02-08-2023

Fra reaktiv til proaktiv med «observability»

Analyseselskapet Gartner tror at andelen virksomhetsapplikasjoner som vil benytte seg av anvendt observerbarhet vil stige fra rundt 20 % til 50 % i 2027. Lær mer om observerbarhet (Observability), hva det er og hva det betyr for norske virksomheter framover.

Kvinne foran datasenter

1. Hva er det?

Mange trender innen IT de siste årene har overlappet og bygd på hverandre. Vi har sett monitorering av systemer for å overvåke tilstand, IoT-sensorikk for å måle ytelse nærmere kilden, «big data» (som samlingen av data som representerer kunnskap eller tilstand), «analytics» eller innsikt til å skjønne data betyr, datadreven (hva alle virksomheter streber etter å bli), og etter hvert kunstig intelligens (AI) for å utnytte kunnskapen til å ta hurtig aksjon.  Observerbarhet («observability») passer inn i dette bildet. Det defineres gjerne som evnen til å forstå hva som skjer inne i et system, basert på målepunkter som systemet eksponerer eksternt. 

”Anvendt observerbarhet oppstår når man korrelerer data fra flere kilder.”

For eksempel infrastrukturen, applikasjonslaget og forretningsfunksjonene, og bruker resultatet til å optimalisere mot ønsket forretningsmål. Formålet med anvendt observerbarhet er å kunne forutsi og forberede virksomheter, med å ta steget fra reaktive til proaktiv.

Vokser kraftig

Gartner tror at andelen virksomhetsapplikasjoner som vil frembringe data for anvendt observerbarhet vil stige fra rundt 20 % nå, til 50 % i 2027.  Dette er altså noe som vokser kraftig.  Gitt at det finnes svært mange arv-applikasjoner (legacy) som neppe monitoreres, er 50 % et høyt tall. Hittil er det bank, finans og varehandel som har vært de mest aktive, men nå begynner det å bre seg ut også til andre sektorer. 

For å kunne være proaktiv må flyten fra data oppstår i virksomheten, inntil de er en del av beslutningsgrunnlaget, være kortest mulig.

Det vil si at: 

  • Før har ofte data blitt lastet opp periodisk ved ukeslutt eller en gang per time, og data fra forskjellige kilder på forskjellig tid. Det er bedre om dette flyter inn i analyselageret etter hvert som de genereres, da slipper man både forsinkelse og inkonsistens. 
  • Virksomhetens datastrøm må behandles med en forståelse av viktigheten. Det vil medføre et økt fokus på datakvalitet og kompletthet. 

Forutsi fremtidig aktivitet

Ofte vil viktige lærdommer kunne oppstå fra kilder som ikke i utgangspunktet er vurdert å være de viktigste. En historie fra lenge siden viste at man i Washington DC var i stand til å forutsi når USA grep inn politisk i andre land, basert på kveldsaktivitet i Pentagon. Denne slo direkte ut på bestillinger fra Dominos Pizza i nærområdet, som med letthet kunne observeres. Etter at den historien ble kjent åpnet visstnok Pentagon interne kantiner større deler av døgnet, og forbød bestilling av mat utenfra.

For mange virksomheter med en bred tilstedeværelse på nett vil nett-trafikk, nedlastninger, pålogging og annet kunne inngå i datagrunnlaget for å forutsi fremtidig aktivitet.

Magisk kvadrant

Det er mange aktører i dette feltet, og det vanskelig å gjennomskue hvilke produkter som gjør hva. Man kan nesten si at et hvert monitor-system med respekt for seg selv påberoper seg også å kunne drive observerbarhet i virksomheten. Gartner publiserer en «magisk kvadrant» hvor de vurderer hva de forskjellige tilbyr.

Denne inneholder noen nisjeaktører, noen av våre store partnere som har dette som en integrert del av en portefølje. I tillegg til at virksomheter som driver med logganalyse ofte lett kan utvides til denne typen analyse.  Her er det viktig å se både på hvilke kilder man ønsker å hente data inn fra, hvilke muligheter for integrasjon hvert system har, og mulighetene for å vokse fra første krav inn mot det man tror er målbildet litt lenger frem.

Datamengdene blir også ofte så store at man må tenke godt gjennom hvordan man vil hente ut informasjon.  Dette kan godt bli et område hvor det er aktuelt å sette inn AI tidlig – i denne settingen kalles det AIOps. 

2. Hva betyr det for norske virksomheter?

Norske virksomheter bør etablere en oversikt over hvilke monitorerings-, analyse- og innsiktssystemer man bruker; i veldig mange tilfeller vil det være fordelaktig å konsolidere. Ikke bare på grunn av lisenskostnader, men også fordi den helhetlige observerbarheten er enklere å oppnå med tilstrekkelig data i analysen, og da må disse dataene ikke være gjemt i formålsspesifikke silosystemer. 

Det arbeids nå med en standard, OpenTelemetry, som det kan være interessant å følge med på. 

3. Hva kan jeg gjøre?

Dette er temaer som vi i Atea gjerne snakker mer om, både generelt og spesifikt. Ta gjerne kontakt for diskusjoner.  For de som har tilgang til Gartner-rapporter vil man finne mye interessant i:

  • Top Strategic Technology Trends for 2023: Applied Observability
  • Critical Capabilities for Application Performance Monitoring and Observability
  • Consider These Key Functional Areas for Application Performance Monitoring and Observability
  • Magic Quadrant for Application Performance Monitoring and Observability