02-08-2023

IT, OT, IIoT og IoT - en naturlig del av våre liv og omgivelser

Vi ser i dag stadig økt bruk av «Internet of Thing» (IoT), «Industrial Internet of Things» (IIoT) og «Operational Technology» (OT-løsninger) i samfunnet. Hvor er denne teknologien i dag og hva betyr den for norske virksomheter framover.

Bilde av en by som sender data mellom bygg

1. Hva er det?

Vi ser i dag stadig økt bruk av «Internet of Thing» (IoT), «Industrial Internet of Things» (IIoT) og «Operational Technology» (OT-løsninger) i samfunnet. Dette vil være en del av våre liv og prege våre omgivelser fremover, både som privatpersoner, i det offentlige rom og for virksomheter. Vi ser en «sammensmelting» av det digitale og fysiske, bruk av digitale tvillinger (Digital Twins), digitale og virtuelle rom (Metaverse), bruk av AI (Artificial Intelligence) og ML (Machine Learning) for å nevne noe. Felles for dette er blant annet utstrakt bruk av informasjon og data fra IoT, IIoT og OT løsninger.

Hva betyr forkortelsene?

OT = Operational Technology 
IoT = Internet of Things 
IIoT = Industrial Internet of Things 

IoT omfatter en rekke enheter/sensorer som kan kommunisere med hverandre og med andre systemer via internett. Eksempler på IoT-anvendelsesområder inkluderer:

 • Smarte hjem: Dette inkluderer enheter som termostater, lyspærer, dørkameraer og sikkerhetssystemer som kan styres og overvåkes via en smarttelefon eller nettbrett.
 • «Wearables»: Dette inkluderer enheter som smartklokker, fitness-trackere og helse-monitoreringsenheter som kan kobles til en mobiltelefon eller en annen enhet for å overvåke og analysere helse- og aktivitetsdata.
 • Smarte byer: Dette inkluderer systemer og enheter(sensorer) som brukes for å overvåke trafikkflyt, strøm- og vannforbruk og andre aspekter av bylivet, for å bidra til å optimalisere byens funksjonalitet og ressursbruk.
 • Industrielle IoT-enheter: Dette inkluderer enheter som brukes i produksjonsprosesser og lagerstyringssystemer for å overvåke og kontrollere produktiviteten og optimalisere prosessene.
 • Helse- og velferdsteknologier: Dette inkluderer enheter som brukes for å overvåke helsen til eldre og personer med kroniske sykdommer, for eksempel blodtrykksmålere og glukosemonitorer som kan kobles til en mobiltelefon eller et nettbrett for å gi sanntidsinformasjon om pasientens helse.Top of Form IoT enheter/systemer benyttes for øvrig også i stor grad innen digitalt tilsyn, varslingsløsninger og pasientsikkerhet.
OT omfatter en rekke teknologier som brukes for å kontrollere og overvåke fysiske prosesser og systemer i en virksomhet. Dette er blant annet:

 • Industrielle kontrollsystemer (ICS): Dette inkluderer systemer som brukes for å kontrollere og overvåke produksjonsprosesser, inkludert SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition) og DCS-systemer (Distributed Control Systems).
 • Smarte bygg - Bygningsautomatiseringssystemer (BAS): Dette inkluderer systemer som brukes for å kontrollere og overvåke HVAC-systemer (varme, ventilasjon og airconditioning), belysning, sikkerhetssystemer og andre funksjoner i en bygning.
 • Smarte nettverk og strømstyringssystemer: Dette inkluderer systemer som brukes for å overvåke og kontrollere strømproduksjon og distribusjon, og som kan bidra til å optimalisere energiforbruket.
 • Transportstyringssystemer: Dette inkluderer systemer som brukes for å overvåke og kontrollere trafikkflyt, jernbanesystemer og andre transportsystemer.
 • Helse- og velferdssystemer: Dette inkluderer systemer som brukes for å overvåke og kontrollere medisinsk utstyr og behandlingsprosesser i helsevesenet.

2. Hva betyr dette for norske virksomheter?

Når en ser på mulige fremtidige og dagens anvendelsesområder, så ser man uante muligheter innen tjenesteutvikling, nye innovative bruksområder og smarte løsninger som kan bidra til produksjonseffektivitet, hjelp og støtte i hverdagen, bedre helse, økt beslutningsdyktighet og kunnskap for å nevne noe.Her er det opp til enhver virksomhet å gjøre sine vurderinger for hvordan kan dette påvirke virksomhetens tjenesteleveranser, nye forretningsmuligheter, effektivisering av egen virksomhet etc. Kan også nevne at mye informasjon nevnt under temaet «Observability», kommer nettopp fra IIoT og IoT enheter. Men, omfattende bruk IoT/IIoT krever mye prosesserings- og datakraft, nettverk og lagring av store mengder informasjon og data. Dette vil ha stor påvirkning på drift, forvaltning, vedlikehold og ikke minst krav til sikkerhet, også med hensyn på personvern. Angrep på IoT-enheter og OT-systemer kan ha store konsekvenser, spesielt når de brukes i kritiske infrastrukturer som energi- og vannforsyning, helsevesen og transport.

Det er derfor viktig og på tide å stille oss noen viktige spørsmål:

 • Har vi kontroll på hva dette egentlig innebærer av risiko og sikkerhetsutfordringer 
 • Hvilke konsekvenser kan det medføre for vår virksomhet, berørte parter, vårt personvern etc. ved evt. feilsituasjoner, informasjonslekkasje, utilgjengelighet etc.? 
 • Har vi oversikt og kontroll på administrasjons- og vedlikeholdsaspektet av alle tilkoblede enheter og integrasjoner herunder sikkerhetsoppdatering, patching, plan for bytte av batteri etc.? 
 • Hvem har ansvar for OT, IoT og IIoT områdene? 
 • Hvordan håndteres og lagres informasjon og data som genereres av tilkoblede enheter? 

Dette er bare noen av de utfordringene vi må ha et forhold til for å ha et velfungerende og sikkert infrastrukturmiljø som inkluderer alle tilkoblede enheter, integrasjoner etc. for å sikre at en får den ønskede verdi og effekt ut av disse enheter.  

3. Hva kan jeg gjøre?

Det kan være en god ide å sette sammen en tverrfaglig gruppe og se på mulige anvendelsesområder og initiativ for bruk av IoT, IIoT og OT. Dette innebærer at en må ha oversikt og kontroll på følgende:

 • Hvilken verdi og/eller forretningsmulighet dette gir for virksomheten (herunder kostnader og inntjening)?
 • Hvordan kan sikkerheten ivaretas (ROS-vurdering må være gjennomført - Risiko og sårbarhetsanalyse
 • Roller og ansvarsområder må være definert. Forvaltnings- og driftsrutiner må være etablert
 • Gode rutiner og prosesser for forbedringsområder

Det som uansett er viktig i denne sammenheng, er det totale samspillet og integrasjonene mellom IT, IoT, IIoT og OT og hva dette krever av ressurser til forvaltning, drift og sikkerhet.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med Arild. 

Arild Steen Birkelund
Arild Steen Birkelund
Strategisk rådgiver
Send e-post til