2018-10-31

Atea utfordrer oss ansatte

Teknologi er verktøyet, men det er organisasjonen og menneskene som skal ta ut gevinstene. Da må vi ut av komfortsonen, sier bysjef for Atea i Tromsø, Kim Rune Tofteng Olsen.

Utdanning og yrkesbakgrunn:

Min karriere begynte i Telemarksbataljonen hvor jeg var noen år. Etter Forsvaret tok jeg en bachelor i økonomi og ledelse på Universitetet i Tromsø. Etter endte studier på universitetet startet jeg min karriere som salgssjef på Radisson Blu Hotel Tromsø. Her fikk jeg gode erfaringer med hvordan man gir god kundepleie og hvordan salgsprosesser er. Veien videre gikk til Visma hvor teknologi, økonomi, salg og ledelse var sentralt.

”Jeg lærte i Forsvaret at oppdragsløsning og -oppnåelse var viktig”

Beskriv din nøkkelkompetanse:

I Forsvaret lærte jeg tidlig at oppdragsløsning og -oppnåelse var viktig. Dette har jeg tatt med meg videre og utviklet i en sivil utgave. Dette passer bra med Ateas prestasjonskultur som legger til rette for gode prestasjoner for å nå våre mål med fornøyde kunder. I tillegg må man være nysgjerrig i denne bransjen i en kombinasjon med ureddhet. Jeg liker å tro at jeg tar nye utfordringer og presser meg selv utenfor komfortsonen.  

Dersom du kunne valgt på nytt, hvilke fag/studier ville du valgt?

Jeg ville nok hatt større fokus på organisasjonsteori og -psykologi. Dette er områder som vil bli særdeles viktig i samspillet med teknologi i fremtiden. Teknologi er verktøyet, men det er organisasjoner og menneskene som skal ta ut gevinstene. I denne akselerasjonen i teknologiskiftet trengs det en kontinuerlig transformasjonsprosess i virksomhetene.

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

Vi er heldige som jobber i Atea som vektlegger så sterkt kompetanseheving og utfordrer oss som ansatte til å utforske nye områder. I dette ligger mye til rette for at jeg får oppdatering gjennom intern kompetanseheving, gjennom trenings-app, internopplæring, web-oppdateringer og deling av kunnskap fra mine kollegaer. Men jeg vil også trekke frem at Atea er i en unik posisjon gjennom våre strategiske partnere som holder oss oppdatert på ny teknologi og nye områder teknologi kan brukes innenfor.

I sommer ladet jeg batteriene på en strand i Asia, men selv om vi nordlendinger ikke så ofte får tilgang til badetemperaturer, blir jo det etter hvert kjedelig. Jeg benyttet meg av Ateas eBibliotek, og vil anbefale å lese Bruk teknologien konstruktivt, av Harold L. Tyler som ikke handler om hvordan man bruker den nye gadgeten, men refleksjoner på hvordan man kan bruke teknologi til din fordel. I tillegg vil jeg anbefale å lese Homo Deus, av Yuval Noah Harari, som er en spennende historie om morgendagens datatidsalder. En fin bok å laste ned som lydbok og lytte til på vei til jobb.

Hvorfor valgte du Atea?

Ateas misjon om å digitalisere Norge var og er helt avgjørende for at jeg synes at Atea er Norges beste arbeidsplass. Dette er noe jeg virkelig føler vi er en del av, og vi har sammen med våre kunder og partnere i hele landet, startet en dugnad for å ta i bruk teknologi for å fornye, forenkle og forbedre Norge. Våre kunder forventer at vi er i spissen av denne utviklingen og utfordrer oss hele veien til å ta nye steg, noe som utvikler både organisasjonen men også meg kontinuerlig.

”Vi må nok holde oss fast, for utviklingen i bransjen og innenfor anvendelsen av teknologi vil gå enda fortere enn vi har opplevd de siste fem årene.”

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Vi må nok holde oss fast, for utviklingen i bransjen og innenfor anvendelsen av teknologi vil gå enda fortere enn vi har opplevd de siste fem årene. Raskere adopsjon av teknologi og inntoget av arbeidstakergenerasjoner som er vant til å benytte seg av ny teknologi vil skape spennende tider. Derfor tror jeg rådgivende konsulenter med god forretningsforståelse og gode partnerskap som skaper økosystemer vil prege bransjen.