Tilbake til Arrangementer

Utsatt inntil videre - Velferdsteknologi fagdag 2020 hos Atea Bergen

Velferdsteknologi fagdag 2020 hos Atea Bergen

Atea inviterer til Fagdag for kommuner i Vest. Målet med fagdagen er bygge en arena der vi kan inspirere hverandre, bygge nettverk og lære hvordan jobbe enda smartere med Velferdsteknologi som redskap, på tvers av kommuner og tilbydere. Hvordan lykkes vi med implementering av teknologien?

Agenda

kl. 08.30 - Registrering og kaffe

kl. 09.00 - Velkommen v/Endre Valdersnes og Christine Horne Eikeland, Atea

kl. 09.10 - Hvordan lykkes med implementering av Velferdsteknologi i et helsefaglig perspektiv? v/Birte Fiskerstrand, Sykepleier i Atea

kl. 09.30 - Sensio – Hva er fremtidens helsebygg?

Fremtidens helsebygg handler om mye mer enn bare alarmhåndtering. Det handler om å understøtte økt kvalitet i tjenesten, pasientsikkerhet og økt trygghet for brukere og ansatte. Digitale tavler sikrer effektiv samhandling og fleksible løsninger gjør det enkelt for ansatte å imøtekomme brukerens behov og funksjonsnivå. I et moderne helsebygg kan tjenestemottakere sømløst bruke de samme alarmgivere som man har brukt hjemme. Alle beboere, ansatte og alt utstyr kan lokaliseres ned på romnivå på en trygg og effektiv måte..

kl. 10.00 - RoomMate – Gevinster og erfaring ved digitalt tilsyn hos hjemmeboende og på institusjon 

Ellen Myrland fra RoomMate presenterer endringsgevinster ved bruk av digitalt tilsyn. Ellen har jobbet i helse- og omsorgstjenesten og har gjennom de siste årene jobbet med implementering av RoomMate i en rekke kommuner. Blant annet vil man høre fra Nicolai Welfler i Bamble kommune om hvordan de har tatt i bruk RoomMate og hvilke erfaringer de har dannet seg. Nicolai vil spesielt fokusere på at opplæring må være kontinuerlig og nær for å skape forankring i tjenesten.

kl. 10.30 - Pause

kl. 10.50 - Kundecase - Øygarden kommune v/Runhild Rokkan

Hvordan lykkes med å implementere Mobilt Vaktrom i Hjemmetjeneste og på Institusjon., Hvordan lykkes med å implementere ny teknologi.

kl. 11.30 - Lunsj

kl. 12.30 - Apple i helsevesenet v/Erling Teig, Apple

Helsepersonell yter best hjelp når de har tilgang til kraftige og intuitive hjelpemidler. Apples teknologi gjør det mulig å jobbe mer effektivt på sykehuset, ha kontakt med pasienter som ikke er innlagt og utføre banebrytende medisinsk forskning. Resultatet er mer effektiv, mer personlig og mer omsorgsfull pleie. Presentasjonen gir eksempler på bruk av mobil teknologi i helsevesenet, og legger særlig vekt på erfaringer fra avstandsoppfølging. 

kl. 13.15 - Avstandsoppfølging v/ Dignio

Presentasjonen vil belyse gevinster knyttet til medisinsk avstandsoppfølging fra ulike perspektiv inkludert pasienter og kommune. Det blir også gitt en kort introduksjon til Dignios nye totalløsning innenfor feltet.    

kl. 13.45 - Oppsummering/Takk for i dag!

kl. 14.00 - 15.00 -  "Meet the experts" for de som ønsker det

 

Stand: Sensio, RoomMate, Dignio, No Isolation, Climax m.fl.

Hendelsestid
10. mar. 2020, 08.30 - 15.00
By
Bergen
Adresse
Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6 Vis på kart
Pris
Gratis. No show 500,-
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer