19-04-2020

Slik gjør vi IT-bransjen mer bærekraftig

Våre bærekraftstiltak har ført til mindre avfall, lavere utslipp, en smartere sjømatnæring og digitalisering av ID-papirer i Ghana i løpet av 2019. Dette viser mulighetene som ligger i å bruke teknologi for å skape en bedre verden.

Hav med kystlinje og fiskemærer sett ovenfra

Her oppsummerer vi de bærekraftstiltakene vi er mest stolte av fra fjoråret, hentet fra vår årlige rapport om samfunnsansvar og bærekraft, «Corporate Sustainability & Responsibility Report 2019». Vi håper dette kan være til inspirasjon 😊.

Over 450 000 enheter resirkulert i 2019

I 2019 hadde vi en betydelig økning på innsamlede enheter på 11 prosent sammenlignet med 2018. Vi håndterte hele 450 970 enheter i GoitLoop, vårt gjenbruksprogram, i 2019.

Se vårt topp moderne gjenvinningssenter i Växjö, Sverige:


Den beste måten å minimere miljøpåvirkningen av IT-utstyret vårt, er å forlenge levetiden til enhetene, som PC-er, mobiltelefoner og annen elektronikk. Derfor har Atea skapt Goitloop: Et av de største gjenbruks- og resirkuleringsprogrammene i Norden. Programmet sikrer fullstendig eller delvis gjenbruk av hardware, og forhindrer dermed mye materiale fra å bli til avfall i deponier. For hvert renoverte produkt som kommer inn på markedet igjen, bidrar Atea til å sikre produktets forlengede livssyklus.


Mange skjermer kan brukes på nytt, men aller først må de samles inn for å unngå at de blir avfall.

Resirkuleringstiltak basert på GoITloop-konseptet er nå i drift i alle landene Atea jobber i. Mye av utstyret som samles inn er av god kvalitet og kan brukes på nytt. I dag får for eksempel fire av fem PC- eller mobilenheter som samles inn gjennom GoITloop et forlenget liv med en ny bruker. Dette er enheter som ellers hadde blitt liggende i en skuff eller blitt avfall. Når vi vet hvor store verdier som finnes i en PC eller en mobiltelefon, er det viktig at flest mulig enheter blir gjenbrukt eller resirkulert slik at materialene kan brukes på nytt.

Slik ser det ut på innsiden av Växjö når vi resirkulerer:


Reduksjon av våre CO2-utslipp

I 2019 reduserte Atea CO2-utslippene. For å overvåke våre utslipp produseres et årlig klimaregnskap, som dekker hele Ateas virksomhet. I Norge har vi redusert klimautslippene våre med 7 prosent totalt. Siden vi startet å føre klimaregnskap tilbake i 2007, har vi i Norge redusert utslippene våre med 43 prosent per ansatt.


Bilde av to sirkler som viser prosent.

Infografikk: Reduksjon av utslipp totalt er for 2018 til 2019, og reduksjon per ansatt fra 2007. 
      
          
Hvert år jobber vi for å redusere vårt karbonavtrykk. Dette krever et tett samarbeid med partnere, leverandører og kunder for å minimere virkningen av våre produkter på miljøet. For å hjelpe leverandører med å gjøre de beste valgene for miljøet, gir Atea for eksempel informasjon til distributører om effektive transportvalg. Atea har også tatt med miljøkrav i sine etiske retningslinjer for leverandører, for å redusere de indirekte karbonutslippene som de har forårsaket.

Vi jobber fortløpende mot å redusere våre utslipp i enda større grad. I Norge er Atea klimanøytrale, og har kompensert for hele virksomheten i løpet av 2019.

Vi har flyttet inn i flere nye kontorer i 2019 som er "smartbygg", bygget for energieffektivitet, blant annet i Trondheim, Stavanger og Oslo. Dette vil bidra til å redusere utslippene på energi og varme.

Bilde av kontorbygg

Ateas nye hovedkontor, som er et av Europas smarteste bygg, i Karvesvingen 5, Oslo.

Smartere og tryggere sjømatnæring med blockchain

Blockchain-teknologi kan brukes på uventede måter når den bidrar til å fremme bærekraft i eksisterende økosystemer, større matsikkerhet og dypere merkevaretillit. Atea har i samarbeid med IBM utviklet Food Trust, som hjelper den nordiske sjømatnæringen med å bedre forvaltning av fiskebestanden og levere produktinformasjon til forbrukerne.

Bilde av oppdrettsanlegg

Fiskemærer i et oppdrettsanlegg.

De sikre transaksjonene du får med å bruke blockchain er ikke bare begrenset til penger. Du kan også bruke den til å spore en prosess gjennom flere steg. Det betyr at fisken du får på din middagtallerken kan spores tilbake tilbake til laksemæren den kommer fra. Det kan blant annet brukes til å finne ut CO2-avtrykket som hvert fiskeri har, og på den måten kan forbrukere velge fisken med lavest utslipp.

Anvendelsen av blockchain-teknologi kan også vise forskjeller i produksjonsprosessen, som vil være nyttig informasjon til forbrukere. Som et resultat kan en QR-kode på en fisk kjøpt i matbutikken skannes når du handler. Umiddelbart får du se informasjon om kilden til produktet, helsen til fiskebestanden den kom fra, transport, samt detaljer om matsikkerhet og overholdelse av forskrifter.

ID-papirer digitalisert i Ghana

Det har historisk vært en betydelig utfordring i Ghana at et stort flertall av befolkningen ikke har formell statlig identifikasjon. Det hindrer innbyggerne i å få tilgang til offentlige tjenester, begrenser deres deltakelse i demokratiske valg og bidrar til ulik økonomisk fordeling.

Ghanas National Identification-prosjekt ble designet for å løse dette problemet. I 2019 ble Atea en underleverandør og partner i dette prosjektet. Som et resultat blir mer enn 4 500 identifikasjonssett sendt til det vestafrikanske landet, slik at innbyggerne kan få utstedt et helt nytt Ghana-kort.

Bilde av fingre som blir skannet

Fingeravtrykkene må skannes når ghaneserne registrerer seg for ID. Etter det kan ID-kortet lages.

Hvert sett er som et lite kontor. Det inkluderer en registrerings- og kortutstedende stasjon, samt hardware-infrastruktur. Kortet kan også brukes til langt mer enn å identifisere innbyggerne. Det virker blant som betalingsplattform og nasjonal heleseforsikring. Alt-i-alt bidrar dette til høyere levestandard, at flere får tilgang til nødvendige tjenester og en mer bærekfraftig framtid for Ghana.

Bilde av hånd som skannes
Etter at de har registrert seg, kan ID-kortet virke blant som betalingsplattform og nasjonal helseforsikring.

Dette er bare starten

Bærekraft er en del av alt vi gjør i Atea, og vi er stolte av tiltakene som ble gjort i 2019. Arbeidet vårt på bærekraft bar gjort at Atea har blitt rangert som topp 1 prosent blant 55 000 virksomheter globalt av konsulentselskapet EcoVadis. Nå ser vi frem mot et nytt tiår og vil fremover setter høye mål for hva vi skal bidra med for en mer bærekraftig verden.

Les mer i bærekraftsrapporten.