11-08-2020

Ny bærekraftsundersøkelse: – For få store IT-innkjøpere legger nok vekt på bærekraft

Kun halvparten av offentlige og private virksomheter vektlegger bærekraft i svært eller ganske stor grad når de legger ut IT-prosjekter på anbud, viser en fersk bærekraftsundersøkelse fra IT-selskapet Atea.

Elisabeth Nissen Eide
Bilde: Daniel Jacobsen

– Tallene viser at for få store IT-innkjøpere legger nok vekt på bærekraft i sine anbud. Med å stille tydeligere og tøffere krav til bærekraft, så kan vi løse flere av de store samfunnsutfordringene sammen, sier Elisabeth Nissen Eide, bærekraftssjef i Atea.

Undersøkelsen viser at det kun er halvparten av de spurte offentlige og private virksomhetene som i svært eller ganske stor grad legger vekt på bærekraft når de legger ut IT-prosjekter på anbud. Totalt er det kun en av ti som sier at dette blir i svært stor grad lagt vekt på.</>

Offentlige innkjøp for 500 milliarder

Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for over 500 milliarder i året. Mye av dette skjer gjennom offentlige anbud, og kriteriene som stilles i utlysningene har store konsekvenser for private virksomheter.

Jeg er sikker på at mye av nøkkelen til grønn innovasjon i IT-bransjen ligger i hvordan anbudene fra det offentlige blir utformet. Vi vet at digitaliseringen av samfunnet både er løsningen, men har sine baksider også. Her kan anbudene spille en viktig rolle og bidra til å løse bærekraftsutfordringene med gjenvinning av elektronisk avfall, sikre mer transparente verdikjeder og mer mangfold, sier Eide i Atea.

Atea har over flere år vunnet priser for sitt bærekraftsarbeid, og ble i 2019 kåret til næringsledende for bærekraft i teknologisektoren av Nordens største merkvareundersøkelse Sustainable Brand Index B2B.

Har en vei å gå for mer bærekraftige anskaffelser

OECD har i en fersk og grundig gjennomgang av hele det norske anskaffelsessystemet pekt på Norge har en vei å gå for å oppnå mer bærekraftige anskaffelser. De peker helt konkret at det kreves flere dedikerte veiledninger og metoder. Kriteriveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet for mer bærekraftige anskaffelser er et konkret svar på utfordringen fra OECD. Men det hjelper lite hvis kjennskapen til verktøyet er lavt.

Dessverre viser undersøkelsen at for få offentlige virksomheter har god kjennskap til veiviseren fra direktoratet. Jeg har stor tro på at et så godt og konkret verktøy kan være til stor hjelp for mange som er usikre på hvor de skal starte når de skal ut med et anbud, sier hun.

Bærekraftsundersøkelsen viser at litt under halvparten (48 prosent) av offentlige virksomheter har svært god eller ganske god kjennskap til kriterieveiviseren.

Fakta om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen skal gi innsikt i hvor fokuserte virksomheter i Norge er rundt bærekraftig IT
  • Hele 84 % av respondentene oppgir at bærekraftig IT-drift er viktig 
  • Det er kun 50 % av de spurte som oppgir at det blir i svært eller ganske stor grad lagt vekt på bærekraft når man legger ut IT-prosjekter på anbud
  • En av fire oppgir at det vil bli konsekvenser for virksomheten hvis de ikke sørger for bærekraftige IT-investeringer 
  • 600 virksomheter har deltatt i undersøkelsen
  • Undersøkelsen er gjennomført av Kantar på oppdrag av Atea i mai 2020