Til forsiden
06-02-2020

Fortsatt god utvikling for Atea Norge

Omsetningen i 2019 endte på NOK 9,4 milliarder (opp 7,9 % sammenlignet med i fjor), og samlet årsresultat var NOK 297 millioner. - Året preges av fortsatt kompetanseløft, gode bærekraftige IT-løsninger og økt tjenestesalg. Det er gledelig å registrere at vi er godt rigget for å møte kundenes behov i markedet og at de strategiske valgene treffer, sier adm. direktør Michael Jacobs i Atea Norge.

Christian Brosstad Atea
Christian Brosstad
Kommunikasjonsdirektør
Michael Jacobs
Bilde: Daniel Jacobsen

I fjerde kvartal 2019 leverte Atea Norge en omsetning på NOK 2,6 milliarder, noe som er en nedgang på 2,8 %. Resultatet ble på NOK 111 millioner. Områdene konsulenttjenester, programvare, sikkerhet og skyløsninger vokser i dette kvartalet, mens hardwaresalget synker noe.

Hybride plattformer

- Vi merker en voksende etterspørsel etter avanserte skytjenester, både fra offentlig sektor og privat næringsliv, med smarte, skalerbare, sikre og avanserte tjenester, sier Jacobs. I 2019 inngikk Atea strategiske samarbeid med alle de store internasjonale skytjeneste-leverandørene, som for eksempel Microsoft, Amazon og Google. - I denne forbindelse har vi også igangsatt et gigantisk kompetanseløft for å sertifisere 300 medarbeidere på ulike skyplattformer.

Bærekraft i alt vi gjør

Året er også preget av at Atea Norge har tatt en tydelig posisjon innen samfunnsansvar.
- En bærekraftig forretningsmodell er fremtiden, med tjenester som kundene trenger fremover. Atea som storaktør kjenner et samfunnsansvar innenfor de områdene vi har særlig mulighet til å påvirke, sier Jacobs. - Vi fortsetter å utvikle bærekraftige IT-løsninger slik at vi kan møte kundene endrede behov i dag og for fremtiden.

Datadrevet utvikling

Tilfanget av ny kompetanse gjennom oppkjøpene av Sherpa og Databaseforum sammen med eksisterende mannskap, gjør at Atea kan tilby økt kapasitet i markedet på dataanalyse og dataplattform. Etterspørselen etter kompetanse innen dataanalyse og innsikt er i kraftig vekst, og vi ser dette er de viktigste driverne for vellykket digitalisering av Norge.

Kvartalsrapport og presentasjon:

Om Atea Norge (Atea AS):

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er ca. 1650 ansatte og har kontorer i 24 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for NOK 36,7 milliarder i 2019.