Til hovedinnhald
Tilbake til Infrastruktur

Klient

Mobilitet

 

Våre mobile løsninger, som inkluderer både produkter og tjenester, hjelper deg med å mobilisere din arbeidsstyrke. Løsningene dekker et bredt spekter av behov; alt fra store kundetilpassede produktleveranser til komplett mobil outsourcing.

Print

 

Få kontroll på dokumentflyt og -behandling gjennom gode konsepter for print. Du får løsninger og tjenester tilpasset din virksomhets behov, og rådgivning fra fagfolk med spisskompetanse på området.

 

Full kontroll og full fleksibilitet uansett enhet.

 

Dagens brukere ønsker å jobbe hvor som helst, når som helst, fra hvilken som helst enhet, på en sikker måte.

I tjenesten Device as a Service inngår alt som normalt er forbundet med drift av klienter/enheter. Med enheter mener Atea alle tradisjonelle Wintel-baserte klienter, Mac, stasjonære og bærbare enheter samt alle typer nettbrett og smarttelefoner basert på IOS, Microsoft og Android.

Device as a Service omfatter hele verdikjeden til enhetene, fra vugge til grav.

Fordelen med å la Atea håndtere enhetene er at du får full fleksibilitet gjennom å velge de tjenestene din virksomhet trenger og samtidig sparer penger på leveranse og drift.

 

 

 

Gjennom tjenesten kan du:

  • Tilby CYOD (Choose Your Own Device) til dine brukere
  • Spare tid
  • Spare penger
  • Fokusere på egen kjernevirksomhet
  • Få mer produktive medarbeidere

Det Frie Valg

 

Gi medarbeiderne større frihet ved å tilby de å velge digitale arbeidsredskaper selv. Mange medarbeidere ønsker ofte et annet arbeidsverktøy (PC/mobil/nettbrett) enn det arbeidsgiver tilbyr som standard. Samtidig erfarer mange virksomheter at intern drift, support og administrasjon av de ulike enhetene legger unødvendig beslag på interne ressurser.

Mange medarbeidere ønsker ofte et annet arbeidsverktøy (PC/mobil/nettbrett) enn det arbeidsgiver tilbyr som standard. Samtidig erfarer mange virksomheter at intern drift, support og administrasjon av de ulike enhetene legger unødvendig beslag på interne ressurser.

Arbeidsgiver søker ofte å standardisere arbeidsverktøy, noe som reelt betyr et begrenset utvalg for medarbeideren.

 

 

 

På bakgrunn av disse behovene har Atea etablert det vi kaller «Det frie valg». Løsningen gjør at arbeidsgiveren kan møte forventningen fra de ansatte uten å bruke interne ressurser på administrasjon.

Hvorfor bør du velge Det frie valg?

  • Kostnadskontroll
  • Virkemiddel for å beholde og rekrutter de beste medarbeiderne
  • Effektivisering: Virksomheten slipper administrasjon og forvaltning av IT utstyr Kontroll over utstyr
  • Eierskap av utstyret blir krystallklart 100% samsvar mellom policy og praksis

Kontakt oss

 

By consent, you accept that we store your data in our systems. Read more in our privacy statement.

Tilbake til Infrastruktur
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer