13-02-2023

Gjør virksomheten smidig og trygg med moderne klientadministrasjon

Moderne administrasjon og skydrift er ett av svarene på hvordan IT-avdelingen kan gi ansatte en trygg og fleksibel arbeidshverdag.

Christoffer Besler Hansen

Hvorfor skal bedriften gå over til moderne klientadministrasjon? Grunnen er ganske enkel: De aller fleste bedrifter drifter sine Windows-klienter likt som for 20 år siden. Resultatet er ofte mye jobb for IT-avdelingen og en dårlig brukeropplevelse for de ansatte. Dette er det mulig å gjøre noe med.

– Ved å flytte administreringen av enhetene dine til en skytjeneste som Intune og ta i bruk ny funksjonalitet vil det forenkle klientadministrasjonen for IT-avdelingen, gi brukeren en mer brukervennlig opplevelse og samtidig øke sikkerheten, forklarer Christoffer Besler Hansen, sjefskonsulent i Atea. 

Vanlige spørsmål om moderne klientadministrasjon 

Det er mange spørsmål som dukker opp når man vurderer å gå over til moderne klientadministrasjon. Et av de vanligste er om du skal velge at klienten er medlem av kun Azure AD eller en hybrid løsning med lokalt AD og Azure AD.  

– Her er vår anbefaling tydelig: klientene fungerer best om de kun er medlem av Azure AD, forteller Hansen. Azure AD er en identitetstjeneste fra Microsoft som leverer enkel pålogging, flerfaktorautentisering og beskyttelse mot cybersikkerhetsangrep. Og hvis brukerne er synkronisert med Azure AD Connect, så vil man fortsatt ha tilgang til de gamle fil-, applikasjons- og printerservere fra PC-ene sine – selv om PC-ene kun er medlem av Azure AD, forteller Hansen.

Frigir tid for IT-avdelingen 

Han trekker fram et godt eksempel fra Jotun, som er en kunde han har jobbet mye med. Jotun er en stor internasjonal industribedrift med over 10 000 ansatte over hele verden, og overgangen fra System Center til Intune har betydd mye for dem. James Barber som er service owner i Intune i Jotun sier: «Med SCCM brukte vi mye tid på å vedlikeholde – med Intune bruker vi mer tid på å utvikle nye og bedre løsninger for brukerne våre». 

– Og dette ser vi igjen hos flere av kundene våre. Med Intune er det Microsoft som drifter infrastrukturen, og så kan IT-avdelingen fokusere på å gjøre løsningen best mulig for brukerne, forklarer Hansen.

Håvard Pettersen, som er teknologispesialist hos Microsoft, anbefaler bedrifter å starte med Windows Autopatch.

– Her tar Microsoft en større del av ansvaret for sikkerhetsoppdateringer, og lager hele konfigurasjonen i Intune. Det eneste IT-avdelingen trenger å gjøre er å onboarde klientene inn i tjenesten, så gjør vi deployment raskt og trygt hvis feil skulle oppstå, forklarer Pettersen.  

Et annet spørsmål som ofte kommer er om klientene administreres via System Center, GPO-er eller kun Intune. 

– Her anbefaler vi at man kun benytter seg av Intune. Eventuelt kan man bruke co-management i en overgangsperiode mens man kommer seg helt over til Intune, svarer Hansen. 

– Til slutt anbefaler vi at man går vekk fra å lage, vedlikeholde og tanke PC-er med eget image. La heller produsentene ta seg av jobben med å lage image, så kan dere bruke Autopilot til å knytte PC-en opp mot Azure AD og videre inn i Intune.

4 gode grunner til å velge moderne administrasjon
  1. Økt sikkerhet
  2. Bedre brukeropplevelse
  3. Redusere kostnader
  4. Større valgmuligher av klienter