23-09-2022

Atea bruker Apple-robot for gjenbruk

Bare i Norge antas det å ligge 10 millioner ubrukte mobiltelefoner som samler støv i skuffer og skap. Disse mobilene inneholder blant annet verdifulle mineraler, som er kostbare å utvinne. – Med roboten «Daisy» reduserer vi klimaavtrykket til IT-bransjen, sier Nelly Flatland, fungerende bærekraftssjef i Atea Norge.

I samarbeid med Apple bruker Atea sorteringsroboten «Daisy». Hun skal gjenvinne komponenter og mineraler som det koster mye å utvinne, men som er helt nødvendige for å lage mobiltelefoner. Dette er mineraler som for eksempel gull, sølv, aluminium, wolfram og tinn. På bare en time kan roboten plukke fra hverandre og sortere komponenter fra 200 mobiltelefoner, og i løpet av et år kan den demontere opptil 1,2 millioner telefoner.

Apple-roboten Daisy

Store mengder avfall

Alt som en gang har blitt produsert har kostet mye ressurser i form av vann, mineraler, tid og arbeid. Bare i mobiltelefonen din finnes halve det periodiske systemet. Alle disse stoffene må utvinnes et sted før de til slutt ender opp i din telefon.
– I denne prosessen etterlates det tonnevis med avfall. En bærbar PC på rundt 1,5 kilo gir opphav til 1,2 tonn metall- og gruveavfall. Det tilsvarende tallet for en mobiltelefon er 86 kg, og 570 ganger vekten til selve mobiltelefonen, noe som burde være et tankekors, sier Nelly Flatland, leder for bærekraftsarbeidet i Atea Norge.

En ambisiøs bærekraftsplan

Atea har fram mot 2030 en ambisiøs bærekraftsplan, som blant annet skal bidra til å forlenge levetiden og bevare ressursene til produktene de selger.
- Investeringen sammen med Apple er i tråd med Ateas bærekraftsplan for 2030. Vi jobber for å oppnå et forhold på 1:1 mellom solgte IT-enheter vs. resirkulerte. Det betyr at for hvert enkelt produkt vi setter ut på markedet, tar vi tilbake minst én enhet. Dette skal forlenge levetiden på produktene og bevare ressursene, forklarer Flatland.

Et mål om 100 % resirkulering

En viktig del av arbeidet er å engasjere så mange bedrifter som mulig til å tenke sirkulærøkonomi gjennom 100%-klubben. Denne klubben er for alle som vil sette seg et mål om 100% resirkulering av IT-produkter, og gir deltakerne tips og råd om hvordan de kan få til en sirkulær håndtering av IT.

- Et godt sted å starte kan være å sette ut et retur-skap på kontoret for å samle inn brukte og utdaterte IT-enheter. I Atea satt vi ut slike på alle våre 22 kontorer med stor suksess, og vi vet at andre virksomheter har gjort lignende for å komme i gang. Det er så mye bedre enn at gammelt utstyr ligger og støver ned, forteller Flatland.

💡 Visste du at? 💡

En velfungerende iPhone kan ha en høy restverdi når den leveres inn, noe som gir virksomheter gunstigere pris når de skal kjøpe inn nye enheter til sine medarbeidere.

Reduserer klimaavtrykket i IT-bransjen

Atea er en av de største leverandørene av digitale samhandlings- og arbeidsverktøy til offentlige og private virksomheter i Norge. Med sitt gjenbruk- og resirkuleringsprogram for brukt IT-utstyr og mobiler, Goitloop, har de jobbet med disse problemstillingene i mange år allerede. Roboten «Daisy» bidrar ytterligere til å redusere klimaavtrykket i IT-bransjen.

– Når det kommer til sirkulær økonomi, er samarbeid nøkkelen. Derfor er vi så glade for at vi var de første i Norden som signerte en avtale med Apple om å begynne å bruke «Daisy», sier Flatland.

Så hva kan du gjøre?

Kjøp = retur

Sørg for at du allerede ved kjøp har en plan for hva som skal skje med produktene når de ikke lenger brukes.

Klar ansvarsfordeling

Som med så mye annet handler bærekraft om ansvar og prosesser. Denne problemstillingen kan ikke drives av en eller flere ildsjeler i bedriften. Det må være en klar ansvarsfordeling og klare prosesser for hvordan avhendingen skal skje. Vår erfaring i Atea er at det ofte er dette som mangler, ikke engasjement eller lyst, men en god infrastruktur rundt resirkulering.

Bli med i 100%-klubben til Atea

Her kan du finne råd og støtte om hvordan en organisasjon kan oppnå 100 % avhending av IT-utstyret i deres virksomhet. For hva er egentlig alternativet? Jakten begynner her.

Om roboten «Daisy»

Roboten «Daisy» er designet og bygget av Apple for å demontere enheter og utnytte materialet inni. Roboten kan identifisere og demontere 23 forskjellige iPhone-modeller med en hastighet på 200 enheter i timen, som er omtrent 1,2 millioner enheter per år. Apple har to roboter, hvorav den ene er i Nederland. 

Daisy skiller og bruker viktige materialer som gull, sølv, aluminium, tinn, wolfram og kobolt. Presisjonsmontering gjør at mer materiale kan gjenbrukes med høyere renhet. Dette støtter nye innovasjoner fra Apple med iPhone 12 og ny iPhone 13 laget av 100 prosent resirkulert wolfram i Taptic Engine, samt den nyeste iPad og MacBook Air med 100 prosent resirkulert aluminium.

Som en del av arbeidet med å kun bruke resirkulerte og fornybare materialer, forsker Apple på innovative løsninger som involverer robotikk og maskinlæring for å forbedre tradisjonelle resirkuleringsmetoder som målrettet demontering, sortering og makulering.