Til forsiden

Økt lønnsomhet, bedre fiskevelferd og bedre miljø

Smart bruk av teknologi innen havbruk kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje. Ved å utnytte teknologiens kraft vil havbruksnæringen oppnå økt lønnsomhet, bedre fiskevelferd og bedre miljø. Mye av dette handler om å ta full kontroll på datakjeden i hvert ledd av produksjonen. Riktig bruk av blokkjedeteknologi vil gi bransjen bedre kontroll, skape bærekraftige verdikjeder og sikre data i sanntid, som i ettertid ikke kan tukles med. Sporbarhet er ikke bare en forutsetning for trygg mat, det er også nøkkelen til å vinne tilliten til forbrukerne i en befolkning som i økende grad er opptatt av opprinnelsen til maten de spiser. Forbrukere verden over vil kunne føle seg trygge på at norsk laks lever et godt og bærekraftig liv.

Blokkjedeteknologi med GlobeTrack

Dagens konsumenter blir stadig mer opptatt av hva de spiser, og bevisste på innhold, opprinnelse, håndtering og miljøpåvirkning av maten vi spiser. GlobeTrack by Atea er blokkjede-teknologi bygd på IBM sin plattform, Blockchain Transparent Supply. Tjenesten går ut på at flere aktører går sammen og skaper bærekraft i en verdikjede der man får data rundt fiskevellferd, opprinnelse, vannkvalitet, temperatur, genetikk, fór, transport, distribusjon, leveringstid, miljøpåvirkning, innkjøpsbehov, risikominimering.

Teknologi som hovedsakelig har blitt brukt rundt kryptovalutaer, kan nå fortelle oss hvor fisken på tallerkenen kommer fra, og om den er produsert på en bærekraftig måte. Flere bransjer er allerede i gang, som; Mat-, skogs-, og gruveindustrien, helsevesenet, transport- og logistikkbransjen og detalj- og varehandel. I Helsingborg spores nå torsken med den nye teknologien.

Våre samarbeid

Norwegian Seafood Trust

Norwegian Seafood Trust er Sjømatbedriftene´s storsatsing innen sporing. Vi ser en raskt voksende utvikling hvor forbrukerne ønsker å kjøpe mat som de kjenner opprinnelsen til og som gir trygghet for at den ikke er tuklet med når den ligger på matfatet. Atea og Norwegian Seafood Trust vil sammen med IBM tilby sporingstjenesten basert på blokkjede-teknologi. Atea vil være leverandør og driftspartner av den tekniske løsningen, men vi ønsker at denne satsningen skal være med på å bygge et nasjonalt nettverk som er åpent for alle i næringen.

OPS sjømat

For Atea betyr havbruksteknologi at næringen utnytter mulighetene som ligger i digitalisering. Vi har valgt å bli en av prosjektdeltakerne i OPS Sjømat fordi samarbeid skaper mer verdi enn den enkelte kan oppnå alene. Smart bruk av teknologi innenfor havbruk kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje i tiden som kommer. Ved å utnytte kraften i teknologien oppnår havbruksnæringen økt lønnsomhet, bedre fiskevelferd og bedre miljø.

IBM og NST

Atea har samarbeidet tett med IBM i 50 år, og nå med en forsterket satsning innenfor havbruk. Sammen er vi på vei til å endre havbrukssektoren. I 2019 lanserte IBM i samarbeid med Atea et matsporingsverktøy, basert på blokkjede-teknologi som skal gjøre det mulig å spore fiskens ferd fra hav til bord. Kravet om matsporing kommer fra forbrukere og ikke minst myndighetene. Samarbeidet vil gi produsentene av norsk sjømat et fortrinn i markedet, med økt verdiskaping av norske produkter og tjenester, og ikke minst skape lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje.

Bærekraftig sjømat får en boost fra IBM Blockchain Teknologi