2018-07-26

- Fremtidsteknologien ser vi på film

En sterk filminteresse trigget teknologiinteressen til Signe Oorts-Vavik, som jobber som teamleder på Ateas kundestøtte. For å spå i fremtiden ser hun heller til Hollywood snarere enn i krystallkulen.

Caroline Svae Markedskoordinator

Utdanning og yrkesbakgrunn:

Etter endt videregående begynte jeg å studere økonomi og administrasjon ved Universitetet i Stavanger. Ved siden av studiene jobbet jeg som skiftleder og maskinist hos SF Kino. Her fikk jeg utfolde min interesse for både teknologi og film. Jeg ble den siste kinomaskinisten som fikk bestått gjennomført kurs i kinoteknikk på 35 mm, før digitaliseringen av Norges kinoer var et faktum. Det var i denne digitaliseringsprosessen jeg så Atea-logoen for første gang da den dukket opp på pakkene som kom rullende inn på kinoen. Lite visste jeg da at Atea skulle bli min fremtidige arbeidsgiver.

Beskriv din nøkkelkompetanse:

I mine fem år hos Ateas kundestøtte har jeg lært mye om produktene og tjenestene vi tilbyr. Alt fra kabler og systemer, til logistikkprosessene. Det er mye å holde styr på. Å være komfortabel med at man ikke vet alt, men allikevel kjenne seg sikker på at en løsning alltid finnes, er viktig.

I de siste årene har jeg hatt personalansvar, og fokuset har derfor vært på arbeidsmiljø og utvikling hos kollegaene mine. Et nytt fagfelt for meg, men en oppgave jeg føler jeg har vokst veldig på. Jeg legger spesielt vekt på tilbakemeldinger, informasjonsflyt, arbeidsmiljø, opplæring, og effektivitet, fordi jeg vet at det kan få store konsekvenser om det ikke blir fulgt opp når det kreves.

”Å være komfortabel med at man ikke vet alt, men allikevel kjenne seg sikker på at en løsning alltid finnes er viktig.”

Dersom du kunne valgt på nytt, hvilke fag/studier ville du valgt?

Da hadde det stått mellom elektriker, programmeringsstudium eller 3D-animatør, som alle ville ha gitt meg muligheten til å skape noe selv. Å ha en utdanning hvor du har en grunnleggende praktisk forståelse for feltet du jobber innenfor, tror jeg er nyttig i dagens arbeidsmarked.

Når det er sagt er jeg glad for de valgene jeg har tatt, og hvor jeg er i dag. Jeg trives godt i Atea og føler utviklingsmulighetene er store for alle som ønsker det. Det handler bare om å ta initiativ, vise interesse og handlekraft.

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

Jeg får mye ut av å bare snakke med kollegaer og venner, lese på intranettet, i Ateas kunnskaps-app Motimate og i aviser. Min generelle interesse for IT, film (sci-fi) og det nyeste av duppeditter, fører meg dessuten inn på mange spennende sider på Internett.

Mye av dagens teknologi har blitt hentet fra bøker og filmer, og jeg tror vi fremdeles ikke er ferdige med dette. Vi trenger den fantasien som finnes der ute for å strekke oss enda lenger. Morgendagens utviklere og programmerere, bestemte seg kanskje for å bli nettopp dette etter å ha sett filmen Ready Player One som er basert på VR-teknologi som enda ikke finnes. Jeg gleder meg til fremtiden!

”Morgendagens utviklere og programmerere, bestemte seg kanskje for å bli nettopp dette etter å ha sett filmen Ready Player One som er basert på VR-teknologi som enda ikke finnes.”

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

  • VR – Virtual Reality: Jeg tror fokuset som har vært på VR-teknologi i filmer de siste årene (Ready Player One, Gamer, Matrix, Dark City, Tron med flere), vil bidra til at dette kommer til å utvikle seg i enda større grad i fremtiden.
  • IoT  – Internet of Things: Det vil nok stilles høyere krav til hvordan enhetene våre snakker sammen. På sikt trenger vi forbrukere kanskje bare å forholde oss til en chip eller én enkel enhet, og da må teknologien i bakgrunn være godt utviklet.
  • AI – Artificial Intelligence: Mange oppgaver i arbeidslivet er allerede i ferd med å overtas av slik teknologi. Istedenfor å bruke vår tid på rutiner og standardiserte oppgaver, vil vi fremover kunne utvikle oss mer i arbeidet vi gjør.
  • IT-Sikkerhet: Utviklingen videre vil føre til større og strengere krav til sikkerhet. Jo mer knyttet til teknologien vi blir, desto mer vil dette ramme oss alle i hverdagen ved hacking, virus og nede-tid. Hvis enheter i fremtiden blir koblet opp mot vårt biologiske selv, vil kanskje IT-eksperter få jobber på sykehus på lik linje med leger. Nanoteknologi og robotics innen helse blir stadig mer reelt, og dataangrep vil derfor kunne føre til fatale konsekvenser.

5G-teknologi: Av den enkle grunn at markedets tørst på hurtighet driver det dit. Alt skal gå raskere for å muliggjøre videre utvikling av teknologi.