Tilbake til Nyhetsarkiv
Pressemelding 2017-12-12

Høyteknologisk arealutnyttelse for Sykehuset i Vestfold

Effektive og digitale bookingløsninger for møterom og behandlerareal sparer tid og gir bedre arealutnyttelse i en travel sykehushverdag for de ansatte på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Sykehuset i Vestfold.

IT-selskapet Atea signerte nylig en rammeavtale for digital romadministrasjon på Sykehuset i Vestfold, på inntil seks år og en stipulert verdi på omtrent 30 MNOK. Rammeavtalen gjelder Sykehuset i Vestfold HF med Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) som pilot.

Områder der IKT-løsninger kan bidra til å forbedre areal- og romutnyttelse i behandlerareal, møterom og kontorer ble identifisert gjennom grundig vurdering/analyse i BUPA, sier klinikksjef på Sykehuset i Vestfold, Finn Hall:

  • Atea var den eneste leverandøren som oppfylte våre krav. Vi mener slike løsninger for planlegging og oversikt over bruken av vårt areal vil komme pasientene til gode ved at behandlerrommene og arealet generelt blir bedre og mer effektivt utnyttet. 

Sykehuset i Vestfold er det aller første sykehuset i Norge som har tatt i bruk denne typen styring av areal. Fordeler som elektroniske skilt og integrasjon mot sykehusets eksisterende IT-løsninger, vil redusere unødvendig tidsbruk for reservasjon av møte- og behandlingsrom og øke bruken av rommene.

Regionsdirektør i Atea, Tom Gjertsen, sier teknologi rettet mot helse- og omsorgsegmentet er et stort satsningsområde for Atea: 

  • Det er en bransje hvor digitaliseringen daglig spiller en avgjørende rolle. Særlig med hensyn til inkorporering av blant annet tingenes internett og velferdsteknologi skjer det mye spennende. Det er derfor inspirerende å se at Sykehuset i Vestfold går foran og tenker smart i hvordan de utnytter bygningsarealer. Vi gleder oss til å samarbeide med Sykehuset i Vestfold i de kommende årene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Finn Hall, klinikksjef på Sykehuset i Vestfold, mobil (+47) 975 61 770

Tom Gjertsen, regionsdirektør i Buskerud, Telemark og Vestfold, mobil (+47) 915 73 645

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer