Tilbake til Nyhetsarkiv
Pressemelding 2016-12-08

Atea fornyer samarbeidet med AgriKjøp

Atea AS er tildelt avtale for kjøp av produkter og tjenester innen IKT og konsulenttjenester. Avtalen har en varighet på 2+1+1 år. Estimert verdi på avtalen er 180 MNOK.

AgriKjøp AS er en felles innkjøpsorganisasjon for Landbrukssamvirkets medlemmer og forhandler avtaler på vegne av de største landbruksbedriftene.

- Atea har overbevist oss om at de har det mest fordelaktige tilbudet totalt sett. De leverer bredde innenfor både produkter og tjenester samtidig som de har en logistikkhåndtering som passer våre medlemsbedrifter godt. Vi ser frem til å følge digitaliseringstakten for Landbrukssamvirkets medlemmer i samarbeid med Atea, sier Gunnar Håkenrud, daglig leder i AgriKjøp.

Kim Grove-Knutsen, regionsdirektør i Atea AS, omtaler avtalen som svært viktig for flere:

- Endringstakten fra tradisjonelt til moderne landbruk drives raskt fremover i skjæringspunktet mellom innovative bønder og mulighetene for digitalisering av driften. Det er derfor gledelig at AgriKjøp har valgt oss som samarbeidspartner på både produkt- og tjenestekjøp, i tillegg til konsulenttjenester. Vi er takknemlige for muligheten til å bidra i arbeidet med å bygge et landbruk for fremtiden sammen med AgriKjøp, fortsetter Grove-Knutsen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Kim Grove-Knutsen, regionsdirektør i Atea AS, mobil (+47) 977 42 182
Gunnar Håkenrud, Daglig leder AgriKjøp, mobil (+47) 975 70 545

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer