21-12-2022

Atea får anerkjennelse for sitt klimaarbeid

Atea fikk rangeringen A- i CDPs årlige rangering av globale selskapers klimaarbeid. Dette er en ny rekord for IT-selskapet, i den anerkjente undersøkelsen, som i 2022 vurderte over 18 700 av verdens største selskaper.

Nelly Flatland på konferanse

– Vi er enormt stolte over å motta denne viktige anerkjennelsen. Vi har en lang historie med å fokusere på bærekraft, og vi jobber kontinuerlig med å redusere vår miljøpåvirkning. Arbeidet med bærekraft er ikke en sprint, men et maraton der vi har store ambisjoner også for framtiden, sier Nelly Flatland, leder for bærekraft i Atea Norge. 
 
CDPs rangering er anerkjent som gullstandarden for selskapers klima- og miljørapportering. Over 18 700 av verdens største selskaper rapporterer på blant annet sitt klimaarbeid til CDP i 2022.  

Ny rekord 

Atea har oppnådd den anerkjente «Leadership Band»-plassering blant globale selskaper analysert av CDP. Dette markerer en ny rekord for Atea siden første rapportering til CDP for over ti år siden.  

– Selv om vi allerede har oppnådd mye med dedikert innsats over flere år, har vi store ambisjoner fram mot 2030 i vår bærekraftsstrategi. Et av våre fem bærekraftmål er å oppnå minst 50 prosent reduksjon av CO2-utslipp i selskapet innen 2030, sier Flatland.  
 
Det europeiske gjennomsnittet er B i CDP-rangeringen, og gjennomsnittet for IT- og programvareutviklingssektoren er karakteren C - på en skala som går fra toppkarakteren A til D. 

Om Ateas bærekraftsarbeid  

  • I januar 2022 ble Atea kåret til et av verdens mest bærekraftige selskaper av Corporate Knights’ Global 100-rangering, med en samlet plassering som nr. 51 blant alle bransjer  
  • I april 2022 ble Atea kåret til “Environmental Partner Leaders 2022” av Canalys 
  • I 2021 anerkjente Financial Times og Statista Atea som et fremragende selskap for å ha lykkes med å redusere sine kjerneutslipp av klimagasser i forhold til inntekter 
  • I 2020 lanserte Atea “Vision 2030” - en flerårig bærekraftsplan med en rekke mål som skal oppfylles i løpet av det kommende tiåret 
  • I 2020 og 2021 mottok Atea en A-rating for ESG-rapportering på Oslo Børs (Governance Group) 
  • Atea var den første it-infrastrukturforhandleren i Europa som ble med i Responsible Business Alliance og har vært medlem av FNs Globale Compact siden 2010  
  • Hvert år publiserer Atea en “Corporate Responsibility and Sustainability Report” som viser selskapets arbeid innen samfunnsansvar. Den nyeste versjonen av rapporten ble lansert i begynnelsen av 2022