2016-05-10

Digitalisering – når verden blir en appstore

Alt handler om kundene. Jo bedre ting fungerer for kundene, jo mer nytteverdi de får ut av et samarbeid, jo mer penger bruker de hos den enkelte virksomhet. Så enkelt og så vanskelig.

Hilde Kristoffersen Forretningsskribent og foredragsholder
Bilde: mostphotos.com

Innlegget er skrevet i samarbeid med VMware.

Forbrukerne stiller helt andre krav enn tidligere, på helt nye områder. Enten det er banken eller barnehagen vi kontakter, vil vi ha informasjonen raskt. Vi ønsker at hele verden skal fungere som en appstore. Bedrifter som ikke henger med blir løpt fra. Det er uvant å gjøre ting på nye måter, og det er spesielt krevende for godt etablerte virksomheter. De har store mengder eksisterende systemer, prosesser og ikke minst regler å forholde seg til, som de nye ikke behøver å tenke på. Men de som ikke makter å tilpasse seg vil på et tidspunkt dø, er VMware sin påstand.

McKinsey har utførte en undersøkelse av bedrifter på Fortun 500 listen. Konklusjon er at før lå virksomheter på listen i ca. 90 år, rundt 1975 var dette redusert til 26 år, og nå har det krympet til ca. 17 år.  University of Washington har funnet ut at 40 % av de som er på listen nå ikke vil være der om 10 år i den formen de er i dag. De vil enten være endret, slått sammen med andre eller forsvunnet helt.

En digital strategi øker sannsynligheten for overlevelse

Ulempen for de som ikke henger med i utviklingen er at det nye er så enkelt, så genialt og forbrukervennlig at ingen vil gå tilbake til sånn det var før. Hvordan kan virksomheten opprettholde kontroll og oversikt, samtidig som den leverer tjenester som kundene og interne bruker ønsker, på en måte de er fornøyd med?

Den beste måten å henge med på er å utarbeide en digital strategi.

Angeliqua Ramming-Gaden, VMware

Den beste måten å henge med på er å utarbeide en digital strategi. Da kan bedrifter med stor kundemasse, lang historie og mye tradisjonell IT-bagasje, ta opp konkurransen med de som leverer det nye, kule som «alle» vil ha.

Krav til en digital strategi

  1. Strategien må være etablerte i ledelsen (IT er ikke eier, men bidragsyter og bidrar i eksekvering). Det handler om penger, mer fornøyde kunder og lignende.
  2. Strategien må innbefatte mer enn teknologi, må også tenke mennesker. Teknologien forandrer måten å jobbe på; har personellet nødvendig kunnskap? Hvis ikke, hvordan tilrettelegge for det?
  3. Prosessene må endres, og implementeres riktig. (Det er ikke mulig å kjøpe en ny teknologiløsning og «tre utenpå» det eksisterende.)

En digital strategi gir konkurransefortrinn. Virksomheten kan levere raskere og på en bedre måte enn konkurrenten. 7 av 10 ansatte mener at bedre IT-kunnskap kan bedre konkurranseevnen til virksomheten, men mange utnytter ikke dette.

IT påvirker konkurransesituasjonen på flere nivå

Alt av tjenester er på en eller annen måte knyttet til IT. Eksempelvis transportbransjen; hvordan sjåføren kommuniserer med kolleger og ledelse, informasjon om hvor en pakke er til enhver tid osv.

Optimal bruk av IT i selve tjenesteproduksjonen og leveransen gjør virksomheten i stand til å levere på en bedre måte, og dermed får den mer fornøyde kunder. Gode digitale strategier, med fokus på utvikling og innovasjon vil tiltrekke gode medarbeidere, som igjen bidrar til enda bedre utvikling. Også markedsføringen utad vil preges av det som gjøres på IT-siden, vi promoterer vår innovasjonsevne og at vi er tilpasset den nye verden. 

Plattform

Det er helt sentralt å tilrettelegge for en fleksibel og uavhengig plattform som kan bidra til at bedriften kommer dit den skal, framfor at plattformen hindrer de nødvendige endringene. For å oppnå dette er det viktig å ha en strategi som gjør at alle delene av virksomheten vet hvordan de kan bidra inn i utviklingen.

Det er viktig å omgi seg med gode partnere som kan bidra i denne prosessen. Det er ikke meningen at hver enkelt virksomhet skal ha den nødvendige kunnskapen selv, det er IT-partnernes jobb å bidra inn i dette. Hele poenget er at teknologien skal støtte opp under virksomhetens mål og visjoner, og være en pådriver slik at målene kan nås. Virksomheten må ha teknologi som er fleksibel og kostnadseffektiv, slik at den til enhver tid kan velge det som passer best for hele forretningen. IT skal ikke være førende for retningen eller hvilke enheter som kan brukes. IT skal støtte virksomheten slik at veien fram blir enklest mulig.

Optimalisering og frihet

Den digitale strategien skal omfatte ALLE områder, i følge VMware. Hvis man kun har en IT-strategi som IT eier, blir det fort silotekning, og de ansatte jobber ikke sammen på optimal måte. Teknologi handler om frihet, om hvem som styrer den enkeltes tid. Worklife Balance er utrolig viktig. Når vi alltid er tilgjengelig blir vi mer kritisk til hvordan vi bruker tiden vår. 

Konklusjon

  1. Få på plass en strategi som inkluderer mennesker og prosesser
  2. Kommuniser strategien godt ut i alle deler av organisasjonen
  3. Strategien er levende og må utvikles kontinuerlig