14-02-2024

Velferdsteknologi er ikke en magisk tryllestav

Velferds-Norge står overfor store utfordringer de neste årene. Vi får flere eldre og syke, samtidig som vi har personellmangel. Presset på de kommunale helse- og omsorgstjenestene øker. Hva kan gjøres?

video

I fjor la Helsepersonellkommisjonen frem sin rapport. De mener det haster med å innføre nye samarbeidsformer, ny oppgavedeling og smart teknologi for å møte utfordringen.

I denne episoden skal vi snakke om hvilken rolle teknologi kan spille i denne omstillingen. Hva gjør de som lykkes? Vi har spurt Lillestrøm kommune. 

 

Kortversjonen
Oppsummeringen er laget av Transkriptor og ChatGPT, og kvalitetssikret av redaksjonen i Atea.
  • Utfordringer i velferds-Norge: Økende press på kommunale helse- og omsorgstjenester grunnet personalmangel og en aldrende befolkning. Det er behov for smart teknologi og nye samarbeidsformer.
  • Rollen til teknologi: Diskusjon om hvordan teknologi kan bistå i å møte disse utfordringene, gjennom eksempler fra Lillestrøm kommune og Atea.
  • Samarbeid og samskaping: Vektlegging av viktigheten av samskaping mellom kommuner, teknologileverandører, og samfunnet for å utvikle effektive velferdsteknologiske løsninger.
  • Teknologiløftet i Lillestrøm: Et omfattende program for å integrere teknologi i helse- og omsorgstjenestene, med mål om å forbedre tjenestekvaliteten og effektiviteten. Det er et samarbeid på tvers i kommunen.
  • Fremtidens velferdsløsninger: Drøfting av hvordan teknologi, som digital tilsyn og oppfølging, kan bidra til at eldre og syke kan bo hjemme lenger, med høyere livskvalitet.
  • Utfordringer med implementering: Diskusjon om vanskeligheter knyttet til innføring av digitale løsninger i kommunene og behovet for helhetlig tenkning og endringsledelse.
  • Fremtidsvisjoner og drømmer: Refleksjoner rundt drømmescenarioer for omsorg og velferd, understreking av behovet for felles innsats, innovasjon, data og AI for å takle fremtidens utfordringer i velferdssektoren.

 

Ukens gjester

Ukens gjester er Silje Sande, strategisk digitaliseringsrådgiver i Lillestrøm kommune, og Endre Valdersnes, direktør for velferdsteknologi i Atea Norge. Programleder er Christian Brosstad, Atea. 

 

Lytt til episoden 👉 Spotify eller Apple Podkaster eller den podkastspilleren du foretrekker 🎧