2017-12-05

Kontroll i alle ledd

Skal du lage en god kopp kaffe begynner du med å reise til Sør-Amerika, sa kaffebaristaen Tim Wendelboe en gang.

Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

Atea er riktignok ikke et kaffehus, men vi kan allikevel bekrefte at slik er det også med god teknologi. Skal man levere et sikkert produkt, må man også sørge for at den er trygt produsert.

– Sett fra leverandørsiden mener vi det er et overordnet ansvar å sikre trygg produksjon i alle ledd. Det er viktig for kundene våre, og det er viktig for oss, sier Andreas Rydell, ansvarlig for samfunnsansvar i Atea-konsernet.

Leveranseklynger

Regelmessig reiser Rydell på kontroll-turer for etterse at produksjonen blir produsert etter Ateas krav. Kaffens og teknologiens reiseruter er også forskjellig, legger Rydell til.

– Globalisering har gjort at leverandørkjeden ikke er like oversiktlig som man først skulle tro, og særlig når det er mange små deler som sammensatt utgjør et helt produkt, er det ofte bedre å snakke om klynger enn én kjede.

Mange av delene som utgjør PCen eller mobilen du leser denne teksten på, reiste langt og gikk gjennom flere hender før du skrudde på skjermen for første gang.

”Globalisering har gjort at leverandørkjeden ikke er like oversiktlig som man først skulle tro”


Fra mineralklumper blir gravd frem fra praktisk talt utilgjengelige gruver i land som Kongo, Russland og deler av Sør-Amerika, til foredling i smelteverk i andre land, og videre til fabrikker i for eksempel Kina, hvor metallet blir brukt i enheter sendt videre til kanskje én eller flere nye fabrikker, før de til slutt ble det ferdige produktet som ble sendt til Norge.

Sporing av konfliktmineraler

Det finnes millioner av gruver over hele verden. Noen er familiegruver, de drives av noen få personer, eller store utenlandske bedrifter, og noen driftes av kooperativer.

– Med gruvedrift følger mange utfordringer. I for eksempel Kongo har det hendt at lokale konflikter er blitt finansiert av nettopp smugling og ulovlig salg av gruvefunn. Men, det er der vi finner mineraler som wolfram, som blant hjelper til for å få mobilen din til å vibrere, sier Rydell.

Mineralene kalles derfor ofte som konfliktmineraler. Heldigvis har det de siste årene blir strengere sporbarhetsrutiner på metaller for å unngå dette, men systemet er dypt forankret og krever stadige kontroller.

”Selv om det er en lovfestet minstelønn, er det en stadig utfordring å sørge for at fabrikkene etterfølger den lokale arbeidsmiljøloven.”


– Samtidig kan en gruve kan også bringe mye positivt til lokalsamfunnet. Kooperativ-modellen hvor man spleiser på utgiftene, og deler på inntektene – også de dagene hvor man ikke har funn. Dette gjør at man unngår gjeldspiraler, når arbeiderne bare jobber for provisjon, forklarer Rydell, som besøkte en kooperativ gruve med 2000 arbeidere i Kongo i 2016.

Han legger til at rundt større gruver bygges det ofte infrastruktur, skoler og sykehus, som skaper ekstra næring, og sårt tiltrengte ekstrainntekter for lokalbefolkningen. Når mineralet er hentet ut, sjekkes renhetsgraden fra flere hold. Det betyr at selv om man har hentet ut én kilo, får gruvearbeideren bare betalt for den reele mineralverdien, som kan være en mindre prosentandel og minstelønn desto viktigere.

Fabrikkbyene

– Mineralene sendes så til smelteverk som foredler metallene før de sendes til enorme fabrikkbyer i Kina, som kan utgjøre flere hundretusentalls arbeidere. Arbeiderne kommer ofte fra den kinesiske landsbygda.

Mange reiser langt for å jobbe på fabrikkene mens de bygger opp økonomisk kapital, som de etter noen år tar med seg tilbake til hjemstedet for å bygge egne bedrifter.

– De fleste arbeiderne sover, spiser og jobber på samme sted. Selv om det er en lovfestet minstelønn, er det en stadig utfordring å sørge for at fabrikkene etterfølger den lokale arbeidsmiljøloven. Det gjelder også arbeidsmiljø, arbeidstider og håndtering av kjemikalier, sier Rydell.

Risk of violating risk level

I 2016 ble Atea medlem i Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). EICC er en bransjeorganisasjon som i tolv år har arbeidet for å heve etikken IT-bransjen globalt og gjøre spillerne mer sosialt og miljømessig ansvarlige. EICC ble etablert av åtte ledende IT-produsenter og har nå mer enn 110 medlemmer fra alle deler av verdikjeden. Tilsammen sysselsetter medlemsbedriftene 6 millioner ansatte.

Atea er verdens første value added reseller (VAR) som går inn i EICC. Det gjør Atea unikt, forteller Rydell.

– Vårt medlemskap i EICC gjør at vi kan få en nærmere dialog med våre leverandører, og sammen jobbe frem bedre rutiner på ulike områder. Samarbeid er veien fremover for å mestre bransjens utfordringer.