Tilbake til Nyhetsarkiv
Pressemelding 2017-06-02

Atea vinner anbud til Knutepunkt Sørlandet

Atea har fått tildeling av anbud på PC, tilbehør og audiovisuelt utstyr til Knutepunkt Sørlandet. Konstellasjonen er et interkommunalt samarbeid for sju kommuner, som utgjør et felles bo- og arbeidsmarked for mer enn 135.000 innbyggerne i regionen. Avtalen har en verdi på om lag 85 MNOK.

Omfang på avtalen med Knutepunkt Sørlandet innkjøp (KnS-i) er 85 millioner over avtaleperiode på 2+1+1 år og deltakere på avtalen er Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand kommune. Avtalen er tilgjengelig for alle enhetene i kommunene, som for eksempel skoler, sykehjem og barnehager, samt interkommunale instanser som brann- og redningsenheter.

  • Atea ble valgt med bakgrunn i det beste totaltilbudet basert på best pris, gode på kvalitet/egnethet og best på service/oppfølging, uttaler innkjøpsrådgiver Are Sætervadet.

Regiondirektør i Atea Norge AS, Petter Alfsen, er svært fornøyd med å få tilliten: 

  • Atea ønsker å være en innovativ partner som sammen med kommunene skaper fremtidsrettede løsninger som gjør skolene bedre og administrasjonen mer effektiv. Vi er veldig tilfreds med at Knutepunkt Sørlandet velger Atea som leverandør for avtaleperioden. Vi skal gjøre vårt ytterste for å levere kvalitet i alle ledd og være en god og fremtidsrettet samarbeidspartner som kan tilføre en merverdi for Knutepunktet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Petter Alfsen, regiondirektør Atea AS, mobil (+47) 920 54 376

Are Sætervadet, Knutepunkt Sørlandet innkjøp, mobil (+47) 952 33 221

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer