Til forsiden
30-11-2020

Ny IT-avtale sikrer økt trygghet og bedre velferdstjenester i Valdresregionen

IKT Valdres har inngått en rammeavtale med IT-selskapet Atea om leveranse av velferdsteknologiske løsninger. Avtalen har en kostnadsramme på 12,4 millioner kroner og har en varighet på inntil fire år.

Avtalen mellom IKT Valdres og Atea vil sikre bedre og tryggere velferdstjenester til både brukere og pårørende i regionen. Dette gjelder leveranse av tjenester som trygghetsalarmer, GPS, digitalt tilsyn og pasientvarslingsanlegg for institusjoner i alle de seks kommunene i Valdresregionen: Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang og Etnedal. Åge Østerhaug, salgsansvarlig for velferd i Atea Region Øst, er stolt over avtalen med IKT Valdres:  

– Vi er utrolig stolt over å bli valgt som samarbeidspartner med IKT Valdres om velferdstjenester. Sammen med vår partner Sensio skal vi bidra til at kommunene anskaffer velferdsteknologi som understøtter tjenesten, og sikre at kommunene kan yte gode helse- og omsorgstjenester fremover basert på brukernes individuelle behov. Vi gleder oss til samarbeidet videre med Valdreskommunene, sier Østerhaug.

Øyvind Skattebo, leder for prosjekt og anskaffelser i IKT Valdres, sier at den nye avtalen har stor betydning for helse- og omsorgstjenestene i kommunene:

– Vi ønsker å tilby trygge og fremtidsrettede tjenester til våre innbyggere. Med denne avtalen kan vi lettere legge til rette for at den enkelte kan leve og bo selvstendig lengst mulig. Vi ønsker også med denne avtalen å effektivisere bruken av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Med smart bruk av teknologi har vi mulighet til å ta vare på de varme hendene der de trengs.

Strategisk plan for velferdsteknologi

Valdresregionen har utarbeidet sin egen regionale strategiplan for velferdsteknologi, og gjennomfører sine planer i prosjektet «VelferdiValdres». Prosjekteiere er regionens Helse- og omsorgslederforum, bestående av kommunalsjefene i alle de seks kommunene i Valdres: Disse utgjør prosjektets styringsgruppe, sammen med leder i IKT Valdres. Prosjektet er knyttet til helse- omsorgstjenestene i kommunene gjennom egne ressursteam, som skal være kommunenes pådrivere slik at det tilrettelegges for hvordan de skal møte utfordringen knyttet til eldrebølgen og ressurssituasjonen i tjenesten i årene som kommer.


PROSJEKTLEDERNE: Her er de ansvarlige fotografert under samling med NVP. Fra venstre: Ingrid Nordli (Øystre Slidre), Rita Berge (Vang), Gina Myreng (Øystre Slidre), Anette Hansen (Sør-Aurdal), Robert Høgwall (PA Consulting), Bodil Helene Bach (Regional prosjektleder), Vivian Haalien (Vestre Slidre) og Lillian Gillebo Lie (Etnedal). 

– Prosjektet er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP), som ledes av Helsedirektoratet og KS. Prosjektaktivitetene gjennom flere år er omfattende og omhandler også anskaffelse av nye velferdsteknologiske løsninger, som kan tilbys våre brukere. Tjenestene skal bidra til større egenmestring for brukerne, bedre pasientsikkerhet og mer effektive tjenester, sier regional prosjektleder Bodil Helene Bach.

Fagkompetanse utveksles begge veier

Den nye rammeavtalen mellom IKT Valdres og Atea er etablert gjennom et samarbeidet mellom prosjektet og IKT Valdres. Prosjektet har gjennom veiledning i NVP, gjennomført behovskartlegging som et grunnlag for de anskaffelser som skal gjøres i regionen de neste årene. En satsning som innebærer etablering av nye tjenestetilbud i regionen og behovet for en felles velferdsteknologiplattform med tilhørende teknologier, som skal dekke behovet som er kartlagt blant regionens innbyggere. 

– IKT Valdres bistår kommunene med anskaffelser av velferdsteknologiske løsninger som skal innføres i regionen. Det tette samarbeidet med kommunene gjør at fagkompetanse utveksles begge veier, sier Skattebo.

Avtalen omfatter også service og vedlikeholdsavtaler, utvikling og kjøp av ny funksjonalitet med tilhørende komponenter, samt tjenester i forbindelse med opplæring, drift og videre utvikling. IKT Valdres vil etter endt prosjekt ha en aktiv rolle i drift av infrastruktur, velferdsteknologisk plattform og bruk av teknologi i alle kommunene.

Info

Om IKT Valdres

IKT Valdres IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar forvaltning, drift, brukerstøtte, anskaffelser og strategisk utvikling av IKT-løsninger for kommunene i Valdres. Selskapet er eid av kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre. IKT Valdres drifter over 50 fagsystemer, og betjener ca. 4.000 brukere fordelt på mer enn 100 lokasjoner. Selskapet har til sammen 15 årsverk og et budsjett på nær 50 mill. kr. De holder til i regionsenteret Fagernes. 

Om Atea AS

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er ca. 1700 ansatte og har kontorer i 24 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for NOK 36,7 milliarder i 2019.