Til forsiden
30-06-2020

Atea opprettholder topprangering innen bærekraft

IT-selskapet Atea ASA har blitt tildelt den høyeste rangeringen innen miljø og sosial ytelse av EcoVadis, en høyt respektert aktør som vurderer samfunnsansvar og bærekraft hos leverandører.

Michael Jacobs og Elisabeth Nissen-Eide

De siste tre årene har Atea fått gullrangering av EcoVadis, og i år får selskapet pris på platinumnivå for bærekraft. Denne prestasjonen gjør at Atea opprettholder deres rangering blant topp 1 prosent av alle leverandører evaluert på en plattform som brukes av mer enn 60.000 selskaper i dag. For å rangere og overvåke leverandørens bærekraft, vurderer EcoVadis bedriftens samfunnsansvar og dekker 150 innkjøpskategorier i 110 land. Evalueringskriteriene inkluderer arbeidspraksis og menneskerettigheter, miljø, rettferdig forretningspraksis og bærekraftige anskaffelser.

– Beveger Atea i riktig retning

Michael Jacobs, adm. direktør i Atea Norge, mener annerkjennelsen av EcoVadis kommer på et viktig tidspunkt i IT-selskapets historie:

– EcoVadis anerkjennelse på platinumnivå kommer på et viktig tidspunkt i Ateas historie. Vi lanserte nylig vår nye bærekraftsplan mot 2030 som inneholder en langsiktig strategi om å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid med IT. Anerkjennelse av EcoVadis er en påminnelse om at vår innsats fortsetter å bevege både Atea og samfunnet i riktig retning.

Eocvadis platinum logo

Også Elisabeth Nissen Eide, Head of Sustainability & Compliance i Atea Norge, er stolt over anerkjennelsen fra EcoVadis:

– Jeg er utrolig stolt over at vi opprettholder den høyeste rangeringen innen miljø og bærekraft. Bærekraft er et felles samfunnsansvar, og vår bærekraftsatsing har en dyp verdi for ansatte, kunder og samarbeidspartnere i Atea. Våre interessenter verdsetter bærekraftige tjenester og produkter, og det skal vi fortsette å jobbe med i tiden fremover. 

Om Ateas bærekraftsarbeid:
  • Atea lanserte nylig sin langsiktige bærekraftsplan med fem mål som skal nås i løpet av det kommende tiåret.
  • Atea publiserer hvert år en rapport som viser selskapets arbeid innen samfunnsansvar. En helt ny versjon av rapporten vil bli lansert i 2021 til støtte for sin nye bærekraftsplan.
  • Atea er ISO 14001 sertifisert i sin kjernevirksomhet og fortsetter å skape en meningsfylt forskjell i å skape en bærekraftig fremtid via "Goitloop", Ateas innovative gjenbruk og resirkuleringsprogram.  
  • Atea ønsker å ta mest mulig IT-utstyr i sirkulærøkonomien og sørge for at det blir gjenbrukt, reparert og resirkulert. I 2019 håndterte  Atea  over 450. 000 enheter gjennom "Goitloop"
  • Atea har vært styremedlem av FNs Global Compact siden 2018 som de har vært medlem av siden 2010, og har også vært styremedlem i Responsible Business Alliance (RBA) siden 2016.  
  • Atea  er kåret næringsledende for bærekraft i teknologisektoren av Nordens største merkevareundersøkelse om bærekraft,  Sustainable  Brand Index B2B i 2019. 
  • I 2019 ble  Atea  tildelt «Prime»-status av  Oekom  Research AG, et av verdens ledende ratingbyråer innen bærekraftige investeringer. 
  • Atea  er medlem av RBA –  Responsible  Business Alliance, som betyr at selskapet utfører risikovurderinger og revisjoner av sine leverandører og stiller tydelige krav i verdikjeden. 
  • Atea  engasjerer seg i ulike tiltak mot konfliktmineraler i teknologibransjen, blant annet gjennom å opprettelsen av  Responsible  Minerals Initiative med   RBA.
  • Atea  fører klimaregnskap for konsernet og jobber kontinuerlig med å kutte utslipp.  Atea  kompenserer for  selskapets  klimagassutslipp og er klimanøytrale. Det betyr at  selskapet  planter skog for utslippene  hvert år.