2017-06-23

Fra revisor til IT-konsulent på seks uker

Digitalisering, robotisering og automatisering stiller store krav til omstilling. Det gjelder også for Vibeke Molvik, som gikk fra revisor i Deloitte til å bli rådgivende IT-konsulent i Nordens største IT-selskap.

Vibeke Molvik Konsulent hos Atea Haugesund

– Ja, det er mulig jeg har en litt atypisk bakgrunn i forhold til noen av kollegene mine, forteller Vibeke, 28 år og nylig ansatt som IT-konsulent hos Atea Haugesund. Vibeke har sin formelle bakgrunn som siviløkonom fra Universitetet i Stavanger. Etter endte studier bar det ut i arbeidslivet til konsulenthuset Deloitte som revisor.

– Som revisor hadde jeg noe kundekontakt, men jeg var mer en detektiv som gravde med ned i bilag og dokumentasjon for å kontrollere at avgitt årsregnskap stemte med det som var rapportert.

Var ditt neste jobbvalg tilfeldig?

– Vi hører jo stadig vekk om robotisering. Pionerer som Elon Musk fremhever at fremtidens arbeidsstyrke vil bestå av datamaskiner og roboter. Regnskapsyrket står overfor en kraftig omstilling i denne sammenhengen. Jeg har et brennende engasjement for å gjøre en forskjell med å hjelpe privat og offentlig sektor med å digitalisere og effektivisere manuelle prosesser – og i Atea fikk jeg mulighet til nettopp dette.

Hvordan opplevde du overgangen til IT-bransjen?

– Overgangen fra en tallknusende revisor til IT-bransjen har gått veldig fint. Jeg ble ansatt i Atea gjennom Microsoft University, som varte i 6 uker. Her fikk jeg grundig kursing i SharePoint og Office 365 før jeg hadde min første dag hos Atea Haugesund. IT var et relativt nytt fagområde og det krevde mye arbeid «utenfor komfortsonen» fra min side, men med hjelp av gode kollegaer lærer jeg noe nytt hele tiden. I dag jobber jeg mer mot Business Intelligence (BI). Selv om jeg har endret litt retning føler jeg at BI og samhandling henger tett sammen. Selskaper sitter på enorme mengder data som kan bidra til å danne et bedre beslutningsgrunnlag ved bruk av analyseverktøy, men uten effektiv samhandling kan viktig informasjon gå tapt og man må bruke unødvendig tid på å undersøke hva som er galt.

Ja, det snakkes mye om big data. Hvordan kan en bedrift i praksis nyttiggjøre seg all informasjonen og skape et konkurransefortrinn?

– Vi opplever at mange organisasjoner bruker mye tid på innsamling og bearbeiding av data som brukes som grunnlag i strategiske beslutninger. Med teknologien tilgjengelig i dag kan man bruke mer tid på å analysere datamengdene og finne sammenhenger og trender. Ved analyse av fremtidig etterspørsel blir selskaper i bedre stand til å kunne maksimere salg og tilpasse sine produkter, samtidig som de kan foreta bedre estimering av kvantum og unngå store lager som binder kapital. For eksempel kan analyse av værdata bidra til å at selskaper kan bedre forstå kunders handlemønstre. Dersom man skal nyttiggjøre seg av slik informasjonen, er man avhengig av arbeidskraft som kan tolke å forstå disse sammenhengene som skjuler seg i et hav av rådata.

Du rådgir kunder om hvordan de kan effektivisere sine arbeidsprosesser. Ta oss gjennom en helt vanlig dag på jobben.

– Det er det som er så gøy med å jobbe som konsulent i Atea: Ingen dager er like! Noen dager er jeg travelt opptatt med kundemøter hvor jeg formidler hvordan teknologi kan bidra til effektive arbeidsprosesser og økt produktivitet. Andre dager jobber jeg direkte mot kunder, det kan for eksempel være å holde workshops hvor vi identifiserer behov og diskuterer mulige løsninger eller lager automatiserte rapporter som gir selskaper bedre innsikt i sine data. Jeg har også opplæringsoppdrag med kunder og deres ansatte som har bestemt seg for å satse på moderne IT-løsninger.

Hva slags analyseverktøy bruker du og hvorfor?

– Jeg bruker for det meste Power BI fra Microsoft til analyse. Det er et veldig brukervennlig verktøy med mange muligheter. Målet er at kundene skal bli selvhjulpne og kan fortsette å videreutvikle sine rapporter, og på den måten få eierskap og bedre innsyn i sine data. Jeg har også sett litt på IBM Watson som også er et kraftig analyseverktøy.

Hva motiverer deg?

– Jeg blir motivert av å levere gode løsninger som er verdiskapende for våre kunder. Å finne gode løsninger på problemer og utfordringer er alltid morsomt, og ikke minst lærerikt.

Helt til slutt, Vibeke – Atea bygger Norge med IT. Hvordan bidrar du?

– Jeg bidrar med å gjøre Atea mer tverrfaglig.