Til hovedinnhald

Finansiering og bærekraftig IT-økonomi

Vi hjelper deg med finansiering

Trenger du hjelp til å finne en løsning for IT-finansiering som passer din virksomhet? Vi har lang erfaring og spesialistkunnskap om finansiering. 

Rådgivning

 

Kostnaden for maskinvare i dag står for bare en liten del av den totale IT-kostnaden.

 

Vi hjelper deg med analyse, for å finne den mest økonomiske og bærekraftige løsningen, som gir deg en god oversikt over risikoene. 

 

Våre spesialister hjelper deg fra innkjøpsprosessen gjennom hele livssyklusstyringen slik at din virksomhet får en god IT-økonomi.

Sirkulær økonomi

 

IT skal være enkelt. Atea hjelper deg å bytte fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi. Vi tar ansvar for hele livssyklusen, fra tidspunktet du bestiller og hele veien til du ikke trenger utstyret lenger.

 

Utstyr som har en verdi når du returnerer det, gjør at du ikke trenger å betale full pris på nytt utstyr. Du premieres altså for å behandle utstyret bra.

Betalingsplan for programvare

 

Kjøp av programvare kan noen ganger være kostbart, og ha stor innvirkning på likviditeten.

 

Atea betalingsløsninger for programvare hjelper deg å redusere kostnadene til mindre og mer overkommelige nivåer.

Forsikring

 

Vi vil hjelpe deg med garanti, service og melding av skade på utstyr. Bedriftsforsikring er sjelden den beste løsningen når det gjelder IT-utstyr.

Lange behandlingstider, høy fradragsrett, rask avskrivning og kompleks administrasjon. Med Ateas All Risk-forsikring får du lave fradrag, kort behandlingstid, høy kompensasjon og enkel håndtering, noe som betyr at du raskt kan bruke utstyret ditt igjen.

Kapitalforvaltning

 

Ifølge Gartner (2016) går nesten 50% av svenske firmaers og organisasjoners IT-budsjett til interne administrasjonskostnader, som er nesten dobbelt så mye på maskinvarekjøp. Med Atea Asset Management (AAM) tilbyr vi våre kunder kontroll over eiendelene.

 

Atea tilbyr pakkede tjenester for å hjelpe deg med å administrere livssyklusen og redusere de totale kostnadene for ditt samlede IT-budsjett. En av de mest oversette kostnadsbesparelsene ligger i muligheten for effektiv livssyklusstyring av organisasjonens IT-ressurser.

Kontakt oss

By consent, you accept that we store your data in our systems. Read more in our privacy statement.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer