05-07-2019

Karmøy kommune satser stort på velferdsteknologi

I tett samarbeid med teknologiselskapet Atea moderniserer Karmøy kommune pasientsignalanleggene på flere av kommunens institusjoner.

Eldre mann som sitter i stol med ipad og smiler

Karmøy har allerede tatt i bruk det nye systemet på Vea sykehjems byggetrinn 2. Nå er det Kopervik bu- og behandlingsheim, Østremtunet bofelleskap og Bygnestunet omsorgsboliger som står for tur.

Rådgiver for velferdsteknologi i Karmøy kommune, Arve Ubøe Rohde, sier de nye signalanleggene skal gi trygghet og forutsigbarhet for både brukere, pårørende og ansatte:

– Våre tradisjonelle signalanlegg på sykehjemmene må fornyes. Samtidig har vi en ambisjon om at våre ansatte skal møte et likt system uansett hvilket sykehjem de jobber på. Teknologien gjør det også mulig å ha mer åpne sykehjem, samtidig som beboerne kan være trygge på at de får hjelp – der de er og når de trenger det.

Systemet har vært i drift på Vea sykehjem siden november i fjor, fortsetter han:

– Vi har hatt noen utfordringer i oppstartsfasen, som vi kan forvente når så komplekse systemer skal fungere sammen med annen teknologi i bygget. De ansatte trenger også tid til å bli kjent med systemets muligheter og begrensninger, og finne de gode arbeidsrutinene i samspill med teknologien.

På Vea sykehjem har blant annet en hel avdeling fått RoomMate – en avansert sensor for digitalt tilsyn – på hvert pasientrom. Det er spennende å følge hvilke effekter vi kan få med bruk av ny og innovativ teknologi, sier Rohde:

– Det er ingen tvil om at dette gir økt kvalitet for pasientene. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle arbeidsprosessene for de ansatte, slik at vi høster gevinstene som følger av å jobbe mer effektivt.

Avdelingsleder i Atea Haugesund og Stord, Peder Kirkegaard Madsen, er svært stolt over samarbeidet med Karmøy kommune:

– Vi har hatt et tett og langt samarbeid med Karmøy kommune. Derfor er vi spesielt stolte over å være hovedsamarbeidspartner innen velferdteknologi. Med samfunnsendringene vi står i er dette et tydelig bevis på hvordan digitalisering gir gevinstrealisering i form av trygghet, besparelser og ikke minst – mer tid til omsorg.