Til forsiden

Vi står ved et veiskille i utviklingen av det digitale Norge. Digitaliseringsminister Karianne Tung har tidligere uttalt sin visjon om å bygge landet på nytt gjennom digitalisering. For å realisere dette er samhandling og felles innsats avgjørende. Nå er tiden inne for å sikre det digitale Norge sammen - ikke hver for oss.

👉🏼 Bli med Atea og flere av verdens ledende produsenter til en dag full av inspirasjon, kompetanse- og erfaringsdeling.

💚 Arrangementet passer for IT-sjefer, CISO, sikkerhetsansvarlige og påvirkere til sikkerhetsbeslutninger i norske virksomheter.

Startdato
23. apr. 2024, 09.00
Sluttdato
23. mai. 2024, 15.30
Sted
Trondheim, Tønsberg, Stavanger, Oslo, Bergen
Pris
Gratis
Meld deg på

Norge ligger langt fremme når det kommer til teknologi og spesielt én gruppe viser interesse for dette; de kriminelle, som følger den digitale utviklingen tett. De er ikke nødvendigvis like målrettede som mange skal ha det til, men de banker stadig på dører og går inn der det er mulig å komme seg inn. Dette uavhengig av om det er bakeren på hjørnet eller Stortinget. En viktig påminnelse er at alle har et ansvar for å beskytte seg selv ved å redusere egne sårbarheter som videre begrenser andre aktørers muligheter til å utnytte disse.

Veronica Tisløv-Rømo

Med bakgrunnn som siviløkonom og grunnlegger av egne selskap innen eiendom er Veronica i dag en anerkjent foredragsholder spesialisert innen endring og utvikling.

Med en karismatisk presentasjonsstil tilbyr hun verdifull innsikt og praktiske verktøy for å navigere i det stadig skiftende landskapet vi befinner oss i. 

Vi lever i en verden med større usikkerheter både på samfunnsnivå og bedriftsnivå. Spesielt gjelder dette IT-sikkerhetsbransjen som står under høyt press i dagens digitaliserte verden.

Hva er konsekvensene av en hverdag bestående av høyt press og hyppige endringer for de som jobber med IT-sikkerhet? Hvordan kan bedriften og enkeltpersoner ruste seg for å takle hverdagspresset og samtidig levere resultater på daglig basis?

👉🏼 I dette foredraget deler Veronica konkrete eksempler på hvordan både individer og bedrifter kan bli mer motstandsdyktig for stress, styrke bunnlinja og samtidig ivareta en god work-life balanse.

 

Agenda (oppdateres fortløpende)

08.30-09.00
09.00-09.20

Vi lever i en verden med større usikkerheter både på samfunnsnivå og bedriftsnivå. Spesielt gjelder dette IT-sikkerhetsbransjen som står under høyt press i dagens digitaliserte verden.

Hva er konsekvensene av en hverdag bestående av høyt press og hyppige endringer for de som jobber med IT-sikkerhet? Hvordan kan bedriften og enkeltpersoner ruste seg for å takle hverdagspresset og samtidig levere resultater på daglig basis?

I dette foredraget deler Veronica konkrete eksempler på hvordan både individer og bedrifter kan bli mer motstandsdyktig for stress, styrke bunnlinja og samtidig ivareta en god work-life balanse.

10.00-10.20
10.40-11.00
11.00-11.20
11.20-12.20
12.20-12.40
12.50-13.10
13.10-13.30
13.30-13.50
14.00-14.20
14.20-14.40
14.40-15.00
15.10-15.30

Rapporter og undersøkelser

Atea sikkerhetsrapport 2023 - Bevissthet og beredskap

Denne rapporten bygger på en undersøkelse gjort tidlig i 2023, blant et representativt utvalg av daglige ledere og IT-ansvarlige i virksomheter godt spredt både geografisk, bransjemessig og i størrelse. Dette skal bli en årlig affære, en slags «State of the Union» for å kartlegge hvordan det ligger an med IT-sikkerheten i Norge.

Les om funnene i Atea Sikkerhetsrapport 2023 her.

Færre sikkerhetsløsninger reduserer kostnader og risiko

Det er et lederansvar å redusere risiko for økonomiske tap som følge av cyberangrep. Våre eksperter har lang erfaring med å jobbe med IT-sikkerhet, og har laget en guide som gir deg rådene du trenger for å beskytte din bedrift. Guiden er rettet mot ledere og ansvarlige for IT-sikkerhet i større virksomheter.

Last ned vår IT-sikkerhetsguide for ledere her.