2017-10-31

Digitalt hamskifte på Mesterfjellet skole

– Både skolen og ledelsen er svært opptatt av å ansette mennesker som er tilstede og med på den digitale reisen. Økt læring med digitale verktøy gjør barn rustet for livet, sier rådmann i Larvik kommune, Ingvild Aartun.

Helene Robstad Markedskoordinator, Region Sør

Siden Mesterfjellet skole i Larvik åpnet i 2014, har skolen gjort seg bemerket innen kollektiv kompetanseutvikling og digital satsing. Samtidig viste undersøkelsen Barn og Medier 2016, at det er en reell utfordring i markedet at 4 av 10 arbeidstakere er bekymret for roboter og nysgjerrigheten av å bli kjent med smart teknologi. Mesterfjellet skole har derfor vært spesielt opptatt av opplæring i digital kompetanse blant de ansatte, som kollektiv profesjonsutvikling, lærende nettverk, skolebasert kompetanseutvikling og nettressurser.

”4 av 10 arbeidstakere er bekymret for roboter og nysgjerrigheten av å bli kjent med smart teknologi.”

Jørn Andersen, IKT-rådgiver i Larvik kommune har ledet prosjektet for å utarbeide en digital satsningsplan. Planen skal gi innsyn i den endrende lærerrollen i teknologiske omgivelser. Flere tiltak er blitt gjort for å ruste barna bedre for livet og fremtiden. Blant annet er de mest læringsvillige og teknologiinteresserte lærerne fått tittelen D-pedagoger. Disse lærerne har fått opplæring i hvordan man kan utnytte digitale verktøy for å tilføre nye dimensjoner til undervisningen.

”Det som allikevel har gjort hele forskjellen for oss, er at vi har fått grundig opplæring i hvordan vi kan bruke disse tingene.”

– iPad og utdanningsteknologi vil kunne få stor læringseffekt dersom det blir brukt på riktig måte. Derfor investerer Larvik kommune mye i teknisk kompetanseutvikling for lærerne, sier Andersen.

Den endrende lærerrollen

Fjerdeklasselærer Katrine Hansen sier den kollektive profesjonsutviklingen har påvirket hvordan hun ser på det digitale læringsrommet:

– Med så mye spennende læreverktøy, vet vi at vi er heldige. Det som allikevel har gjort hele forskjellen for oss, er at vi har fått grundig opplæring i hvordan vi kan bruke disse tingene. Uten opplæring, kan det fort bli dyre erstatninger, og det gagner verken skolen, lærerne eller elevene.

Mesterfjellet skoles digitale satsing endrer lærerrollen. Blant annet benytter D-pedagogene digitale læringsplattformer fremfor kritt og tavle – mesteparten av den faglige kommunikasjonen foregår gjennom læringsplattformene.

Ved skolestart mottok hver eneste av de over 500 elevene på Mesterfjellet skole hver sin iPad. I stedet for at elevene har flere bøker, har de nå et nettbrett der de laster ned e-bøker. Til lærerens begeistring kan derfor ingen av elevene glemme oppgavene, hefter eller tekster hjemme fordi alt ligger på iPaden.

De aller minste elevene benytter STL+ metodikk, en arbeidsform der elevene blir kjent med bokstaver gjennom nettbrett, hvor modellering av språk og samtale omkring elevenes arbeid er like viktig som elevenes produksjon.