20-09-2023

Er du klar for Microsoft Copilot?

Lær alt du trenger å vite om din nye AI-assistent fra Håkon Kristiansen, Cloud Transformation Manager i Atea.

Microsoft Copilot blir snart din nye AI-assistent. Hva kan Copilot hjelpe deg med, og hvordan skal du forberede deg på det som kommer? Lær alt du trenger å vite om din nye AI-assistent fra Håkon Kristiansen, Cloud Transformation Manager i Atea.

Hva er Microsoft 365 Copilot?

Microsoft 365 Copilot er en ny AI-tjeneste fra Microsoft som kombinerer kraften til store språkmodeller med interne organisasjonsdata i din organisasjon, generert av Microsoft Graph- og Microsoft 365-applikasjonene dine. Ved å bruke Microsoft 365 Copilot, kan brukere innad i din organisasjon finne bedre svar på spørsmålene sine og potensielt lage innhold basert på disse. Microsoft 365 Copilot er utviklet på ChatGPT-plattformen, og testes i skrivende stund før den lanseres i markedet.

Hva kan jeg bruke Microsoft 365 Copilot til? 

Mange av oss har arbeidsdager hvor du løper mellom møter, forbereder seg til presentasjoner, samhandler med kollegaer og kunder, og du foretar beslutninger. Ikke minst skal man på toppen av det hele lære, fordøye og agere på informasjonsflyten som skjer i løpet av arbeidsdagen, -uken og -måneden.

Med Microsoft 365 Copilot kan arbeidstrykket ditt «lettes» ved at den fungerer som din personlige assistent. Administrative og gjentagende oppgaver kan delegeres til Microsoft 365 Copilot, slik at du får mer tid til de arbeidsoppgavene som faktisk gir verdi for deg og din organisasjon.

Lær mer om Copilot i denne podkastepsioden av Teknologi og mennesker:

1. Jobb smartere og mer effektivt

La Copilot oppsummere Teams-møter slik at du slipper å ta møtenotater. Generer presentasjoner i PowerPoint basert på tema og innhold du selv bestemmer. La Word bistå med tilbudsskrivingen, eller få Excel til å hjelpe deg med å visualisere data på en måte du ellers måtte hatt Excel-kurs for å klare.

2. Filtrer store menger med informasjon

La Microsoft 365 Copilot trekke ut essensen i årsrapporter, referater, eller andre typer informasjonskilder som ellers hadde tatt timer å lese igjennom. Spør Microsoft 365 Copilot de rette spørsmålene, og vipps så har du som bruker full kontroll på den viktigste informasjonen du trenger for å agere eller ta beslutninger. 

3. Finn riktig informasjon

La Microsoft 365 Copilot hjelpe deg med å finne riktig informasjon til riktig tid. Uten at du som bruker må finne ut av hvem i organisasjonen det er som kan gi deg svaret på det du lurer på.

Ved å la Microsoft 365 Copilot ta hånd om de administrative oppgavene dine, vil du raskt se at du kan spare tid i hverdagen. 

Hva må du ha på plass i organisasjonen for å ta i bruk Microsoft 365 Copilot?

For å bruke Microsoft 365 Copilot må organisasjonen din oppfylle noen tekniske krav, samt ha enkelte funksjoner aktivert. Du må enten ha en Microsoft 365 E3- eller E5-lisens og en Azure Active Directory-konto, som gir tilgang til Microsoft 365-appene og -tjenestene som fungerer med Copilot. Dette inkluderer blant annet Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Loop og Teams. For små og mellomstore bedriftskunder (SMB) vil Microsoft 365 Business Standard eller Business Premium være kvalifiserte basislisenser.

Dette er forutsetningene ved skrivende stund. Disse kan endre seg i tråd med tjenesteutviklingen fra Microsoft.

Hvordan bruker Microsoft 365 Copilot dine data?

Språkmodellen som benyttes for Microsoft 365 Copilot trenes ikke på din organisasjon sine data. Det Copilot gjør er å automatisk arve retningslinjer for sikkerhet, samsvar og personvern som er angitt i organisasjonenes Microsoft 365. Med andre ord blir det viktig å få kontroll på organisasjonens data, før Copilot tas i bruk på din arbeidsplass.

For å trygt kunne bruke Copilot, må virksomheten din vite hvor dataene dine er, og hvem som har tilgang til dem. En av hovedutfordringene er ofte at vi har tilgang til for mye data.
I tillegg kan data være gamle, feilaktige og ikke lenger være relevante, noe Microsoft 365 Copilot nødvendigvis ikke forstår.

Microsoft 365 Copilot forstår de definerte grensene for tilgang til din tekniske infrastruktur. Dette betyr at hvis en bruker har tilgang til data, og Copilot er tilkoblet og kan forstå disse dataene, vil Copilot kunne konsumere dataene for å generere innhold. Hvis brukeren ikke har tilgang til data, vil ikke Copilot bruke disse dataene for å genere innhold til den brukeren. 

Hva kan Atea bistå med?

Atea kan hjelpe din organisasjon med å bli klar for å adoptere Microsoft 365 Copilot. Dette vil Atea gjøre gjennom:

  • Gi forståelse av mulighetsrommet Microsoft 365 Copilot kan gi din organisasjon
  • Brukeradopsjon for fremtidige brukere av Microsoft 365 Copilot
  • Rådgivning rundt korrekt lisensiering og brukerprofiler i organisasjonen
  • Kartlegging av de forskjellige datakildene dine, samt avgjøre om de kan kobles til for bruk av Microsoft 365 Copilot
  • Gjennomgang av tilgangskontroller og sikkerhetstiltak
  • Kartlegging av teknisk infrastruktur
  • Modernisering av datainfrastrukturen ved behov
  • Identifisering av gamle data og hvor de befinner seg, samt finne løsninger på hvordan de kan håndteres
  • Rådgivning rundt gode retningslinjer for data governance

Hvordan får jeg tilgang til Microsoft 365 Copilot?

Microsoft 365 Copilot er for øyeblikket bare tilgjengelig for en begrenset gruppe på 600 organisasjoner og kunder av Microsoft for testformål. Tjenesten er i utvikling, og Microsoft slipper stadig ut nye oppdateringer rundt funksjoner og fremdrift via sine offisielle kanaler. 1. november i år blir Microsoft 365 Copilot allment tilgjengelig for Enterprise kunder, det vil si virksomheter med flere enn 500 ansatte.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med Håkon.  

Håkon Kristiansen
Håkon Kristiansen
Send e-post til