Tilbake til Nyhetsarkiv
Pressemelding 2018-10-18

Norsk «tech-boom»: Atea Norge med rekordresultater

Det investeres som aldri før i privat- og offentlig sektor. Økt bevissthet om IT-sikkerhet, smarte byer og datadrevet innsikt gjør at Atea Norge leverer et av de beste kvartalene noensinne.

I årets tredje kvartal omsatte Atea Norge for 2 114 millioner kroner (+15 prosent) og et resultat på (EBIT) 83 millioner kroner, en økning på hele 37 prosent sammenlignet med fjoråret.

Høsten 2018 har vært preget av sikkerhetsskandaler både internasjonalt og i Norge. Sikkerhet, etikk og personvern trekkes også frem som kritiske for teknologibeslutninger i Gartners trendanalyse for 2019. Det stilles strengere krav til hver enkelt virksomhet, sier administrerende direktør i Atea Norge, Michael Jacobs:

  • Mye tyder på at mange har tatt lærdom av høstens sikkerhetsskandaler. Samtidig får vi stadig varslinger om nye svindelmetoder. Alle virksomheter er utsatt. Da er det gledelig å se at etterspørselen etter tjenester innenfor området har økt med 50 prosent dette kvartalet.

Løser klimautfordringer med teknologi

FNs siste klimarapport viser hvor galt det vil gå, dersom vi ikke gjør betydelige grep for vår egen klode. Prosjektene Atea gjør innen smarte byer, med blant andre Stavanger- og Kristiansund kommune, er eksempler på hvordan bedre ressursutnyttelse og samtidig skape gode levevilkår for innbyggerne.

Havet er vårt største felles gode, men det er et skjørt økosystem. Med teknologi kunne mange av utfordringene under vann vært forhindret, mener Jacobs.

  • Sjømat er vår nest største eksportvare, men næringen trenger en digital oppgradering. Innenfor havbrukssatsingen vår har vi flere prosjekter for bedre datautnyttelse. Det handler om fiskevelferd og hvordan innsikt kan forutse sykdom slik at oppdretteren kan gjøre noe med for eksempel luseangrep før det inntreffer.  

Velferds- og utdanningsteknologi høyt på agendaen i offentlig sektor

I statsbudsjettet for 2019 foreslås det å øke budsjettet med 1,7 milliarder kroner til digitaliseringsinitiativer i offentlig sektor. Dette går hånd i hånd med Ateas egne prioriteringer, sier Jacobs:

  • Vi jobber med flere spennende prosjekter sammen med kommuner innen velferds- og utdanningsteknologi. Målet er at teknologien skal løse oppgaver som frigjør tid til de viktige tingene i livet.

Resultater, Atea-konsernet:

Konsernet økte omsetningen med 6,7 prosent til 7 098 millioner i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet (EBIT) ble 132 millioner, en nedgang på 25,1 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2017.

Kvartalsrapport og presentasjon finnes her.

Pressekonferansen kan ses her.

Børsmeldingen finnes her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Michael Jacobs, adm. dir. Atea Norge, +47 908 28 216, michael.jacobs@atea.no

Steinar Sønsteby, konserndirektør Atea ASA, +47 930 55 655, steinar.sonsteby@atea.com

Om Atea Norge (Atea AS):

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er ca 1650 ansatte og har kontorer i 24 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for omtrent NOK 32,4 milliarder i 2017. www.atea.no

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer