Til forsiden

Atea vil sammen med SensCom invitere til webinar for å dele erfaringer om hvordan Diaper Sens gir økt verdighet og livskvalitet for pasienter med inkontinens, samtidig som den frigjør tid for ansatte til å utføre pasientnært arbeid. Vi skal også ta for oss gevinstmodellen SensCom har utarbeidet som viser potensialet for frigjort tid og unngåtte kostnader.

Diaper Sens bidrar til å skape en trygghet for pasienter, ansatte og pårørende siden teknologien synliggjør pasientenes behov for tilsyn og stell. Ved å benytte denne typen teknologi kan vi hindre unødvendige fysiske tilsyn som kan oppleves forstyrrende for pasienten, som f.eks. å bli vekket på natten uten at skift av inkontinensprodukt var nødvendig. 
I dette webinaret vil vi selvsagt fortelle dere mer om selve produktet, men vi vil også ta for oss forutsetningene for gevinstmodellen. Vi vil også forsøke å gi tips, råd og veiledning til hvordan man skal få implementert og gjennomført et velferdsteknologiprosjekt på en god måte. Vi vil vise til erfaringer og resultater fra andre sykehjem.

Agenda:

  • Velkommen og innledning v/Kristin Haarberg, Atea
  • Hvordan imøtekommer vi eldrebølgen og hvordan ser gevinstmodellen ut? V Lisbeth Kruge, produktspesialist, Senscom

Webinaret er gratis og passer for alle som jobber ved en institusjon. Du vil få en Teams invitasjon i forkant av eventet.

Tid
3/2 2021, 10.00 - 11.00
Sted
Online
Meld deg på

Hva er skytjenester og hvordan lykkes du med reisen til skyen?

Det er en krevende jungel av ulike skytjenester, og hva du velger betyr mye for om din virksomhet lykkes med å ta reisen ut til skyen. I denne bloggen forklarer vi litt grunnleggende om skyen og ulike skytjenester som mange bruker – slik at det blir lettere å gjøre rett valg.

 

 

skytjenester illustrert. foto

Meld deg på

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)