2016-01-13

Apple-konsulent med helhetlig tilnærming til IT

Første gang han fikk en Mac visste Torbjørn at dette var fremtiden. Han brenner for at ting skal skje ”automagisk” og lever etter mottoet ”det er bedre å hoppe i det sure eplet enn å bite i det”.

Hilde Kristoffersen Forretningsskribent og foredragsholder
Bilde: Atea

Du er Apple-konsulent  i Atea. Hva går dine arbeidsoppgaver ut på?

Jeg har litt ulike roller og kan kalles rådgiver og løsningsdesigner samt utførende konsulent innenfor implementasjon og integrasjon av Apple-teknologi. De siste to årene har jeg i stor grad ”bygget Norge med IT”  i samarbeid med rektorer og lærere, og ikke IT-avdelinger. I mange tilfeller danner jeg bro mellom disse grupperingene hos kunden. Skolene trenger fagfolk som kan snakke med dem på et språk de forstår, og denne rollen tilfaller ofte meg. Innenfor skolesegmentet har jeg ansvar for å prosjektstyre, designe og løse det tekniske i masseutrullinger av iOS-enheter. Jeg designer og bygger løsninger for det private, samt driver rådgivning innen hele Apple-verdikjeden.

Hvordan kom du inn i Applesiden av databransjen?

Jeg har holdt på med Apple-teknologi i 15 år. Det startet med at Mac var påkrevet verktøy på tekstforfatterutdannelsen da jeg studerte ved Westerdals School Of Communication.

Jeg jobbet som tekstforfatter en stund etter studiene, tjente godt, trivdes bra, men ble til slutt ”offer” for 2008-fallet på arbeidsmarkedet. Da gikk jeg til Humac, den største retaileren av «Appleting» som også hadde et bedriftsmarked. Jeg startet som selger, måtte krangle meg inn døren. Jeg ville inn i et solid og tungt fagmiljø for Apple-teknologi. Etter tre år ble jeg IT-sjef og konsulentansvarlig.

Da jeg etterhvert ble tilbudt en jobb i Atea i forbindelse med deres Apple-satsning, passet dette godt. Ved å bli en del av The Place to Be i Atea ville jeg kunne være med ”å bygge Norge med IT” i en langt større skala enn noe annet sted.

Det handler ikke om hvilket IT-verktøy man velger, men hvorfor man velger det, og at noen har eierskap til det.

Forelskelse ved første blikk

Men hvorfor gikk du fra tekst til salg av Appleprodukter?

Da jeg fikk Mac på første dag på Westerdals visste jeg at dette var fremtiden. Det var forelskelse ved første blikk mellom meg og Mac-en. Måten den presenterte til dels utilgjengelige konsepter som ”hvordan Internett virker”, gjorde at jeg straks så flere muligheter. I tillegg måtte jeg på den tiden forholde meg til det jeg selv synes var merkelige regler i skolenettverket, som at man ikke fikk benytte MSN. Jeg gikk «all inn” for å finne ut alt jeg maktet om Mac. Jeg ville vite hvorfor og hvordan alt virket og hang sammen slik at jeg kunne benytte verktøyet fullt ut, uansett hvor jeg befant meg. Læringskurven beveget seg raskt fra Mac-en og ut mot nettverk, brannmur, DNS, lagring, de andre plattformene samt samhandling og infrastruktur generelt.

Bredt IT-perspektiv hos Apple-konsulenter

Du virker som en nysgjerrig fyr som liker å finne ut av ting. Har du en formell IT-bakgrunn?

Jeg har ingen formell IT-utdannelse – dette har vært en styrke da jeg sjelden lar meg påvirke av etablerte “konvensjoner”. Som Mac-administrator har man historisk sett måttet ty til hyssing, tape og tyggegummi, samt en pragmatisk tilnærming for å få det til å funke. Selv om jeg ikke har IT-utdannelse, har jeg mange Apple-sertifiseringer samt noen innen samhandling og brannmur.

Apple-konsulenter har gjerne et generelt IT-perspektiv. Ofte skyldes dette at vi operer i mindre forhold, eksempelvis nystartete bedrifter der man håndterer både brannmur, web, klienthåndtering, print og integrasjoner mot alt mulig. Man blir mer generalist fordi man tar for seg hele infrastrukturer, bare i mindre skala.

Mac oppfattes fortsatt i noen kretser som leketøy, til tross for at det er et komplekst og ekstremt innovativt fagområde. Dette kan føre til at man ikke får den nødvendige oppmerksomheten for å profesjonalisere faget. Mange Apple-brukere (les Mac) må jobbe litt på siden av den ordinære plattformen på arbeidsplassen og de er ofte overlatt til seg selv – noe som igjen krever høyere kompetanse hos brukerne.

Som en naturlig følge av dette brenner jeg for at ting skal skje så «automagisk» som mulig, at alt “bare funker” for sluttbruker, som jeg mener bør få velge plattform fritt.

Som representant for en av de som “har stått utenfor” har jeg brukt svært mye tid på å forstå den underliggende teknologien i eksempelvis Microsofts implementasjon av PKI, for å kunne definere “Best (mulig) Practise”. Slik har jeg forsøkt å danne grunnlaget for å innvie Apple-brukerne i mainstream-IT og IT-administrasjon, slik at de for eksempel kan være fullverdige borgere i et Active Directory.

Har du noen tips til de som skal ha Apple-enheter som en del av sitt IT-miljø?

Når det gjelder administrasjon av Apple-enheter må vi som driver med systemadministrasjon av Apple-utstyr begynne å tenke nedenfra og opp, i motsetning til ovenfra og ned slik det ofte gjøres i dag. Det handler ikke om hvilket verktøy man velger, men hvorfor man velger det, og at noen har eierskap til det. Dette må gjøres basert på den nøye utarbeidete policyen som er lagt til grunn, ikke hvilket verktøy som ”løser alt” på papiret. Dette må helst gjøres i dialog med Apple-brukerne, for å kvalitetssikre at det virker i praksis.

Apple setter standarder

Hva er dine tanker om Apple framover?

Jeg tror Apple i større grad vil få brukeropplevelsen på Mac til å ligne (enda) mer på iOS. Spesifikke spådommer om Apple vil jeg nødig begi meg ut på – men en kollega av meg oppsummerte det godt for et par år siden: «If you don’t think there’s gonna be an Appstore on the Mac you’re high». Det som slår an hos Apples brukere og utviklere føres raskt, og for brukeren sømløst, over i andre deler av deres økosystem. OS X blir ikke borte, men jeg tror den jevne bruker vil merke mindre og mindre forskjell på iPad, -Pod, -Phone og OS X.

Apple har omdefinert utrulling og håndtering av maskinvare. Det er mulig å fjern-instruere slik at brukeren selv kan gjøre endringer som er nødvendig for å klargjøre maskinen for bruk i organisasjoner. Enhetene kan sendes ”fra fabrikk til bruker”, og gjennom en prosess som ligner på den man ville hatt på en privat enhet, kommer riktig konfigurasjon, tilgang og applikasjoner på plass med såkalt ”zero-touch” for IT-avdelingen.

Dette kan ordnes så enkelt fordi alle kjøpere får et ID-nummer når de registrerer seg hos Apple. Når kunden deretter kjøper eksempelvis flere Mac-er, registreres dette på kundens nummer hos Apple. Når sluttbruker hos kunden åpner maskinen vil den i løpet av aktiveringsprosessen gjøre spørring hos Apple om den skal konfigureres, deretter sendes forespørselen tilbake til virksomheten for å få rett konfigurasjon.

Hvis jeg må spå noe, blir det at Apple med denne tilnærmingen har satt standarden, og at andre produsenter vil komme etter med løsninger basert på samme prinsipper. De omdefinerer utrulling for hele bransjen, slik de også gjorde for administrasjon, med Mobile Device Management.