10-06-2021

Hever debatten om digitale fotavtrykk

Faktisk.no har ettergått våre beregninger om digitale fotavtrykk og effekten av å slette gamle e-poster. Tilbakemeldingen bidrar til at vi kan gjøre enda bedre og mer presise utregninger av hvor stort klimaavtrykk våre digitale aktiviteter har. Det blir viktig for den videre debatten.

Elisabeth Nissen Eide
Elisabeth Nissen Eide
Leder for Bærekraft og Compliance
Elisabeth Nissen Eide

Gjennom hele våren har Atea Norge oppfordret medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere til en digital vårrengjøring for miljøet.

Responsen har vært enorm, og flere har fattet interesse for en problemstilling som ikke mange har vært klar over: Vi har alle et digitalt fotavtrykk. Når vi sender e-post, surfer, sjekker Instagram eller lagrer filer og programvare lagres dette på servere som krever energi.

Når man skal regne ut klimaavtrykket til en e-post må man legge visse premisser til grunn for å ha noen tall å ta utgangspunkt i. Endrer du premissene, vil også tallene endre seg. Rammene vi har satt for beregningene er basert på en størrelse til en gjennomsnittlig e-post (her har vi regnet ut størrelse basert på et tverrsnitt i vår egen organisasjon) samt strømforbruket og lagringskapasiteten på det vi mener er representativt for en gjennomsnittlig server. Basert på dette mener vi at vi vi kan si noe om hvor store CO2-ekvivalenter som kan knyttes til lagring av e-post. Her har Faktisk.no kommet med gode innspill til endringer for strømforbruket til en server. Vi har også fått inn flere gode innspill fra engasjerte privatpersoner rundt om i Norge. Dette er et fantastisk engasjement som vi er så glade for å få frem.

”I denne holdningskampanjen ønsket vi å sette fokus på et ukjent klimaproblem, og det er gøy å se at akkurat dette har kommet på agendaen både i media og hos folk flest.”

Fra begynnelsen ville vi det skulle komme tydelig frem at alle utregninger rundt avtrykket til en e-post vil det være knyttet usikkerhet til. Så var det viktig for oss å legge ut våre utregninger, og oppfordre folk til å komme med innspill så de kan bli bedre. Selv om vi visste det er et vanskelig regnestykke, så ville vi gjøre noen estimater for å gjøre folk mer bevisst på sitt digitale avtrykk. Litt mer bevissthet rundt dette temaet kan føre til alt folk rydder opp i all sin unødige datalagring (e-post, filer, gamle programvare, etc). 

Dette er første gang disse beregningene gjøres i Norge og vi setter stor pris på alle innspill som kan gjøre våre beregninger mer presise. Vi lagrer alle innspill til neste gang vi skal gjøre disse beregningene, slik at vi får enda mer presise tall til neste års kampanje! 

Selvsagt finnes det andre ting enn å slette e-post man kan gjøre som i større grad er effektive klima- og miljøtiltak. Men for mange av oss vil det å slette mailer og duplikatfiler og ta en opprydning på diskene våre være et enkelt tiltak. Og hvis tilstrekkelig mange gjør det, så vil det også ha en reell effekt.

”For mange av oss vil det å slette mailer og duplikatfiler og ta en opprydning på diskene våre være et enkelt tiltak. Og hvis tilstrekkelig mange gjør det, så vil det også ha en reell effekt.”

Har du innspill som kan gjøre våre beregninger bedre? Da kan du se hvordan vi har kommet frem til tallene her. Det viktigste er at vi er bevisst på hvordan vi bruker og lagrer data, og at vi sammen bygger en bærekraftig morgendag.