Til hovedinnhald

Smartbygg

Smart byggteknologi kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i eiendomsbransjen. Ikke bare gjennom lavere bygge- og driftskostnader, men også fordi fremtidens leietakere vil velge lokaler som henger med i den teknologiske utviklingen. ​Atea samarbeider aktivt med fremoverlente eiendomsutviklere, entreprenører og ingeniører for å hjelpe dem med å skape fremtidens smarte bygg.

Hva er smartbygg?

 

Ikke gå i fellen og tro at smarthus og smartbygg dreier seg om science fiction og dyre investeringer i fancy nybygg.

Smartbygg handler om å bruke teknologi smart for å skape boliger og arbeidslokaler som både er kostnadseffektive og gjør livene til dem som bruker dem bedre.

Denne teknologien kan brukes både på nybygg og gamle bygninger, og det trenger ikke være dyrt. Men det krever samarbeid mellom folk som forstår teknologi, folk som forstår bygg og folk som forstår brukerbehov.

Vi har ikke råd til å vente! Teknologien er allerede tilgjengelig og de som er raskest på labben kommer til å få store konkurransefordeler.

Derfor syns jeg du skal ta kontakt med oss i Atea i dag slik at vi sammen kan utforske mulighetene. Spør oss om rådgivning, prosjektering og implementering.

Hvordan komme i gang med smartbygg?

Infrastrukturen er viktigst

Det viktigste for å kunne ta i bruk avansert byggteknologi er å ha en oppdatert IP-basert infrastruktur. I eksisterende bygninger må en oppdatere kabelnettverket - helst til fiber - slik at ulike enheter og systemer kan snakke sammen og styres. 

Med infrastukturen på plass kan en samle all data i én base og oppgradere teknologien etterhvert som den er tilgjengelig. Det kommer til å skje mye spennende på dette feltet og med infrastrukturen på plass kan nye enheter enkelt kobles på.

Få oversikt over mulighetene

Smart byggteknologi handler om mer enn energieffektive bygg. Det handler om måten huset bygges på og om måten huset brukes på. Smartbygg skal leve med brukerne, og lære seg deres vaner og mønster.

Dagens teknologi omfatter allerede 

  • Sonestyring av temperatur og lys
  • Bedre arealutnyttelse
  • Smartkantine for mindre matavfall
  • Intelligente skjermer for bedre informasjonsflyt, og for kommersielle bygg, mer dynamisk og skreddersydd kundeinteraksjon

Men det kommer veldig mye mer. Og det er ikke alt som er like smart. Derfor bør du som bygger, eier eller driver en bygning ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg med å komme i gang på riktig måte.

Ateas prosess

Atea kommer fra en teknologibakgrunn og har lang erfaring med å brukertilpasse systemer og lage robuste og fleksible løsninger. Vår erfaring er at medisinen for å unngå feilinvesteringer er å gjøre et skikkelig grunnarbeid i startfasen. Det å forstå behovene og mulighetsrommet er alfa omega også innenfor byggteknologi.

Atea er 1650 ansatte og har ekspertkompetanse i alle faser av et smartbyggprosjekt. Vi gjør alt fra å trekke de strategiske linjene til å trekke kabler om vi så må.

Men for oss er det viktig å understreke at smartbygg krever samarbeid for å lykkes. Det har vi lært blant annet i arbeidet med vårt eget kontor - verdens smarteste - i Stavanger. Sammen med dyktige folk fra byggfaget har vi skaffet god oversikt over både hva som er mulig og hva som faktisk er smart.

Hvorfor smartbygg?

Det er mange grunner til å satse på smartbygg, avhengig av om du er eiendomsutvikler, entreprenør eller leietaker. Dette sier kunden våre:

 

”Smartbygg-teknologi hjelper oss å møte morgendagens krav til fleksibilitet og brukervennlighet fra leietakere, og bidrar til å nå være miljømålsatsninger ved å redusere energiforbruket.”

Andreas Poulsson, Senior prosjektleder- Base Property

 

“Vi satser på Smartbygg fordi dette er den mest spennende utviklingen siden hjulet. Og vi skal ikke være de som ikke trodde på hjulet. Smartbygg vil gi oss og våre oppdragsgivere enorme konkurransefortrinn i fremtiden.” 

