2017-10-26

– Vi må se på sikkerhet på en ny måte

– We have failed you as an industry, sier VMwares administrerende direktør, Pat Gelsinger. Nå er tiden kommet for et nytt økosystem for sikkerhet, som strekker seg hele veien fra datasenteret til brukeren.

(se fullstendig intervju i video ovenfor)

Hva tenker du rundt Pat Gelsingers hovedinnlegg, Angelica Ramming Gaden, norgessjef i VMware?

– Ett av våre strategiske initiativ er å endre måten man skaper sikkerhet på. I stedet for å jage truslene skal vi definere normalen, hva ser bra ut, og så skal vi beskytte det. Det har vi gjort med løsningen vår AppDefense, som tar hele sikkerhetstenkningen og snur den på hodet. Kjempespennende!

”Sikkerhet og mobilitet handler om individet og ikke om enheten.”

Hvordan går sikkerhet og mobilitet sammen, Per Gustavsson, regionsdirektør hos VMware?

– Det er det samme her, vi må se på sikkerheten på en ny måte. Sikkerhet og mobilitet handler om individet og ikke om enheten. Det spiller ingen rolle om du bruker smarttelefonene eller datamaskinen din – sikkerheten styres av hvem jeg er, og informasjonen og programmene jeg har tilgang til.

Angelica, hvordan skal VMware tenke fremover?

– Vi jobber med sikkerhet på flere ulike måter. VMware skal være en sikkerhetsaktivator, så vi jobber med hele økosystemet av sikkerhetsløsninger og -leverandører som kan koble seg på infrastrukturen, programmet eller mobilitetsløsninger. På den måten strekker vi sikkerhetsløsningen hele veien fra datasenteret ut til brukeren, uavhengig av hvilket program man bruker.

”Vi må lære oss å leve med moderne risikotenkning.”

Det finnes store penger på den andre siden. Kommer vi virkelig til å føle oss trygge, Per?

– Vi må lære oss å leve med moderne risikotenkning. Det vil si, hva er det jeg risikerer når jeg gir en bestemt løsning til brukerne mine, og hvilken informasjon får de tilgang til. E-sikkerhet handler i stor grad om løpende vurderinger av tid og funksjon.