2018-06-21

Det vanskelige karrierevalget

Det store spørsmålet mange ungdommer stiller seg selv og sine nærmeste, er hva de skal bli. Heldigvis er det gode råd å få i lokalt næringsliv.

Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

I valget av studieretning er det mange hensyn å ta. Skal jeg gjøre det jeg har mest lyst til eller skal jeg velge det mest fornuftige? Hvor stor betydning skal mine foreldres ønsker eller formaninger ha, og hvor mye skal jeg tenke på meg selv? Skal jeg følge vennene mine eller skal jeg flytte for å begynne på drømmestudiet?

En ting som man vanskelig kommer unna å ta med i beregningen er at samfunnet vi lever i er i radikal endring. Men det å spå fremtidens arbeidsmarked er en vanskelig øvelse. Det som er helt sikkert er imidlertid at behovet for arbeidskraft innenfor ulike yrker og sektorer vil endre seg drastisk i takt med digitalisering og effektivisering.

NHO-rapporten «Nye jobber i Norge foran den digitale revolusjonen» slår fast at 136 000 jobber vil bli slukt av digitaliseringen i Norge innen fem år. Rapporten tar også for seg hvilke yrker det vil være størst behov for flere arbeidstakere til og hvilke som trolig vil bli overflødige.

Trolig vil de færreste være interessert i å velge en karrierevei som er en fremtidig blindgate. Det endelige valget er uansett med på å definere i det minste hva man skal gjøre de neste årene – og for mange vil det ha betydning for hvordan resten av livet blir.

”Trolig vil de færreste være interessert i å velge en karrierevei som er en fremtidig blindgate.”

 Det er med andre ord en formidabel avgjørelse å ta for de unge, og det er en viktig oppgave blant foreldre å lose ungdommen frem til det valget som er best for hver enkelt avgangselev. I lokalt næringsliv finnes det mange som har god innsikt i arbeidsmarked, studiemuligheter og kompetanse som vil bli etterspurt, og som derfor vil kunne gi ungdommen gode råd i valget de står overfor.

En av dem er Oscar Klevjer Thøgersen, som leder Ateas konsulentavdeling for Public Cloud. Han kommer fra Hannestad i Sarpsborg, er i midten av 30-årene, nysgjerrig og over gjennomsnittet opptatt av fremtidens teknologier.

Hvilket råd vil du gi dagens unge som skal velge seg en utdanning?

 – Det er lurt å velge noe du brenner for, men pass også på å følge med på samfunnstrender. Finn en utdanning som gir deg en plattform for å lære videre når du er ferdig utdannet. Ergo, studer matematikk og programmering.

Hva vet du nå, som du gjerne skulle visst før du begynte på studiene?

– Disiplin gir frihet (sitat: Jocko Willink). Dette høres kanskje litt rart ut for en som endelig skal ta sine egne valg, men å strukturere hverdagen fra første skoledag vil gi en lettere hverdag.

Hva er det beste rådet du har fått og hvem ga det?

– Mine foreldre: «Stå på-vilje» har aldri skadet noen. Gjør du det bra under utdanning åpner de fleste dører seg i etterkant.

”Har du grunnmuren på plass med en teknologiforståelse opp mot økonomiske faktorer, er jeg overbevist om at du er relevant for enhver bransje!”

Slik du ser det, hvorfor kan din bransje være et spennende karrierevalg for ungdom som skal velge seg en utdanning og senere et yrke?

– Alt digitaliseres. Vi har så vidt sett starten av den enorme omveltningen som vil komme de neste årene. Tradisjonelle yrker vil forsvinne og nye vil komme til. Disse vil være drevet av teknologi. Har du grunnmuren på plass med en teknologiforståelse opp mot økonomiske faktorer, er jeg overbevist om at du er relevant for enhver bransje!