31-05-2019

Nytt moderne og bærekraftig logistikksenter i Växjö

Nå er det like før vårt nye logistikksenter i Nylanda utenfor Växjö i Sverige åpner for fullt. Dette blir et moderne og miljøvennlig logistikk-, gjenvinnings- og konfigurasjonssenter.

Få personer har så raske steg som Lorna Stangeland. Hun er ansvarlig for Supply Chain Management hos Atea, og beveger seg gjennom deler av de 27 000 kvadratmeter store lokalene som et høyhastighetstog.

– Jeg er virkelig stolt av medarbeiderne og lederne hos Atea Logistics, som bidrar til at det nye logistikksenteret nå blir til virkelighet, sier hun.

Blir Nordens logistikksentrum

Tre års arbeid ligger bak realiseringen av senteret, som skal gi kundene en bedre opplevelse, konsernet økt kjøpekraft, samt øke volumet og effektiviteten i felles logistikktjeneste. Drivkraften for denne utviklingen ligger i Växjö.

– Vi samler majoriteten av alle aktiviteter og tjenester her. Atea Logistics blir en av flere virkemidler som gjør at vi kan nå målene innen Supply Chain-området.

Noen lurer kanskje på hvorfor Växjö i Småland ble valgt som sted for et logistikksenter - som skal bli Nord-Europas mest moderne anlegg?

– Tilgangen på kompetanse, gunstige markedspriser på tomter og den geografiske plasseringen gjør Växjö til et optimalt sted. Dessuten finnes 65 prosent av Nordens befolkning innenfor en radius på 500 kilometer.

– Vi har verdens øyne rettet mot oss

Vi står midt i det som er i ferd med å bli et moderne og miljøvennlig logistikk-, gjenvinnings- og konfigurasjonssenter. Byggingen ble påbegynt i 2017, og til forsommeren skal alle medarbeidere være på plass. Lorna Stangeland ser seg omkring med et granskende blikk. Det gjør omverdenen også.

– Hele verden følger med på hvordan vi jobber i Norden ettersom vi er ledende på å stille krav innen bærekraftig IT.

Behov for mer åpenhet

Forventningene er med andre ord skyhøye. De nordiske kundenes største krav omhandler bærekraft.  Og hos Atea Logistics skal vi oppfylle disse kravene. Det innebærer at Atea sammen med sine kunder sikrer at all IT-maskinvare som ikke lenger skal brukes, hentes tilbake for gjenbruk og gjenvinning.

– Vi hjelper kundene våre med en effektiv produkthåndtering gjennom hele livssyklusen. Det betyr at vi leverer ny, ferdiginstallert IT og samtidig hjelper til å håndtere all maskinvare som kundene ikke lenger trenger. Alle dataene slettes på en sikker måte, og en stor del av produktene får nytt liv i en annen virksomhet. Eller så blir de levert til miljøvennlig gjenvinning.

Omverdenens forventninger fører til strengere krav. Her ser Atea at de må fortsette å kreve mer åpenhet hos samtlige leverandører i kjeden.

– Vi trenger bedre innsyn for å forstå hvordan det ser ut lenger bak i leverandørkjeden, sier Lorna Stangeland.

Økt kapasitet og lavere utslipp

Målene med det nye logistikksenteret er tydelige. CO2-utslippene skal reduseres samtidig som kapasiteten skal øke. Lagerflaten på cirka 21 000 kvadratmeter skal gi plass for en dobling av tjenesteproduksjonen.

– Men alle må bidra. Det krever et tett samarbeid med partnere, leverandører og kunder for å minimere virkningene av våre produkter på miljøet.

Pakkede tjenester

Det å si at man brenner for noe kan høres ut som en klisjé. Men når Lorna Stangeland forteller at hun faktisk brenner for logistikk, tror vi på henne. Hun har hatt ulike lederstillinger hos store logistikkselskaper. For to år siden kom hun til Atea med oppbrettede ermer. At det ble akkurat Atea var en selvfølge ifølge Lorna.

– Med våre gjenvinningstjenester tilbyr vi kundene våre et enkelt, økonomisk, bærekraftig og sikkert livssyklushåndteringssystem for alt av IT-utstyr. For å gjøre det enkelt har vi laget en tjeneste av det, som gir en forutsigbar kostnad.

Maskinvare gir gode verdier

Ateas tjenester gir i siste instans ikke bare kunden kostnadsbesparelser, men også mer tid til overs til egen kjernevirksomhet.

– Jeg vil at kundene skal få en god opplevelse. Særlig av tjenestene, men også at de ser hva som er mulig når det gjelder logistikkflyt og bærekraftig håndtering av IT-maskinvare når de besøker vårt nye logistikksenter.

Kort om Ateas nye logistikksenter

  • Et topp moderne gjenvinnings-, logistikk- og konfigurasjonssenter på 27 000 kvadratmeter.
  • I dagens lokaler leverer Atea Logistics 900 000 enheter per år. I de nye lokalene dobles antallet enheter ved start. Målet er to millioner enheter på sikt.
  • CO2-utslippene skal reduseres samtidig som kapasiteten skal øke. 3 000 kvadratmeter av takets overflate er dekket av solcellepaneler, som dekker størstedelen av virksomhetens energibehov.
  • Fossilfri transport på sikt – og klimakompensasjon for transport som ikke er fossilfri.
  • I dag får Atea Logistics tilbake kun 30 prosent av all ny maskinvare som de selger innen området arbeidsplasser (for eksempel datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner og tastaturer). Målet er at vi sammen med kundene skal ta ansvar for at 100 prosent av all maskinvare gjenbrukes eller gjenvinnes.