05-12-2023

Slik har Microsoft sikret trygg bruk av Copilot

Sikkerhet og personvern har stått øverst på prioriteringslisten i utviklingen av Copilot for Microsoft 365.

Dag Nyrud

– Kunstig intelligens og Copilot markerer en ny æra innen databehandling. Det er på høyde med da vi fikk internett. Lanseringen av Copilot for M365, som vil gjøre KI-teknologien lett tilgjengelig og til en integrert del av Office-programmene, gir også Microsoft et stort ansvar, sier Dag Nyrud, direktør for sikkerhet og moderne arbeidsplasser i Microsoft Norge.

Selv om vi de siste årene har sett hvilken kraft KI-teknologien har, og hvilke nye muligheter det åpner for, er det fortsatt mange som er skeptiske og bekymret for utviklingen. Copilot har tilgang til dataen din, noe som gir helt nye muligheter, men også noen nye bekymringer.

Her svarer Microsofts Dag Nyrud på noen av de vanligste bekymringene.

– Er Copilot for Microsoft 365 trygg å bruke?

– Ja, Copilot for Microsoft 365 er trygg å bruke! Dine data er dine data, og den forblir beskyttet av sikkerhetsrammeverket til Microsoft 365, også når du bruker Copilot for Microsoft 365. Microsoft har ikke tilgang til brukerdata, men vi registrerer aktiviteter i datagrunnlaget og bruker denne innsikten til å forbedre tjenesten.

– Det er viktig å påpeke at brukerdata ikke blir brukt til å forbedre selve språkmodellen, og dermed ikke står i fare for å havne på avveie – slik vi blant annet har sett med andre AI-tjenester.

– Er det en risiko for at ansatte får tilgang til informasjon de ikke burde ha tilgang til?

– Med Copilot får ikke brukerne tilgang til mer data enn de allerede har. Men siden Copilot gjør informasjonen lettere tilgjengelig, er det ekstra viktig med god tilgangsstyring og klassifisering av data. Dette sikrer at ansatte kun har tilgang til informasjonen de trenger og er autorisert til å se.

– Hvis virksomheter er usikre på egen tilgangsstyring og klassifisering av data, kan det være lurt å forhøre seg med eksterne eksperter. Aktører som Atea har spesialkompetanse som kan være nyttig for å sikre at bedrifter håndterer sine data på en trygg og effektiv måte. Dette er spesielt viktig når de tar i bruk avanserte verktøy som Copilot.

Les mer om tilgangskontroll her.

– Hvor effektiv er egentlig Copilot for Microsoft 365?

– Det er et veldig effektivt verktøy som kan forbedre en virksomhets arbeidsprosesser vesentlig. Siden vi nylig har lansert tjenesten, finnes det ikke gode nok studier på effektivitetsøkning ennå, men kunder i Norge som har hatt tilgang gjennom Early Access-programmet har alle gitt særdeles positive tilbakemeldinger.

– Det har vært gjennomført undersøkelser på generell bruk av kunstig intelligens, som viser en tidsbesparelse på over 25 prosent. Det vil ikke overraske meg om vi ser enda bedre tall med Copilot for M365, som tar utgangspunkt i selskapets egne data.

– Hvem eier det KI-assistenten lager?

– Hvis Copilot for Microsoft 365 hjelper til med å lage et bilde eller en tekst, vil opphavsretten til det genererte bildet eller teksten tilhøre brukeren som skapte det. Microsoft krever ikke noe form for eierskap.

– Men hva om Copilot for Microsoft 365 skaper innhold som ligner noe andre har opphavsrett til?

– Med lanseringen av Copilot har vi også utviklet en opphavsrettighetsforpliktelse, kalt Copilot Copyright Commitment. Vi har innført en rekke sikkerhetstiltak og innholdsfiltre, for å unngå problemer med immaterielle rettigheter.

– Vi er så trygge på at dette vil fungere, at vi gir en garanti til kundene. Skulle det mot formodning oppstå juridiske utfordringer knyttet til opphavsrett, samtidig som sikkerhetstiltakene våre er fulgt, vil Microsoft forsvare kunden og dekke eventuelle kostnader som følge av slike krav.