Tilbake til Arrangementer

Digitalisert eller digitalt transformert - Hvor er vi?

Er vi bare digitalisert eller har vi digitalt transformert skolen, hvor har det blitt av læringsdialogen, og hvordan kan vi planlegge for god læring med digitale hjelpemidler fremover? Vi har lært mye under nedstengningen av skolene i våres, men hvordan sørger vi nå for at teknologien faktisk gir en verdiøkning i skolen? Atea Skole inviterer til 3 sesjoner om digital transformasjon i skolen.

Med innlegg fra Arne Krokan, Petter Kongsgården, Elisabeth Palmgren, samt gode eksempler fra dyktige lærere og ledere skal vi utforske disse temaene sammen.

  • Kan gjennomføres i skolens utviklingstid

  • Meld på hele profesjonsfellesskapet for best utbytte

  • Delta på en eller flere av webinarene

  • Meld på hele skolen for å få tilgang til opptak av seminaret om dato/tid ikke skulle passe*

* Opptaket vil være tilgjengelig til 31.desember.

 

Læringshensikt:

I løpet av seminar-rekken vil deltakerne ha fått inspirasjon til hvordan man kan planlegge for digital transformasjon, samt fått noen gode konkrete eksempler fra lærere som har designet slike læringsløp. 

Gjennomføring:

Seminaret er delt opp i webinarer over tre datoer, og er planlagt slik at det kan gjennomføres i utviklingstiden for lærerne. Om datoene ikke skulle passe har vi lagt til rette for at opptaket gjøres tilgjengelig frem til 31 desember. På den måten kan dere gjennomføre når det passer dere. Dere kan også velge om dere ønsker å delta på alle eller bare noen av webinarene.

For økt utbytte i personalet er det lagt opp til refleksjonsoppgaver som kan gjennomføres lokalt på skolen i etterkant av hver sesjon. Ved påmelding av hele eller deler av personalet, vil leder få tilsendt oppgavene med forklaring i forkant.

Rammer:

25 min. innlegg fra fordragsholder

15 min. eksempel på læringsopplegg fra lærere

5 min. Introduksjon av refleksjonsoppgave

Valgfritt: Refleksjonsoppgaven gjennomføres lokalt på egen skole (ca.20-30 min)

 

Program

Webinar 1 - Digitalisert eller digitalt transformert - hvor er vi?

  •  Hva vil det si å endre arbeidsprosesser? Hva innebærer en digital transformasjon? Hvilke muligheter har vi? Hva gjør endring vanskelig? Hvordan støtte hverandre for videre utvikling?
Live-webinar: 17.september kl.14.00 

Arne Krokan er professor på "Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse" ved NTNU. Der har han som oppgave å bidra til digital transformasjon av læreprosesser og å utvikle og gjennomføre nye emner innen sitt kompetanseområde.

Webinar 2 - Hvordan planlegge for digital transformasjon?

  • Det finnes mange modeller og eksempler på "den gode læringsøkten", men det er få av dem som tar opp i seg bruk av teknologi i skole. I dette webinaret ønsker vi å reflektere rundt Isa Jahnke sin forskning "Digital Designs for 'Didaktik" (2012-2015) for å se om den modellen kan være en innfallsvinkel for å planlegge for effektiv læring med digitale hjelpemidler. Setter vi på våre norsk briller er det kanskje også mulig å tolke fagfornyelsen og dybdelæring inn slik av vi får planlagt for en god læringsøkt etter ny læreplan?
Live-webinar: 22.september kl.14.00

Elisabeth Palmgren har 18 års skoleledererfaring og er tidligere rektor på Teglverket skole i Oslo. Nå leder hun skoleavdelingen i Atea.

Webinar 3 - Hvor har det blitt av den gode læringsdialogen?

Petter vil i innlegget drøfte og argumentere for hvorfor og hvordan bruk av ulike digitale medier kan anvendes for å støtte opp om elevers læringsprosesser ved å etablere kunnskapsbyggende læringsfellesskap, uavhengig av tid og sted. Han vil, gjennom eksempler fra egen undervisning, vise hvordan digital teknologi kan bidra til å utvide det fysiske klasserommet, etablere dialogisk undervisning og gjøre læringsprosesser transparente (synlige) for de som deltar.

Live-webinar: 24.september kl.14.00

Petter Kongsgården har jobbet som lærer i ungdomsskolen og videregående skole, og vært tilsatt som forsker ved Telemarksforsking-Notodden innen utdanningsforskning. Han har vært med å utvikle de nettbaserte studietilbudene innen lærerutdanningen ved Universitetet i Sør-Øst Norge, der han har jobbet som førsteamanuensis i pedagogikk. Kongsgården har en doktorgrad, med fokus på «Vurderingspraksiser i teknologitette læringsmiljøer».
Startdato
17. sep. 2020, 14.00
Sluttdato
24. sep. 2020, 14.45
Frist for registrering
16. sep. 2020
By
Online

Meld deg påVed å samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Dette er nødvendig for å organisere og tilrettelegge aktiviteten, sikre kundeopplevelsen og følge opp deltakerne på en god måte.

Les mer i vår personvernserklæring og om samtykket.

Fakturainformasjon

Våre samarbeidspartnere

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer