2016-08-17

«Vi trenger en debatt om lovgivning»

Swedwatch er en ideell organisasjon som kjemper mot sosiale og miljømessige uregelmessigheter i svenske bedrifters virksomhet i utlandet. Der merker man at bærekraft fortsatt er et viktig spørsmål, om enn ikke i den utstrekning man skulle ønske.

Bilde: Swedwatch

– I det siste har vi blant annet fått gjennomslag hos kommunepolitikere, som vil ha mer informasjon og opplæring om sosiale krav innen offentlige anskaffelser, og det er hyggelig. Men jeg savner en debatt om hva slags annen lovgivning, ut over lovgivningen om offentlige anskaffelser, som trengs. For det er åpenbart at frivillige retningslinjer ikke er nok.

– Noen selskaper er flinke og følger retningslinjene, men mange gjør det ikke. Nye lover løser ikke alle problemer, men vi må diskutere hva slags lovgivning som kan være effektiv. Man kan for eksempel tenke seg rapporteringskrav og bestemmelser om erstatningsansvar, sier Théo Jaekel, som er jurist og researcher ved Swedwatch.

 

At lovgivning har effekt, har man for eksempel sett i USA etter at man vedtok den såkalte Dodd-Frank-loven, loven som pålegger selskaper å rapportere om konfliktmineraler.

 

– Det har skjedd mye. Men i land som Kongo er korrupsjon fortsatt utbredt. I Kongo, et komplisert land, kan man blant annet kjøpe sporbarhetsmerker av korrupte myndighetspersoner. Av 900 gruver er det 46 som er sertifiserte, så vi har langt igjen.

 

Vi må stille krav
I tillegg til at myndighetene må stille krav, må selskapene stille krav til sine leverandører, mener Théo Jaekel. Det handler om at hvert ledd i leverandørkjeden må stille krav til nivåene under. Bare slik kan spørsmålene løftes opp til rett nivå, mener Théo Jaekel. Der er Sverige, som riktignok er en forholdsvis liten aktør, et foregangsland.

 

– Sverige er lite, men vi har kommet langt når det gjelder anskaffelser og bærekraft. Det er mye arbeid som gjenstår, men vi ser at når noe dukker opp som et krav her, pleier det å bli sett på som et tegn på kommende trender. Jeg tror absolutt at mange av de store aktørene ser våre spørsmål her som viktige for dem globalt, sier Théo Jaekel.

 

To tips for et bedre bærekraftsarbeid:
  1. Bruk de rammeverkene som finnes. OECD har en veileder for aktsomhetsvurderinger på området konfliktmineraler. Denne veiledningen kan tilpasses etter hvor du er i leverandørkjeden, og hva slags selskap du er.
  2. Ikke finn opp hjulet på nytt. Det er mye å lære av selskaper som har jobbet lenge med bærekraftsspørsmål. IT-bransjen har for eksempel lenge gått foran lovgivningen. Lær av dem.

 

 

 

Artikkelen ble først publisert på voister.se