12-04-2019

Teknologien som gir alle en god natt

Fagrådgiver i RoomMate, Ellen Myrland, har vært på Haugsåsen bo- og kultursenter og snakket med nattevakten om hvordan arbeidsøktene deres er blitt etter at RoomMate ble tatt i bruk. Atea står for leveransen.

Sykepleier og eldre person.foto

Nattevaktene, Liv Kjersti Homme, Yvonne Prestsether og Susanne Husstøyl omfavner velferdsteknologien på Haugsåsen bo- og kultursenter. Her er det seks avdelinger, to somatiske og fire demensavdelinger. Det er omtrent 90 ansatte, totalt.

Nattevaktene føler seg trygge på beboernes vegne. Beboerne får hjelp og en hånd og holde i, når de har behov for det på natten. Yvonne bruker ordene trygghet og kontroll i positivt ordlag:

– Det hadde vært ille om en beboer ble liggende på gulvet, uten å være i stand til å påkalle hjelp. Nå får vi varsel i sanntid og vi kan bistå han eller hun med samme.

Det unike med RoomMate er at beboer som har enheten inne på rommet ikke har kroppsnært utstyr på seg. Susanne skyter inn at det er ikke alle som forstår hvordan de eventuelt skulle betjent en trykkknapp eller dra i en snor for å påkalle hjelp.

– Før RoomMate gjorde sitt inntog på Haugsåsen var det faste tilsyn og døralarmer som gjaldt, forteller Liv Kjersti.

– Dersom beboerne opplevde forverring i helsetilstand, foretok vi oftere fysiske tilsyn hos dem, tilføyer Yvonne.

Hun får støtte av Susanne, som sier at oftere tilsyn også kunne føre til økt uro: Mange brukere er vare for lyder og lys, og våkner av den minste lille uro i rommet.

Tilsyn skjer digitalt

To nattevakter på sykehus
Foto:

Nattevaktene Liv Kjersti Homme og Susanne Husstøyl. Yvonne Prestsether var ikke tilstede da bilde ble tatt. (Ellen Myrland)

– Vi foretar tre faste digitale tilsyn hver natt, men ved økt uro hos en beboer kan det være at vi foretar flere tilsyn sier Liv Kjersti.

– Vi har fortsatt noen fysiske tilsyn, men de er tilpasset beboers behov, ikke etter når vi tar tilsynsrundene på huset. Jo tryggere vi blir på at teknologien fungerer, jo enklere blir det å kutte ned på de fysiske tilsynene, sier Yvonne.

«Ut av seng»- funksjonaliteten i RoomMate forebygger fall bekrefter både Yvonne og Liv Kjersti.

I perioder bistår de beboerne som har RoomMate på rommet mer enn de gjorde tidligere, men følelsen av at de gir riktig tjeneste til rett tid gjør at de opplever økt kvalitet på jobben de gjør. Beboerne får tilsvarende ro til å sove når de er i form til det.

Per i dag er det RoomMate installert på rom der behovet er størst, men nattevaktene ønsker seg flere RoomMate, gjerne på alle rom på en avdeling. Nattevaktene ser at hadde de hatt flere RoomMate ville fått en bedre arbeidsflyt.

– Beboere kan også være sensitive for lyd. Vi går ikke inn på rom når beboer har falt til ro. Da er det supert at vi kan foreta et digitalt tilsyn for å se at beboer faktisk ligger i sengen sin og har en god natt, sier nattevaktene.

RoomMate i stadig utvikling

Yvonne og Liv Kjersti blir ivrige når jeg forteller om nye funksjonaliteter i RoomMate. At de kan avstille RoomMate når de er inne på beboerrommene og at de kan benytte RoomMate i fellesarealer for å passe på at beboerne ikke går ut om natten, understreker at RoomMate  dekker mange behov.

Susanne trekker frem at beboere selv kan aktivere alarmen ved å bruke stemmen er spesielt bra. Det er ikke alle som klarer å sette seg opp i sengen eller gå ut av den til enhver tid.

Ingen lagring av anonymiserte bilder

At anonymiserte bildene fra RoomMate ikke blir lagret er også viktig. Nattevaktene kunne godt tenke seg å benytte RoomMate hjemme hos sine nære og kjære om behovet skulle oppstå.

– Da ville vi vært trygge for våre nære ville få hjelp når de trengte det.

Nattevaktene ved Haugsåsen bo- og kultursenter anbefaler andre institusjoner å ta RoomMate.

– Det er et enkelt verktøy å bruke, istemmer alle tre.

Ressursbesparende

Vi har til tider behov for fastvakt på natt. Nattevaktene utdyper ikke dette noe videre, men de bekrefter at RoomMate faktisk er et viktig verktøy i denne sammenheng.

– Vi får et varsel på telefonen om beboer forlater sengen sin. Da bistår vi vedkommende med det samme. Fastvakt er ikke det eneste tiltaket lenger for de som før hadde vedtak om det. Teknologien fungerer bedre.