Til forsiden

Digitale verktøy som forbedrer livskvaliteten

Gjennom teknologi og verktøy kan vi gi folk flest bedre livskvalitet og samtidig gjøre Norge til et tryggere og smartere land å bo i – uavhengig av livssituasjon. Velferdsteknologi er digitale og tekniske verktøy som hjelper mennesker med de utfordringene de møter i hverdagen, enten det er på institusjoner som sykehjem eller i sitt eget hjem. Teknologien styrker muligheten til å klare seg selv, og bidrar til at de aller fleste mestrer sin egen livssituasjon, og kan bo hjemme lenger.

Vår kompetanse

Rådgivning

Atea leverer en fleksibel og fremtidsrettet plattform for velferdsteknologi. Dette sikrer helhetlige løsninger og hensiktsmessig informasjonsflyt på tvers av kommunale tjenester og systemer på institusjon og i bolig. Vi skal bygge velferd med IT, og sørge for at teknologien og løsningene gir økt livskvalitet, verdighet og mestring for brukeren, økt kapasitet og effektivitet for helsepersonell og økt trygghet for pårørende.

Teknologien og arbeidsmetodene som følger av nye løsninger må sees i sammenheng. Vår erfaring viser at nøkkelen til suksess er å utarbeide et godt løp for implementering og opplæring, slik at ansatte, brukere, pårørende og teknisk personell får eierskap til løsningen, prosessen og nye eller justerte rutiner.

Vi leverer alt fra rådgiving og prosjektledelse til implementering, opplæring og drift. Sammen med markedsledende partnere innenfor området skal løsningene sikre god kost/nytte verdi for virksomheten. 

Digitale tjenester

Vi har lang erfaring med løsninger som trygghetsalarm, pasientvarsling og digitalt tilsyn. Dette kan være lokaliseringsløsninger og pasientsignal til en institusjon – men også en plattform for hele kommunen som vil gi mer innsikt, oversikt og forutsigbarhet for å drive utviklingen videre og forbedre produktene.

Touch & Play

Touch & Play er en enkel og morsom aktivitetstavle for alle aldre. Den aktiviserer mennesker på en meningsfull og morsom måte, ved å trene både kropp og hjerne. Løsningen har en positiv innvirkning på brukerens livskvalitet samtidig som ansatte får tid til omsorgsdelen og sosialisere de som trenger det mest. Innholdet personifiseres og stimulerer brukeren både mentalt og fysisk og kan tilpasses individuelle behov.

RoomMate

RoomMate er et system som sørger for digitalt tilsyn. Tjenesten kan løse mange ulike behov; Brukerne får nødvendig tilsyn, men får samtidig opplevelsen av å være alene og mestre sin egen hverdag.

Størdal kommune bruker Touch & Play