27-04-2022

La bærekraft bli en del av forretningsstrategien

– Fokuser på sirkulær IT. Bærekraft handler om å få mer ut av mindre. Å forlenge livssyklusen til IT- produkter bør ligge øverst på listen for å nå bærekraftmålene, sier Nelly Flatland i Atea.

Nelly Flatland

Mange virksomheter har nå begynt å rapportere på «scope 3» i sine klimaregnskap, og kartlegger dermed hva avtrykket av innkjøpte varer og tjenester er. Resultatet overrasker de fleste. Virksomhetenes IT-utstyr utgjør nemlig et betydelig avtrykk.  – Kjøper du 5000 enheter i form av nettbrett, mobiler og laptoper, utgjør dette om lag én million kilo CO2-ekvivalenter i utslipp. Da tar du på deg ansvaret for disse utslippene, sier Flatland.

Forlenge livssyklusen til produktene – Atea gir gjerne råd om hvordan du kan redusere dette avtrykket. Det er det vi mener når vi snakker om sirkulær IT, og det å forlenge livssyklusen til produktene, forklarer hun. 
95 prosent av klimaavtrykket til IT-produkter kan spores tilbake til produksjonen. Nettopp derfor er livssyklushåndteringen helt avgjørende og det viktigste for å redusere klimaavtrykket. Alle som lever av å selge produkter må gå fra å selge mest mulig, til å selge kvalitet som skal vare lengst mulig.  
– Etterspør bærekraft og krev at IT-leverandøren din har livssyklushåndtering i forretningsmodellen sin, sier Flatland.

De fleste skifter ut mobiler og datautstyr hvert tredje år. Hun minner om at det meste kan renses, repareres og oppdateres, det kan brukes av andre eller resirkuleres.

– For tiden er det økt etterspørsel etter brukt IT-utstyr.

Utdatert IT-utstyr er en ressurs

Atea her et gjenvinnings- og resirkuleringsprogram, Goitloop. Her kan virksomheter levere inn utstyr de ikke har bruk for. Viktige mineraler som gull, sølv, litium og kobber trengs for å utvikle nye produkter. Produkter som ikke kan gjenbrukes, sørger Atea for å resirkulere på en miljøvennlig måte. All håndtering overholder strenge krav til sikkerhet og miljø i henhold til ISO standarder.

– En smart løsning som spiller på lag med miljøet, sier Flatland.

Atea har etablert noe de kaller for 100%-klubben. Det er en klubb for virksomheter som forplikter seg til målet om å resirkulere og gjenvinne 100% av IT-utstyret sitt. Det er gratis å være medlem og man trenger ikke å være kunde av Atea for å melde seg inn.

 

Flatland sine beste bærekrafttips:
  • Sørg for at IT er en del av bærekraftsarbeidet og -strategien i virksomheten.
  • Resirkuler all IT. Du sparer tid, tjener penger og bidrar til det grønne skiftet.
  • Etterspør bærekraft i dine IT-anskaffelser. Gå til leverandørene dine og spør hvordan de kan støtte opp under bærekraftsarbeidet.
  • La IT-løsningene du velger, være en del av en langsiktig og bærekraftig strategi.
  • Sørg for å vekte bærekraft i evalueringskriteriene i anbudsprosesser.