Til forsiden

Fra 1. januar trådte endringene av anskaffelsesforskriften (FOA) § 7-9 i kraft. Nå kreves det at klima- og miljøhensyn veier minimum 30 % av totalen av tildelingskriteriene i offentlige anskaffelser. Men hva innebærer dette egentlig for deg som driver med innkjøp i skolesektoren, og hvordan fungerer det i praksis?

🌟Bli med på vårt webinar, der Atea guider deg gjennom hvordan du kan gjøre bærekraftige skoleanskaffelser til en realitet!

 

Tid
15. mai. 2024, 14.00 - 14.30
Sted
Online
Arrangementet er avsluttet

Anskaffelsespraksisen skal nå rettes mot å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Dette er et nytt landskap for mange, og for å bistå deg i å navigere i disse bærekraftige kriteriene, har vi utviklet en guide. Den gir deg praktiske tips og konkrete råd om hvordan du kan integrere klima- og miljøhensyn i anskaffelsesprosessen. Under webinaret vil vi utforske de positive virkningene av å tenke bærekraftig fra starten av – ikke bare for miljøets skyld, men også for skolens økonomi og samfunnsansvar. Bli med oss og gjør en forskjell – bruk din innkjøpsmakt til det beste for klimaet og miljøet ved å sette tydelige krav til leverandørene.

 

Agenda

👉🏼 Framtidens kompetanse og inkluderende, rettferdig og god utdanning (Bærekraftsmål 4) med Marte Blikstad-Balas

👉🏼 De viktigste poengene fra Ateas bærekraftsguide for å møte krav om 30% på klima og miljø i anskaffelser med Lena Andersen og Vegard Haugen

👉🏼 100% klubben - Pant alt! Bli inspirert av suksesshistorien fra Indre Østfold og lær hvordan din skole også kan bli en del av løsningen.