Tilbake til Nyhetsarkiv
Nyhet2017-10-16

Atea mobiliserer bøssebærere til årets TV-aksjon

Søndag 22. oktober skal 100.000 frivillige bøssebærere banke på dører over hele Norge for å sikre at barn får den skolegangen de sårt trenger. Atea tar sin del av ansvaret.

Tidligere i år lanserte Atea, i samarbeid med flere andre aktører, «Barns digitale rettigheter», et sett grunnleggende rettigheter som skal forhindre fremveksten av et digitalt klasseskille i skolen og som bør gjelde for alle norske elever.

– Det var et initiativ som har ført til mange positive reaksjoner og en del oppmerksomhet. Men engasjementet vårt for en bedre skolegang strekker seg ut over Norges grenser, og derfor var det helt naturlig for oss å bli samarbeidspartner til årets TV-aksjon, sier Nils Ola Bark, markedsdirektør i Atea.

Årets TV-aksjon har fått slagordet «Hvert barn er en mulighet», og er til inntekt for UNICEFs målrettede arbeid for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av de voksnes kriger og konflikter. Å investere i barns skolegang er å investere i fremtiden, og skolegang er en grunnleggende menneskerett som også gjelder i kriser.

”Å investere i barns skolegang er å investere i fremtiden.”

Bark poengterer at vi i Norge nærmest tar det for gitt at alle barn går på skolen og derfor kan jobbe for at den stadig skal bli bedre, mens det i mange andre land handler om å gjøre tiltak for å sikre skolegangen til store deler av den oppvoksende generasjonen. Globalt er det i dag 60 millioner barn som ikke går på skole.

– Det ønsker vi å bidra til å gjøre noe med, og har oppfordret alle ansatte til å gå årets viktigste søndagstur, sier Bark.

Som samarbeidspartner bidrar Atea imidlertid ikke bare med bøssebærere. I tillegg skal selskapet sammen med de andre aktørene i alliansen som står bak «Barns digitale rettigheter» arrangere en helt spesiell konferanse. Den kan du lese mer om her.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer