2015-12-14

Ånder for datasenter-teknologien

Lidenskapelig opptatt av golf, «gadget-freak», habil gitarist og en av Ateas fremste spydspisser. Møt Børge Fjermestad, Sjefskonsulent hos Atea Arendal.

Terje Mathisen Markedssjef i Region Sør
Bilde: Atea AS

Børge, du er en av Ateas fremste eksperter innenfor datasenter-teknologi. Hvorfor ble du det? 
- Nå har jeg jobbet som konsulent i bransjen i snart 20 år, og da er man innom mange forskjellige områder. 

- Med tiden har man opparbeidet seg et solid fundament med kunnskap innen server, lagring, nettverk og Software. Denne kunnskapen er perfekt for å sy sammen de løsningene som passer best ut fra den enkelte kundes behov. 

Dataingeniør 

Børge ble ferdig utdannet som dataingeniør i 1997, etter tre år med høyskole, og tre år med IT-linje på videregående. Han har stort sett jobbet som konsulent siden den gang, med et par mindre opphold som IT-sjef, hvor han fikk oppleve å sitte på den andre siden av bordet.  

Du har solid teoretisk databakgrunn. Har du også jobbet med mange ulike områder?  
- Jeg har jobbet innen flere fagområder, blant annet Microsoft Exchange, brannmur og sikkerhet, server og lagring. De siste årene har jeg også vært konsulentleder og løsningsselger. 

Datamengden eksploderer, og det sies at hvert andre år fordobles samlet mengde data på verdensbasis. I 2020 vil kanskje datamengden tidobles i forhold til i dag. Hva betyr dette for teknologiutviklingen på datarommet? 
- Datamengden vil fortsette å vokse fremover, men kundene er blitt mer bevisst på forskjellen på data og informasjon. Ved å skille på hva som er viktig for bedriften, kan man i større grad lagre dette på riktig sted, og til riktig pris. I tillegg kommer det stadig bedre teknologi for å kunne lagre mer data på mindre plass, og ved bruk av mindre strøm og kjøling. Dette, sammen med skytjenester, er nok det som driver mesteparten av investeringene på datarommet hos kundene fremover. I tillegg er nå også Flash-lagring blitt såpass rimelig at alle kunder kan få skikkelig ytelse på systemene sine. 

"Vi forventer at alle data lagres, og skal i tillegg være tilgjengelige hele tiden."

Hva må norske virksomheter forberede for å ta høyde for dataveksten? 
Virksomheter bør ha et mer bevisst forhold til hva de lagrer, og hvor lenge de lagrer dette. I tillegg må man i enda større grad klare å dele opp informasjonen i hvor viktig denne er for bedriften, slik at hver kategori kan behandles forskjellig. Da tenker jeg spesielt på hvor lenge skal det lagres, hvordan vi skal nå dataene, hvor mye vi har råd til å miste ved en katastrofe, etc. Ut fra dette kan man vurdere om data bør ligge i eget datasenter, eller kanskje kan legges ut i skyen et sted. 

Hvordan vil denne utviklingen påvirke oss som konsumenter? 
Vi som konsumenter er i stor grad med å styre dataveksten både privat, og ved måten vi jobber på. Vi forventer at alle data lagres, og er tilgjengelige hele tiden. De fleste av oss har allerede innsett at vi ikke kan lagre alle data hjemme, og er derfor godt i gang med å legge både bilder og video ut i skytjenester. 

Lynrask tilgang til informasjon gir uante muligheter 

Det snakkes mye om «Big Data». Hvordan kan en bedrift nyttiggjøre seg all informasjonen i praksis? 
Det finnes utallige måter å nyttiggjøre seg all informasjonen man har, og som er tilgjengelig. Ved å sammenstille egne data, med eksempelvis informasjon fra sosiale medier, kan man for eksempel analysere handlemønstre i butikker, hvem kjøper hva, hva omtales på Twitter og hvem legger ut bilder av det de kjøper. Ved å utnytte teknologi, kan man få informasjon i løpet av sekunder, som man tidligere måtte ha større markedsundersøkelser eller research for å finne ut av. 

Hva tror du om fremtidens datasenter lokalt vs. «skyen»? 
På kort sikt snakker vi nok om mer «hybride» løsninger, hvor virksomheter har egne datasentre, men kan flytte tjenester ut i skyen ved behov. Da kan man tenke seg at all vekst fremover for enkelte virksomheter er i skyen, og at man benytter de investeringene man allerede har gjort ut levetiden på 3-5 år. 

Da får virksomheten bygget opp kompetanse på skytjenestene, og de får dermed en smidigere overgang. 

Konvergert og hyperkonvergert infrastruktur er nye megatrender vi hører om. Kan du forklare begrepene og fordeler for oss? 
- Når vi snakker om konvergert infrastruktur, snakker vi om «pakkeløsninger» som leverer både servere, lagring og nettverk, gjerne fra en og samme produsent. Hyperkonvergert infrastruktur er blitt det siste nye, som smelter alt dette inn i mindre bokser, gjerne på 2U. Hele konseptet med konvergerte løsninger er at virksomheter kan kjøpe en ferdig pakketert løsning som har alt virksomheten trenger, og som er enklest mulig å drifte. Da kan IT-avdelingen begynne å bruke tiden på å levere nye og bedre tjenester til brukerne sine, i stedet for å drifte selve datarommet. 

Hva slags egenskaper er det viktig å ha som sjefskonsulent? 
Når man er sjefskonsulent i Atea, bør man i tillegg til å være konsulent, også kunne drive et fagfelt fremover. Dette innebærer også å få med seg andre konsulenter, både på kompetanseheving innen området, og leveranser. Man bør også være en ressurs for løsningssalgs- og AM-apparatet innenfor disse fagfeltene. Det er selvsagt også viktig å være en god ambassadør for den flotte «The Place to Be»-kulturen vi har i Atea, og få med seg alle andre på dette. 

Hva motiverer deg, og hva slags ambisjonsnivå har du videre, faglig sett? 
- Jeg blir vel egentlig mest motivert av å få kunder til å skjønne at datarommet bare er et støtteapparat for de tjenestene som leveres. Datarommet i seg selv er uinteressant, hvis man ikke kan klare å få ut bedre tjenester for bedriften. Fremover kommer jeg til å ha mye fokus på nye hybride tjenester, og på hvordan kundene våre kan utnytte dette for å bli enda bedre på det de selv driver med. 

Variert og fleksibel hverdag 

Børge er veldig god fornøyd med at han får lov til å jobbe med de tingene han liker aller best. I tillegg kan han forme sin egen hverdag, noe som også er en utpreget fordel 

Du har jobbet i Atea i snart 10 år. Hvorfor? 
Det at jeg får jobbe både med salg og teknisk gjør at hverdagen blir veldig variert og spennende. I tillegg har jeg veldig mange gode kolleger og venner både på jobb, hos kunder og hos partnerne våre.