt produktivitet og miljøhensyn, må linjen være stabil og gi rask ytelse.                                      

– Nye måter å jobbe på fordrer at systemene er i orden. Mange ønsker å jobbe der de er, både for å kutte kost, reisetid og fordi det er bedre for miljøet. Det betyr at store filer sendes digitalt, og at vi ønsker å jobbe flere i samme, store dokument.

Johansson bruker Bodø kommune som eksempel. Med sine 150 kontorer og offentlige tjenestelokaler, som skoler og institusjoner, spredt over hele byen, er det en forventning fra ansatte at de kan få de samme tjenestene uansett hvor de jobber:

– Internett utfordrer alle virksomheter på mange områder, og også det offentlige må spille de ansatte gode. Det er vanskelig å yte riktig service dersom du ikke har tilgang til systemet når du trenger det, eller at tjenestetilbudet ikke samsvarer med det som er kommunisert til innbyggerne.

Johansson poengterer at det er bare å parkere alle digitaliseringsplaner dersom det ikke er tatt høyde for skalerbarhet. Vi vet ikke hva som vil komme i fremtiden, men det vil stille større krav til både båndbredde og hastighet – og robusthet.

– Robuste og raske linjer som grunnlag for en god og effektiv IT-hverdag er det aller viktigste. Samfunnet vårt er allerede trådløst, og informasjon lagres i skyen. Back-up bør man absolutt ha – å miste alt av data skal være et fortid – dagens løsninger er egentlig fantastisk gode!

Men enten det er menneskelige feil eller til og med hackerangrep, da må linjen være så stabil at kunden er sikret backup om uhellet skulle være ute.

Intervjuet ble gjort gjennom en videokonferanse fra tre ulike lokasjoner. På en kornete kobberlinje fra Spania falt Øyvind Lien ut syv ganger i løpet av samtalen. Ingen andre opplevde «lagg» på linjen under samtalen.