Til forsiden
18-02-2021

Forplikter seg til grønt innkjøpsvett

IT-selskapet Atea Norge signerer Skifts ti prinsipper for grønt innkjøpsvett, for grønnere og mer bærekraftige innkjøp.

Elisabeth Nissen Eide
Bilde: Daniel Jacobsen

– Vi er glade for at Atea stiller seg bak de ti prinsippene for grønt innkjøpsvett på grønneinnkjøp.no. Det sender et tydelig signal om at bedriften ønsker å gjøre mer for å påvirke sin verdikjede i en mer bærekraftig retning, og bruke deres faglige kompetanse på å hjelpe andre med å få til det samme, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift. 

En grønn omstilling er avgjørende

Grønne innkjøp bygger på FNs 17 bærekraftsmål som spiller på lag med klima, natur, arbeids- og menneskerettigheter, og bidrar til innovasjon og konkurransekraft. Elisabeth Nissen Eide, bærekraftssjef i Atea Norge, sier det var helt naturlig å stille seg bak Skift sine prinsipper for grønne innkjøp:

– I Atea bruker vi bærekraftsmålene aktivt og har dette som en integrert del av vår forretningsstrategi, som er prinsipp nummer 1 i veilederen til Skift. Vi jobber mye med å påvirke innkjøpere til å ta bærekraft inn i sine anskaffelsesprosesser, og da skulle det naturligvis bare mangle at vi også stiller oss bak disse prinsippene i våre egne anskaffelser også, sier Nissen Eide.

Og legger til:

– Derfor har vi blant annet noen av Norges grønneste datasentre og vi har flyttet flere av våre største kontorer til smartbygg, noe som gir gode utslag i miljøbesparelser, sier Nissen Eide.

Store fotavtrykk

Grønne innkjøp vil redusere CO2-utslipp, øke fokus og etterspørsel etter mer bærekraftige varer og tjenester, og på den måten fremme grønn konkurransekraft for norske virksomheter.

– At fotavtrykkene innenfor IT er store, er noe som har gått opp for de fleste. Om det så er snakk om strømming, datasentre eller råvareforbruket i produksjonen av elektronikk. Da er det bra og se at aktører som Atea tenker fremover og tilbyr tjenester som GoITloop for å resirkulere eller gjenbruke gammelt utstyr, sier Kjærand Haugland.  

GoITloop er Ateas konsept for å hjelpe virksomheter med å avhende utrangert IT-utstyr og bidra til å ta utstyret inn i sirkulærøkonomien. IT-selskapet har behandlet over 1 650 000 PC´er, mobile enheter og annet IT-utstyr for resirkulering og gjenbruk siden 2017, og dermed spart miljøet for store mengder EE-avfall.