Sverre Heskestad, Daglig leder, Prosjektil

 

”Vi i DNF jobber i enhver tid med å være i forkant på tekniske løsninger. Vi ser helt klart en tendens til at utbyggere og brukere av nærings og boligeiendommer ønsker å gjøre byggene sine mer intelligente. Våre leverandører på belysning, IKT og automasjon jobber nå bredt med utvikling av produkter for intelligente bygg, så det er ingen tvil om at denne måten å bygge de tekniske anleggene på er fremtiden.”

Sigbjørn Lilleland, senior elektroingeniør, DNF

1. Kan bygge enklere, billigere og mer skalerbart

Smartbygg skal endre seg med brukeren og det krever mer fleksibilitet i bygget. Den fleksibiliteten kommer ofte ved å bygge enklere (og billigere!)

2. Optimaliserer areal- og ressursbruken

En bygning som tilpasser seg bruksmønsteret kan tildele arbeidsstasjoner, møterom og annet på en mye mer effektiv måte. Arealbehovet vil bli mindre.

3. Bedre og billigere drift

Når lokalene selv vet når og hvor det trenger vask, skrur av lys og aircondition når ingen er der, og sier fra når det er tomt for toalettpapir, vil leietakerne oppleve bedre kvalitet og driftsselskapet spare penger.

4. Økt produktivitet og samhandling

Der en før satt hver for seg og gikk i strukturerte møter krever den digitale verden mye mer ad hoc samhandling og fleksibilitet. Et smartbygg kan fasilitere den måten å jobbe på.

PS: Det eksisterer enheter som leser ansiktsuttrykk og styrer lys, luft og lyd for å gi trøtte medarbeidere mer energi. 

5. Redusere avfall og energibruk

Strømsparingen ved brukertilpasset lys og varmestyring er velkjent, men det kommer så mye mer. Smartkantiner som lager mat etter hvor mange som er på kontoret. Solcelleløsninger som lar bygningen produsere sin egen energi.  

Hvorfor velge Atea som rådgiver

 

Kundeforståelse

Vi tror hovedårsaken til at vi får lov til å jobbe med så mange dyktige kunder er fordi vi tar kundene våre på alvor. Derfor er det ikke en IT-person som leder vår satsing innen skoleteknologi, men Andrew som har 16 års erfaring som lærer. Derfor ansetter vi sykepleiere for å forstå bedre hvordan vi kan hjelpe kommuner og helseforetak med velferdsteknologi.

Vi vet at vi ikke kan bli noen god leverandør uten å forstå problemstillingene til dem som skal bruke produktene og tjenestene vi leverer.

Ærlige råd

Vi tør påstå at en god del av feilinvesteringene gjort i prosjekter som involverer IT kommer av at leverandører ikke er flinke nok til å si stopp. Til å fortelle bestillere at "Det er ikke disse produktene og tjenestene dere egentlig trenger!

Derfor har vi nedfelt i verdiene våre at vi skal være åpne, ærlige og direkte. Hvis dere holder på å gjøre noe dumt, skal vi si ifra og ikke bare takke og ta pengene.

 

Kompetanse og erfaring

Det er ikke størrelsen som teller, det er hvordan du bruker den.

Vi bruker størrelsen vår til å skape fagmiljøer.

Hos oss er det alltid flere som er eksperter på ulike teknologier og bruksområder. Det er flere som har gjort feilene og flere som har ryddet opp i dem. Det skaper veldig mye læring og gjør oss mindre sårbare om noen skulle bli syke eller være på ferie når kompetansebehovet oppstår.

I tillegg arrangerer vi viktige konferanser som Sikkerhetsdagene og Atea Community slik at flere kan ta del i våre og våre partneres erfaringer og kunnskap.

Gode priser

Vi har gode avtaler med alle de seriøse leverandørene og kan derfor tilby gode priser på produkter og tjenester.

Ønsker din bedrift å komme i gang med smartbygg?

By consent, you accept that we store your data in our systems. Read more in our privacy statement.

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer